MEB LİSELERDE 2. DÖNEM SINAV KONULARI (9-10-11. SINIF TÜM KONULAR)

MEB LİSELERDE 2. DÖNEM SINAV KONULARI (9-10-11. SINIF TÜM KONULAR)
17.04.2021
A+
A-

2020 – 2021 eğitim yılı 9.10.11. sınıf 2. dönem sınavları 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yüz yüze yapılmaya başlanacaktır. Sınavlar 1 Kasım 2020 – 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak.

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Cumhuriyet Dönemi’nde Durum Hikâyesi/ Noktalama İşaretleri

Cumhuriyet Dönemi’nde Durum Hikâyesi /Yazım Kuralları

Şiir, Manzume, Şiir Geleneği, Şiirde Yapı

Nazım Biçimleri

Nazım Türleri

Şiirde Ahenk Unsurları ve Konularına Göre Şiir Türleri

Şiirde İmge ve Söz Sanatları

Söz Sanatları

Şiirde Tema ve Konu

Şiir Ünitesi Soru Çözümü

Sıfat (Ön Ad)

Sıfat (Ön Ad) 2

Masal, Masalın Yapı Unsurları, Masalın Anlatım Özellikleri

Masalın Tarihsel Gelişimi, Türk Halk Masalı

Türk Halk Edebiyatı Masal Örnekleri

Doğu Edebiyatından Bir Masal

Fabl, Fablın Yapı Unsurları ve Anlatım Özellikleri

Fablın Tarihsel Gelişimi, Türk ve Dünya Edebiyatında Fabl

Divan Edebiyatında Fabl

Türk ve Dünya Edebiyatından Masal, Fabl Örneği/ Soru Çözümleri

Edat (İlgeç)

Bağlaç, Ünlem / Edat, Bağlaç, Ünlem İle İlgili Uygulamalar

Romanın Tarihsel Gelişimi, Yapı unsurları, Anlatım Biçimleri ve Teknikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatından Roman İncelemesi

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ve Dünya Edebiyatında Roman

Cumhuriyet Dönemi Romanı / Etkinlikler

Zamirler

Tiyatronun Tarihsel Gelişimi, Tiyatro Çeşitleri, Tiyatro Terimleri

9.SINIF MATEMATİK

Bölünebilme Kuralları

Bölünebilme Kuralları 2

Bölünebilme Kuralları 3

Bölünebilme Kuralları 4

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 5

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 6

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 8

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 9

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 10

Üslü İfadeler ve Denklemler

Üslü İfadeler ve Denklemler 2

Üslü İfadeler ve Denklemler 3

Üslü İfadeler ve Denklemler 4

Üslü İfadeler ve Denklemler 5

Üslü İfadeler ve Denklemler 6

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2

Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar 3

Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar 4

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 5

Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar 6

Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar 7

Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 8

9. SINIF TARİH

İnsanlığın İlk Dönemleri/ İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

İnsanlığın İlk Dönemleri/ İnsan ve Göç

İnsanlığın İlk Dönemleri/ İlkçağın Tüccar Toplulukları

İnsanlığın İlk Dönemleri/ Kabileden Devlete

İnsanlığın İlk Dönemleri/ Kanunlar Doğuyor

Orta Çağ’da Dünya/Orta Çağ’da Siyasi Yapılar

Orta Çağ’da Dünya/Orta Çağ’da Sosyal, Ekonomik ve Askeri Durum

Orta Çağ’da Dünya/Tarımdan Ticarete Ekonomi (Artı Üründen Sosyal Sınıflara)

Orta Çağ’da Dünya/Tarımdan Ticarete Ekonomi

Orta Çağ’da Dünya/Orta Çağ’da Ordu

Orta Çağ’da Dünya / Kanunlar Gelişiyor

Asya’da Türk Topluluklarının Tarih Sahnesine Çıktığı Başlıca Kültür Çevreleri

İlk ve Orta Çağlarda, Orta Asya’daki Türk devletlerinin güç ve yönetim yapısı

İlk ve Orta Çağlarda, Orta Asya’daki Türk Devletlerinin Güç ve Yönetim Yapısı 2

İlk ve Orta Çağlarda, Orta Asya’daki Türk Devletlerinin Güç ve Yönetim Yapısı

Kavimler Göçü’nün Sebep ve Sonuçları-Avrupa Hun Devleti

Diğer Türk Devletleri ( Avarlar-Hazarlar- Karluklar- Türgişler- Başkırtlar- Bulgarlar- Oğuzlar- Kıpçaklar- Peçenekler- Kırgızlar-Macarlar )

