2021 personel alımı

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANIÜniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmaküzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına...
26.07.2021
0
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçedenkarşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasıuyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileyürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca,KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli...
26.07.2021
0
Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabiolarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliğihükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS tabanpuanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memuralınacaktır. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:Çanakkale Belediye...
25.07.2021
0
SINAVLA İLETİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIRI- GENEL BİLGİLER(1) İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı otuz (30) adettir.Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara yapılacaktır.(2) Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacaktır.(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli ve 30608sayılı Resmî Gazetede...
24.07.2021
0
SERMAYE PİYASASI KURULU MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞIGİRİŞ SINAVI Sermaye Piyasası Kurulu’nda (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmeküzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar UzmanYardımcısı ve Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adete kadar UzmanHukukçu Yardımcısı kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personelseçimi için giriş...
27.04.2021
0
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiolarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla,belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARIBelediyemize yukarıda belirtilen boş...
23.04.2021
0
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarakistihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi,nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktanatama yoluyla memur alınacaktır. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş...
21.04.2021
0
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları...
19.04.2021
0
Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğekonulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli SeçmeSınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen...
12.04.2021
0
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Ağız ve DişSağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncümaddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılıKararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SözleşmeliPersonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci...
05.04.2021
0
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkinEsaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre Lisans mezunları için2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı veOrtaöğretim...
05.04.2021
0
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİBaşvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 05/04/2021-09/04/2021 tarihleri arasında sistemüzerinden online olarak yapılacaktır. GENEL ŞARTLAR1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, ÖzelKuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını...
05.04.2021
0