2021 ADALET BAKANLIĞI MÜLAKATA NASIL HAZIRLANIR ÇIKMIŞ SORULAR(İKM-ZABIT-İCRA-MÜBAŞİR)

2021 ADALET BAKANLIĞI MÜLAKATA NASIL HAZIRLANIR ÇIKMIŞ SORULAR(İKM-ZABIT-İCRA-MÜBAŞİR)
25.05.2021
A+
A-


Mülakatta Nasıl Giyinilir ?

Kıyafetleriniz temiz ve ütülenmiş olmalıdır.
Erkek adaylar sakal traşı olmalıdır.
Yüksek topuklu ayakkabılar kesinlikle tercih edilmemelidir.
Eğer oje sürüyorsanız, dikkat çekici olmamasına özen gösterilmelidir.
Rahatsızlık verecek şekilde ağır kokular kullanılmamalıdır.

KATİPLİK MÜLAKATI PUAN DAĞILIMI:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan)
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan)
c) Genel kültür (20 puan)
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

Kişisel ve Eğitime İlişkin Bilgiler:
Öncelikle kişisel bilgilerinizi ve eğitiminize ilişkin bilgileri ifade etmelisiniz. Evlilik durumu, çocuk sahibi olup olmadığınız, yaşadığınız yer, eğitim mezuniyet bilgisi gibi. Daha önce yapmış olduğunuz işler, iş tecrübelerinizden bahsedebilirsiniz. . Özellikle bilgisayar konusunda ki bilgi ve tecrübeleriniz komisyon açısından önemli olacaktır.

MÜLAKATTA ÜSLUP, DURUŞ:
Mülakat odasına ilk girişinizde hafif bir gülümseme ile odaya girerek merhabalar diyebilirsiniz. Konuşma boyunca iyi bir göz teması kurmaya özen gösterin. Kendinizden emin cevaplar verin. Sorulan sorulara kısa ve net cevaplar vermeye özen gösterin .Olumsuz temelli sorulara olumlu yanıtlar verin.

Bildiğiniz gibi bazen “bu sorunun cevabını soranlar biliyor mu acaba?” denilebilecek sorular sorulmaktadır adaylara. Bu soruların amacı çoğu zaman kişinin tepkisini ölçmektir. Adalet Bakanlığı çalışanları görevleri icabı her türlü durum ve olaylarla karşılaşabilmektedir. O yüzden aşırı tepkiler vermemelisiniz. Bilmediğiniz soruları uzatarak cevaplamaya çalışmayın. Mülakat boyunca o iş için istekli olduğunuzu gösterin. Komisyon üyeleri olumlu tavırları kesinlikle hatırlarında tutarlar. Soruları cevaplamadan önce gerekirse bir müddet bekleyin ve o şekilde cevap verin acele etmeyin. Soruları yanıtlamadan önce soru soran komisyon üyesinin sorusunun tamamını dikkatle dinlemeye özen gösterin. Vücut dilinizi ve ses tonunuzu, sizinle görüşme yapan kişi arasında etkileşim sağlamak için kullanın.

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN)
Cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek elemanıdır.
A- GÖREVLER
▪ Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur,
▪ Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar,
▪ Tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler,
▪ Koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder,
▪ Kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder,
▪ Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını , revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar,
▪ Günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar,
▪ Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar,
▪ Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak
olan maddelerin girişine engel olur,
▪ Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur,


KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
▪ Üniformalar,
▪ Kapı anahtarları,
▪ Detektör,
▪ Görev yerinde bulundurulamayan tabanca,
▪ Gizli kameralar, kapalı devre TV. sistemleri.
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
▪ İnfaz ve koruma memuru (gardiyan) olmak isteyenlerin;
▪ Vücutça sağlam, atletik vücutlu,
▪ İnsan ilişkilerinde başarılı (tutuklulara saygılı, hoşgörülü, sevecen)
▪ Fedakar olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
▪ Gardiyanlar genelde kapalı, açık ve yarı açık ceza evlerinde, bunlara bağlı atölye ve açık alanlarda çalışırlar,
▪ Teknolojik gelişme bu mesleğin icrasını kolaylaştırmaktadır (kapalı devre TV sistemi gibi)