9. SINIF FİZİK

Hareket Temel Kavramlar

Düzgün Doğrusal Hareket – 1

Düzgün doğrusal Hareket – Konu Değerlendirme

Düzgün Doğrusal Hareket-2, İvme

İvmeli Hareket, Konu Değerlendirme

Kuvvet

Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler Etkisinde Hareket, Newton’un Hareket Kanunları – I

Newton’un Hareket Kanunları – II

Newton’un Hareket Kanunları – III

Sürtünme Kuvveti

Serbest Cisim Diyagramı, Ünite Değerlendirme

İş – Güç

Mekanik Enerji

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri

Verim – Enerji Kaynakları

Enerji Ünite Değerlendirme

Isı Sıcaklık Kavramları – Termometreler – Sıcaklık Ölçekleri

9. SINIF COĞRAFYA

Dünya’nın Yıllık (Yörünge) Hareketi – 1

Dünya’nın Yıllık (Yörünge) Hareketi -2

Koordinat sistemi; Paralel ve Enlem-Meridyen ve Boylam

Yerel Saat, Uluslararası Saat ve Ulusal Saat

Mutlak ve Göreceli Konum / Türkiye’nin Konumu

Harita – Harita Projeksiyonları ve Haritayı Oluşturan Unsurlar

Ölçek- Ölçek Türleri Haritada Uzunluk ve Alan Hesaplamaları

Harita Türleri- Haritacılık Tarihi Coğrafi Bilgi Sistemleri- Uzaktan Algılama Mekansal Verilerin Haritaya Aktarımı

Güçlü Etkileşimler I

Eş Yükselti Eğrileri ve Eş Yükselti Eğrilerinin Özellikleri

Eş Yükselti Eğrileri İle Çizilmiş Haritalarda Yer Şekilleri ve Renklendirme – Kabartma Yöntemleri

Atmosferin Katmanları ve Özellikleri ile Hava Olaylarının İlişkisi

Hava Durumu ve İklim Özelliklerinin Etkileri

İklim Elemanları – Yeryüzünde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler

Eş Sıcaklık Eğrisi (İzoterm) ve Dünya Sıcaklık Haritaları

İklim Elemanları – Basınç

İklim Elemanları – Rüzgarlar

İklim Elemanları – Nem

9. SINIF KİMYA

Atomun Yapısı I

Atomun Yapısı II

Atomun Yapısı III

Periyodik Sistem I

Periyodik Sistem II

Periyodik Sistem III

Kimyasal Türler ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Güçlü Etkileşimler II – İyonik Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması

Güçlü Etkileşimler III – Kovalent Bağ

Güçlü Etkileşimler IV – Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması

Güçlü Etkileşimler V

Zayıf Etkileşimler I

Zayıf Etkileşimler II

Zayıf Etkileşimler III

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Maddenin Fiziksel Hâlleri

9. SINIF BİYOLOJİ

Enzimler

Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler

Hormonlar ve Vitaminler

Nükleik Asitler (DNA)

Nükleik Asitler (RNA) ve ATP

Sağlıklı Beslenme

Hücre Teorisi ve Prokaryot Hücre

Ökaryot Hücre Yapısı ve Çekirdek

Sitoplazma ve Organeller-1

Sitoplazma ve Organeller-II

Sitoplazma ve Organeller-III

Sitoplazma ve Organeller-IV

Hücre Zarı

Hücre Zarından Madde Geçişleri-I

Hücre Zarından Madde Geçişleri-II

Bilimsel Yöntem

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

3. Kur’an’dan Mesajlar: a) İsrâ 36. Ayet b) Mülk 23. Aye

1. Dinin Tanımı ve Kaynağı a) Kur’an-ı Kerim’de Din Kelimesinin Bazı Anlamları b) İslam Alimlerinden Din Tanımları

1. Dinin Tanımı ve Kaynağı c) Hz Adem’den Hz Muhammed’e Kadar Din Kavramı d) Farklı Bilim Dallarına Göre Din Tanımları

İnsanın Doğası ve Din

İman ve İslam İlişkisi

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri, Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 136. Ayet

