2021 personel alan kurumlar

BAŞVURU TARİHLERİ: 10.05.2021 – 11.06.2021İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİSINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURUÜniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlemBirimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller HakkındaYönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli...
10.05.2021
0
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları...
19.04.2021
0
Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamınaİlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca; 2019 ve 2020 tarihlerinde yapılan KamuPersoneli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı...
15.04.2021
0
Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğekonulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli SeçmeSınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen...
12.04.2021
0
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 2020...
12.04.2021
0
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi...
10.04.2021
0
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göreÜniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar KuruluKararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 26 (yirmi altı) adet sözleşmeli personelalınacaktır.Özel Şartlar:KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle...
09.04.2021
0
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Ağız ve DişSağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncümaddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılıKararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SözleşmeliPersonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci...
05.04.2021
0
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkinEsaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre Lisans mezunları için2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı veOrtaöğretim...
05.04.2021
0
İstanbul ve Malatya illerinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüklerine farklı branşlarda işkur aracılığıyla personel alımı gerçekleştirilecek. KADRO DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE: Başvuru şartları şu şekilde: Her alım kendi içerisinde özellikler barındırmaktadır. Bu nedenle YouTubedeki videomuzu izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. BÜRO MEMURU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE: 4857 Sayılı İş Kanunun 30.Maddesi kapsamında...
24.03.2021
0
Duyurumuzun detayına baktığımız zaman Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi kadrosuna 23 temizlik görevlisi alınacaktır. GENEL ŞARTLAR: 1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35...
21.03.2021
0