MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ EN AZ İLKOKUL MEZUNU 88 PERSONEL ALIMI

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ  EN AZ İLKOKUL MEZUNU 88 PERSONEL ALIMI
24.03.2021
A+
A-

Yayınlanan ilana göre farklı branşlarda toplam 88 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacak.

KADRO DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE:

Şartları uyan adaylar, başvurularını Beyoğlu İş–Kur İlçe Müdürlüğüne şahsen veya
www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.


A- GENEL SARTLAR:2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin
Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,

Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; Durumlarını ilgili mevzuata göre,
yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan
ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal
yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama
ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım,
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut
fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu)
belgelendirmeleri gerekmektedir.


B-AÇIKLAMALAR

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmemek.

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan
edilecektir.

Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı
tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.


C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22.03.2021–26.03.2021
tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3.Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi
itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.


D- NOTER KURA İŞLEMLERİ

Noter kura çekimi 01.04.2021 günü saat 10:00’da Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi
Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından
https://www.msgsu.edu.tr/canli-yayin adresinden kura çekimini canlı olarak
izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler
dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört)
katı oranında yedek aday belirlenecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar”
işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.


E- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel
yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 26-27-28-29-30 Nisan 2021 ve 03 Mayıs 2021
tarihlerinde Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda 09:30’dan itibaren sözlü
mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde sonuçlar 07 Mayıs 2021 tarihi mesai
bitimine kadar www.msgsu.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.


Sözlü Mülakat Tarihleri
Güvenlik Hizmetleri : 26-27-28 Nisan 2021
Temizlik Hizmetleri 29-30 Nisan 2021
Bakim ve Onarım Hizmetleri : 03 Mayıs 2021

F- BELGE TESLİMİ
Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında aşağıdaki
belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir.)

Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)

SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)

Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)

Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)

(2) Fotoğraf

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;
a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile
birlikte)
b. Tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,

Temizlik ve Bakim Onarım Hizmetleri için “Sağlık Raporu”,


G- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA

Atama hakki kazanan ancak ise başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak ise başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak
suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem
yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından
kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3.Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 07.05.2021 tarihi mesai bitimine
kadar https://www.msgsu.edu.tr/ internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.

BAŞVURU LİNKİ:

https://www.iskur.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.