Ünite Değerlendirmesi

İslam’da İbadet ve Kapsamı

İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi

İslam’da İbadet Yükümlülüğü, Mükellef ve Ef’al-i Mükellefin, Farz, Vacip, Sünnet

İslam’da İbadet Yükümlülüğü, Mendup, Mübah, Haram, Mekruh

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri

İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi

Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet

Değerler ve Değerlerin Kaynağı, Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi

Temel Değerler; Adalet, Hikmet

9. SINIF İNGİLİZCE

Movies -Part A

Movies-Part B

Movies-Workbook

Human in Nature – Part A

Human in Nature – Part B

Human in Nature-Workbook

Inspirational People – Part A

Inspirational People- Part B

Inspritional People – Workbook

Revision 1 – Themes 1-5

Revision 2 (1-5 Themes)

Bridging Cultures – Part A

Bridging Cultures – Part B

Bridging Cultures-Workbook

World Heritage-Part A

World Heritage -Part B

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Tanzimat Dönemi’nden Bir Hikâye Örneği / Tanzimat Edebiyatı

Kelime Gruplarının Anlamı / Tırnak İşareti ve Tek Tırnak İşareti

Millî Edebiyat Dönemi’nde Hikâye /Olay ve Durum Hikâyesi

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler /Noktalama İşaretleri

Fiilimsiler

Fiilimsiler / Soru Çözümü

Şiir / Koşuk- Sagu

Geçiş Dönemi (11- 12. Yüzyıl)

Halk Edebiyatı / Dinî Tasavvufi Türk Şiiri

Halk Edebiyatı / Dinî Tasavvufi Türk Şiiri

Halk Edebiyatı /Dinî -Tasavvufi Türk şiiri 3

Halk Edebiyatı /Dinî -Tasavvufi Türk şiiri 4

Aşık Tarzı Halk Şiiri – Koşma

Divan Edebiyatı Şiiri

Divan Şiiri – Gazel

Divan Şiiri – Kaside

Divan Şiiri – Şarkı

İsim Tamlamaları

İsim Tamlamaları 2

Dünya Edebiyatından Destan Örneği

Türk Halk Edebiyatında Efsane

Türk Halk Edebiyatında Efsane 2

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan 2

Dünya Edebiyatında Roman

Tanzimat Dönemi Edebiyatında Roman

Servetifünun Dönemi Edebiyatında Roman

Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman

10. SINIF MATEMATİK

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 2

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 5

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 7

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 4

Fonksiyonlar-Karma Örnek Çözümleri

Fonksiyonlar Ünitesi-Sınavda Çıkmış Soru Çözümleri

Fonksiyonlar Ünitesi-Sınavda Çıkmış Soru Çözümleri 2

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 3

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 4

Polinomların Çarpanlara Ayrılması

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 4

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 5

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 4

10. SINIF TARİH

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Anadolunun Jeopolitiği

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Kuruluş Dönemi Gelişmeleri

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Kuruluş Dönemi Gelişmeleri-Osmanlı Bizans İlişkileri

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Bakan Fetihleri

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) / Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler/Beylik Dönemi’nde Osmanlı’nın Askerî Gücü

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler/Tımar Sistemi

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler/Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler / Osmanlı’nın Kılıcı Yeniçeriler

Sûfîlerin ve Âlimlerin Öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına Etkisi

Osmanlı Devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısı

Osmanlı Coğrafyasında Sözlü ve Yazılı Kültürün Toplum Hayatına Etkileri

Osmanlı Coğrafyasındaki Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetleri ile Bunlara Bağlı Olarak Sosyal Hayatta Meydana Gelen Değişimler

İstanbul’un Fethi’nin Sebepleri, Fetih Süreci ve Fethin Stratejik Sonuçları

Osmanlı Devleti’nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkileri

10. SINIF FİZİK

Elektrik

Manyetizma

Mıknatıslar ve Manyetizma Konu Değerlendirme

Basınç, Katı Basıncı

Durgun Sıvıların Basıncı

Sıvı basınç kuvveti

Gaz ve Açık Hava Basıncı

Gaz Basıncı, Basıncın Hâl Değişimine Etkisi, Akışkan Basıncı

Kaldırma Kuvveti – I

Kaldırma Kuvveti – 2

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Dalgaların Genel Özellikleri