▪ Gardiyanlar;
▪ Cezaevi üst yöneticileriyle,
▪ Tutuklularla ve hükümlülerle, ▪ Halktan kişilerle,
▪ Meslektaşlarıyla,
▪ Savcılarla,
▪ Hakimlerle,
▪ Avukatlarla,
▪ Askerlerle, iletişim içindedir.
Hükümlü ve tutuklular tarafından tehditler alabilir, fiili saldırıya uğrayabilirler.
Görev bitiminde bir takım sorunlarla da karşılaşabilir. İsyanlarda rehin olma, yaralanma ve ölüm olayları da olabilir.
1-Türkiye NATO?ya kaç yılında üye oldu.?
Cevap:1952
2-Lozan Antlaşmasının tarihi nedir?
Cevap:24 Temmuz 1923
3-Lozan Antlaşmasının başında kim vardı
Cevap: İsmet Paşa
4-Çok partili siyasete kaç yılında geçildi
Cevap:1946
5-Danıştay hangi davalar bakar?
Cevap: İlk derece mahkemesi olarak Danıştay?da görülecek davalar şunlardır :a- Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı (tazminat) davaları, (2575/24-1/a)b- Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/b)c- Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca
çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/c)d- Danıştay İdari dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/d)e- Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/e)f- Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24- 1/f)Temyiz yoluyla Danıştay?da görülecek davalar ise şunlardır :İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay?da görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay?da temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır. (2575/25)Danıştay ayrıca, görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek üzere gönderilen dava dosyalarını da inceler ve bu hususta kesin karar verir. (2577/44-1-b)
6-İdari mahkemeler hangi davalara bakar?
Cevap: İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay?da çözümlenecek olanlar dışındaki :a- İptal davalarını, (2576/5-1/a)b- Tam yargı (tazminat) davalarını, (2576/5-1/b)c- Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, (2576/5-1/c)
7-Şimdiki Milli Eğitim Bakanı kimdir?
Güncel cevap
8-Görevde olan şu anki cumhurbaşkanımız kimdir?
Güncel cevap
9-Genel seçimler kaç yılda bir yapılır?
Cevap: 4 yılda 1
10-Atatürk ilkeleri nelerdir? Cevap: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık
11-Ankara savaşı tarihi nedir? Cevap:1402
12-Timur hangi millettendi? Özbek Türkü
13-Cengiz Aytmatov kimdir? Cevap: Ünlü Kırgız Türk’ü edebiyatçı, gazeteci, çevirmen ve siyasetçi.
14-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kaç yargıç vardır? Cevap: 46
15-Türkiye Cumhuriyet nasıl bir devlettir?
Cevap: T.Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik, insan haklarına saygılı,
demokratik, sosyal bir hukuk devletidir.
16-Devletin sosyal olmasını açıklayınız.
Cevap: Sosyal devlet; vatandaşların dil,din,mezhep,ırk,cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olduğu ve devletin ana görev olarak halka hizmet etmeyi benimsediği devlet anlayışıdır.
17-Cumhurbaşkanı en fazla kaç kere seçilir? Cevap:2
18-Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verildi?
Cevap: 5 Aralık 1934
19-Takriri Sükun Kanunu hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait isyanının yarattığı tehlikelerin ve olağanüstü şartların ortaya koyduğu engelleri önlemek amacıyla 4 Mart 1925’de yürürlüğe girmiştir. Önce iki yıl için çıkarılan kanun, iki yıl daha uzatıldıktan sonra 4 Mart 1929’da yürürlükten kaldırılmıştır. Üç maddeden oluşan bu kanunla hükümete parti kapatmaktan gazete kapatmaya kadar yetkiler verilmiştir. Daha sonraki inkılâpların gerçekleşmesi açısından bu kanun çok büyük yarar sağlamıştır.
20-Suyun kaldırma kuvvetini kim buldu?
Cevap: Arşimet
21-Türkiye?den 5 baraj sayınız.
Cevap: Kızılırmak üzerinde; Hirfanlı Barajı, Yeşilırmak üzerinde; Almus, Hasan ve Suat Uğurlu Barajları, Sakarya üzerinde; Sarıyar, Çubuk, Kurtboğazı, Gökçekaya barajları, Gediz üzerinde; Demirköprü Barajı, Büyük Menderes üzerinde; Kemer Barajı
22-Dünyaca ünlü uzay bilimci Türk kimdir?
Cevap: Ali Kuşçu
23-Feza ne demektir?
Cevap: Uzay boşluğu
24-Samanyolu nedir?
Cevap: Dünya?nın içinde bulunduğu galaksinin adıdır.
25-Dünya’ya en yakın 3 gezegen nedir?
Cevap: Merkür, Venüs, Mars
26-Euro vizyon bu sene nerde yapılacak?
Cevap: Güncel cevap
27-Ceber kalesi nerededir?
Cevap: Suriye toprakları içerisinde kalan Türk karakoludur.
28-Atatürk kaç kardeşti?
Cevap: 6 kardeş Fatma, Ahmet, Ömer, Mustafa Kemal Atatürk, Makbule Boysan Atadan, Naciye
29-Atatürk Barajı ve Atatürk Üniversitesi nerededir?
Cevap: Atatürk barajı Adıyaman ile Şanlıurfa arasındadır. Üniversite: Erzurum’dadır.

30-Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar neyi ifade eder?

Cevap:Tarihte kurulmuş 16 Türk imparatorluğunu ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti ‘ni temsil etmektedir.