Yay Dalgalarının Özellikleri – Atma ve Periyodik Dalga

Yay Dalgalarında Yansıma ve İletilme

Su Dalgalarının Özellikleri – Su Dalgalarında Yansıma

Su Dalgalarında Kırılma

Ses Dalgaları

10. SINIF COĞRAFYA

Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine İç Kuvvetlerin Etkisi

Dış Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri ( Kütle Hareketleri-Rüzgarlar)

Dış Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri (Akarsular)

Çözünebilen Kayaçlarda Oluşan Yer Şekilleri-Buzullar ve Oluşturdukları Şekiller

Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller / Kıyı Tipleri ve Oluşum Süreci

Türkiye’de Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Dış Kuvvetlerin Etkisi

Türkiye’deki Ana Yer Şekillerinin Temel Özellikleri ve Dağılışları

Dünyada Su Kaynakları

Türkiye’de Su Kaynakları

Topraklar

Türkiye’de Topraklar

Bitki Örtüsü

Türkiye’de Bitki Örtüsü

Nüfus Özellikleri ve Önemi

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

Dünyada Nüfusun Dağılışı Üzerinde Etkili Olan Faktörler ve Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

Nüfus Piramitleri

10. SINIF KİMYA

Kimyasal Tepkimeler I

Kimyasal Tepkimeler II

Kimyasal Tepkimeler III

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar I

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar II

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar III

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar IV

Homojen ve Heterojen Karışımlar I

Homojen ve Heterojen Karışımlar II

Homojen ve Heterojen Karışımlar III

Homojen ve Heterojen Karışımlar IV

Homojen ve Heterojen Karışımlar V

Homojen ve Heterojen Karışımlar VI

Homojen ve Heterojen Karışımlar VII

Homojen ve Heterojen Karışımlar VIII

Ayırma ve Saflaştırma Teknikler I

Ayırma ve Saflaştırma Teknikler II

10. SINIF BİYOLOJİ

Mayoz-1

Mayoz-2

Eşeyli Üreme

Kalıtımın Genel Esasları-I (Mendel İlkeleri)

Kalıtımın Genel Esasları-II

Monohibrit-Dihibrit Çaprazlama

Monohibrit-Dihibrit Çaprazlama II

Kontrol Çaprazlaması-Eş Baskınlık-Çok Alellik

Kan Grupları

Eşeye Bağlı Kalıtım-I

Eşeye Bağlı Kalıtım-II

Soyağaçları-I

Soyağaçları-II

Soyağaçları-III

Akraba Evliliklerinin Kalıtsal Hastalıklarla İlişkisi

Genetik Varyasyonların Biyolojik Çeşitliliği Açıklamadaki Rolü

10. SINIF FELSEFE

Örnek Metinlerde Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi

Felsefi Soru Oluşturma

Felsefi Bir Görüşü ve Argümanı Sorgulama

Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Felsefi Bir Metin Üzerinden Varlık Türlerinin Sınıflandırılması

Sanat Yapıtlarının Varlık Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi

Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Felsefi Bir Metinde Doğruluk ve Gerçeklik İlişkisi

Bilginin Değeri ve Güvenilirliği

Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Bilim-Felsefe İlişkisi

Bilim-Hayat İlişkisi: B.Russell’ın “Bilgelikle Birleşen Bilim” Görüşü

Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Felsefi Metinlerde İyilik ve Mutluluk İlişkisi

Okul Yaşamında Özgürlük, Sorumluluk ve Kural (Norm) İlişkisi

10. SINIF KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

5. İnsanın Allah ile İrtibatı

6. Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler

1. Kur’an-ı Kerim’de Gençler

Bir Genç Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Bazı Genç Sahâbeler: Hz. Ali (r.a.), Erkam b. Ebi’l-Erkam

“Mus’ab b. Umeyr, Üsame b. Zeyd, Cafer b. Ebi Talib”

Hz. Âişe (r.a.), Hz. Fatıma, Esma binti Ebi Bekir

Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet

Din ve Aile

Din, Kültür ve Sanat: Mimari

Edebiyat, Musiki

Hat, Tezhib, Ebru, Minyatür

Din ve Çevre

Din ve Sosyal Değişim

Din ve Sosyal Adalet

Din ve Ekonomi, Kur’an’dan Mesajlar: Âl-î İmrân Suresi 103-105. Ayetler

İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi, İslam Ahlakının Kaynakları

10. SINIF İNGİLİZCE

Legendary Figures -Part A

Legendary Figures-Part B

Legendary Figures-Workbook

Traditions – Part A

Traditions – Part B

Traditions-Workbook

Travel- Part A

Travel-Part B

Travel- Workbook

Revision 1 -Themes 1-5

Revision 2 (1-5 Themes)

Helpful Tips-Part A

Helpful Tips-Part B

Helpful Tips-Workbook

Food and Festival-Part A

Food and Festival- Part B

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Cümlenin Ögeleri

Cümlenin Ögeleri  2

Tanzimat Dönemi Şiiri

Tanzimat Dönemi Şiiri 2

Servetifünun Dönemi Şiiri

Servetifünun Dönemi Şiiri 2

Fecriâti Şiiri, Saf (Öz) Şiir

Saf ( Öz) Şiir

Millî Edebiyat Dönemi Şiiri

Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 2

Cumhuriyet Dönemi Şiiri (1923-1940)

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri

Şiir Ünitesi – Soru Çözümü

Cümlenin Ögeleri – Yazım ve Noktalama

Makalenin Özellikleri

Makale Metin İnceleme

Bilimsel Makale

Edebî Makale

Sohbet ve Fıkranın Özellikleri

Sohbet

Sohbet 2

Fıkra

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950)

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950)

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1950-1980)

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1950-1980) 2

Dünya Edebiyatında Roman

Yazım Kuralları

11. SINIF MATEMATİK

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar 2

Trigonometrik Fonksiyonlar 3

Trigonometrik Fonksiyonlar 4

Trigonometrik Fonksiyonlar 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 6

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık

Doğrunun Analitik İncelenmesi 3

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4

Doğrunun Analitik İncelenmesi 5

Doğrunun Analitik İncelenmesi 6

Doğrunun Analitik İncelenmesi 7

Doğrunun Analitik İncelenmesi 8

Doğrunun Analitik İncelenmesi 9

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 2

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 2

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri Karma Örneklerin Çözümü

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3

Fonksiyonların Dönüşümleri

Fonksiyonlarda Uygulamalar

Fonksiyonlarda Uygulamalar 2

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

11. SINIF TARİH

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Osmanlı Denizciliğnde Kadırgadan Kalyona Geçiş

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/1700-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/1700-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler/Fethlerden Savunmaya

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı/Bilim Devrimi

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı / Yeniçağ Başlarında Avrupa’da Meydana Gelen Değişmeler

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı/Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yapısında Değişiklikler

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı/Osmanlı Devleti’nde Çözülmeye Karşı Önlemler

Değişim Çağında Avrupa Ve Osmanlı / Çözüm Arayışları ve Layihalarda Osmanlı

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/XVIII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Avrupa ve Osmanlı Devleti(Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi)

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti’nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) / Osmanlı Devleti’nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler-93Harbi

Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin Merkezî Yönetimine Rağmen Güç Kazanması ve Nüfuz Alanını Genişletme Çabaları

Osmanlı ile Rusya Arasındaki Rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya Siyasetindeki Etkileri

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile Birlikte Devlet-Toplum İlişkilerinde Meydana Gelen Dönüşüm

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile Birlikte Devlet-Toplum İlişkilerinde Meydana Gelen Dönüşüm 2

Osmanlı Devleti’nde Modern Ordu Teşkilatı ve Yurttaş Askerlik Konularındaki Düzenlemelerin Siyasi ve Sosyal Boyutları

Ulus-devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımaları

11. SINIF FİZİK

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket-Grafik ve Denklemleri- I

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket-Grafik ve Denklemleri- II

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket Soru Çözümü

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket, Soru Çözümü

İki Boyutta Hareket Yatay Atış

İki Boyutta Hareket Eğik Atış 2

İş ve Enerji

İş ve Enerji 2

İtme ve Çizgisel Momentum

Çizgisel Momentumun Korunumu – I

Çizgisel Momentumun Korunumu-II

Tork

Denge

Kütle Merkezi ve Ağırlık Merkezi

Basit Makinalar – I

Basit Makinalar – II

11. SINIF COĞRAFYA

Türkiye’nin Nüfus Politikaları Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları

Tarihsel Süreçte Şehirler, Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları

Türkiye’de Şehirlerin Fonksiyonları ve Sınıflandırılması

Türkiye’de Kır Yerleşmeleri

Üretim – Dağıtım – Tüketim

Doğal Kaynaklar ve Ekonomi

Türkiye’nin Ekonomi Politikaları

Türkiye’de Tarım

Türkiye’de Yetiştirilen Başlıca Tarım ürünleri

Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık

Türkiye’de Madenler

Türkiye’de Enerji Kaynakları

Türkiye’de Sanayi

İlk Kültür Merkezleri

Kültürü Oluşturan Unsurlar ve Kültür Bölgeleri

Türk Kültürü

Anadolu’nun Kültürel Özellikleri

11. SINIF KİMYA

Yükseltgenme Basamakları ve Elektron Dizilimleri

Gaz Özellikleri ve Gaz Yasaları I

Gaz Özellikleri ve Gaz Yasaları II

İdeal Gaz Yasası

Gazlarda Kinetik Teori

Gaz Karışımları

Gerçek Gazlar

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük I

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük II

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük III

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük IV

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük V

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük VI

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük VII

Kimyasal Tepkimelerde Enerji I

Kimyasal Tepkimelerde Enerji II

Kimyasal Tepkimelerde Enerji III

11. SINIF BİYOLOJİ

Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi-1

Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi-2

Duyu Organları Rahatsızlıkları

Destek ve Hareket Sistemleri (İskelet Sistemi)

Destek ve Hareket Sistemleri (Kas Sistemi)

Sindirim Sistemi – I

Sindirim Sistemi – II

Dolaşım Sistemi-I

Dolaşım Sistemi-2 (Kan Damarları)

Dolaşım Sistemi-III (Kan Doku)

Lenf Dolaşımı

Bağışıklık Sistemi

Solunum Sistemi- I

Solunum Sistemi- II

Üriner Sistem-I

Üriner Sistem-II

11. SINIF FELSEFE

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Hristiyan ve İslam Felsefesinin Özellikleri ve Öne Çıkan Problemleri

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesinde İnanç ve Akıl İlişkisi-Çeviri Faaliyetleri

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (St. Augustinus, Fârâbî)

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( İbn Sînâ, Gazâlî)

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( İbn Rüşd)

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme (Mevlânâ, Yûnus Emre ve Hacı Bektâş Velî)

12. Yüzyıldaki Çeviri Faaliyetlerinin 15. Yüzyıl 17. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri-15. Yüzyıl 17. Yüzyıl Felsefesine Önceki Felsefi Dönemlerin Etkisi

Skolastik Düşünce ve Modern Düşüncenin Temel Farkları- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl’da Öne Çıkan Konular ve Görüşler

Bilimsel Çalışmaların 15.Yüzyıl ve 17. Yüzyıl Felsefesine Etkisi

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (R. Descartes)

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (Spinoza)

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( T.Hobbes-F.Bacon)

Ütopya Kavramı ve Türleri

18. ve 19. Yüzyıl Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı

18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Problemleri-Dil ve Edebiyatla İlişkisi

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Hz. Muhammed’in Şahsiyeti

Hz. Muhammed’in Şahsiyeti 2

Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü

Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü 2

Kur’an’dan Mesajlar: Ahzâb Suresi 45-46. Ayetler

İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet

İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet

Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan

Allah İçin Samimiyet: İhlas

Allah İçin Samimiyet: İhlas 2

Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva

Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim

İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel

Kur’an’dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler

3. Ünite Sonu Değerlendirme

İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar

11. SINIF İNGİLİZCE

Hard Times-Part B

Hard Times – Part A

Hard Times-Workbook

What a Life! – Part A

What a Life! – Part B

What a Life! – Workbook

Back to Past-Part A

Back to Past- Part B

Back to the Past- Workbook

Revision -Themes 1-5

Revision 2 (1-5 Themes)

Open Your Heart-Part A

Open Your Heart-Part B

Open your Heart-Workbook

Facts About Turkey-Part A

Facts About Turkey-Part B

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 3 Yorum
  1. Esma saye dedi ki:

    Bu ikinci dönemden çok baştan sona bütün müfredat olmuş ben 11.sınıfım ama trigonometri 1dönem ilk konu daha sonra biyoloji de lenf dolaşımı yok konu olarak bide konu yazcaktiniz ders kitabından mi baktınız trigonometri 1 den 6 ya kadar biraz baştan savma olmuş