31-Cezaevi çeşitleri nelerdir ?
Kapalı? Yüksek güvenlikli kapalı? Kadın kapalı? Gençlik kapalı? Açık cezaevleri? Eğitim evleri? Gözlem sınıflandırma merkezleri.
32-Müddetname nedir ?
Hükümlüye ceza evine girişte verilen süre belgesidir cumhuriyet başsavcılığı tarafından düzenlenir.
33-Hükmen tutuklu ne demektir ?
Mahkeme tarafından hakkında bir hüküm kurulan ve tutukluğununu devamına karar verilenlere denir bunlar hakkında verilmiş karar henüz kesinleşmemiştir bu durumda olanlar tutuklu statüsünde kabul edilir.
34-İnfaz hukuku nedir ?
Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve kuralları belirleyen hukuk dalıdır.
35-İlam nedir ?
Kesinleşme şerhi verilmiş mahkeme hükümlerine ilam denir emri yerine getinen cumhuriyet başsavcılığıdır.
36-Muhakeme nedir ? Hukuki bir uyuşmazlığın yargısal çözümüne katkıda bulunan organlar ve sujeler tarafından yapılan işlemlerin bütünüdür.
37-İnfaz nedir ?
Kesinleşmiş bir mahkeme hükmünün yerine getirilmesi ve icrası sürecidir.
38-Yakalama emri nedir ?
Çağrıldığı halde mahkemeye gelmeyen kişinin yakalanması için çıkarılan karar.
39-Tutuklama nedir ?
Tedbirdir soruşturma veya davanın daha selim yürütülmesi için hürriyetin kısıtlanmasına ilişkin karardır.
40-Tanık nedir ?
Soruşturma ve ya dava konusu hakkında bilgisi olan ve dinlenmesine karar verilen kişidir.
41-Şüpheli nedir ?
Soruşturmaya konu olan kişiye denir.
42-Müşteki nedir ? Şikayet eden şikayet hakkı olan kişidir.
43-Mağdur nedir ? Suçtan zarar gören kişiye mağdur denir.
44-Soruşturma izni nedir ?
Haklarında belirli durumlarda soruşturma amirinin iznine tabi olan kişiler hakkında verilen izindir.
45-Sorgu nedir ? Şüpheli veya sanığın hakimce ifadesinin alınması ve soru sorulmasıdır.
46-Savunma nedir ? Şüpheli veya sanığın üzerine atılı suç isnadına karşı aleyhindeki delilleri bertaraf etmek üzere kendisi ile fiil arasında ki ilişkiyi kendi görüşüyle ortaya koymak kendi görüşüne ilişkin olarak delil toplanmasını talep etmesidir.
47-Sanık nedir ? Hakkında kamu davası açılan şüphelidir.
48-Mevcutlu ne demektir? Kolluk kuvvetleri tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken soruşturmaya konu sanıklarında birlikte getirilmesidir.
49-Mahkum nedir ? Hakkında mahkumiyet kararı verilen sanıktır.
50-Karar düzeltme nedir ? Yargıtay ilgili dairesinin bozma ve ya onama kararından sonra açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçirmesine ilişkin
kararın kabulüdür.
51-Kanun yararına temyiz nedir ? Hukuka aykırı bir sonuç doğuran ancak yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşen hükümlerle ilgili olarak adalet bakanlığı ile cumhuriyet başsavcılığı tarafından başvurulan bir kanun yoludur amacı ise yanlış hukuki kararların yerleşmesini ve örnek alınmasını engellemektir.
52-İştirak nedir ? Bir fiile birden çok kişinin katılımına iştirak denir.
53-Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demektir ? Sanık hakkında iki yıl ve daha az mahkumiyet kararı söz konusu olduğunda ve yasal şartlar çerçevesinde verilen kararı açıklamadan sonuç doğurmayacak bir alana terk etmedir.
54-Göz altı nedir ? Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması delillerin karartılmasının engellenmesi ve kişinin sorgusu için şüphelinin savcı talimatı ile konunda belirtilen sürece alıkonulmasıdır
55-Fezleke nedir ? Hülasa netice yazısı (soruşturma evrakının özeti) özel anlamıyla ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde meydana gelen olayların ağır ceza mahkemesi görev alanına girdiğinde bütün deliller toplanarak merkez cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen iddianame öncesi sonuç yazısı.
56-Faili meçhul nedir ? Kim tarafından işlendiği bilinmeyen hadiselerdir.
57-Delil nedir ? Bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta ispat.
58-Çağrı kağıdı nedir ? Cumhuriyet savcılığı soruşturma aşamasında dinlenmesı gereken şüpheli
mağdur ve tanıkların gelmesinin istendiği kağıt.
59-Ceza fişi nedir ? Kesinleşen kararların miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlenmek üzere düzenlenen adli sicile sevk edilen evrak.
60-Bihakkın tahliye nedir ? Şart olmaksızın hakkıyla cezasını çekmiş tüketmiş olmak.
61-Beraat nedir ? Suçlu bulunmama hali.
62-Önleme araması nedir ? Suç işlenmeden önceki aşamada idarece yürütülen arama biçimidir.
63-Adli arama nedir? Hakim kararı ile yapılan ev ve iş yeri aramasıdır.
64-Ara karar nedir ? Son hüküm olmayıp hükme giden yolda verilen ara yardımcı kararlardır.
65-Adli sicil kaydı nedir ? Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt.
66-CTE de tutulan defterleri sayınız

▪ Gelen giden evrak kayıt defteri? Karar defteri

▪ Ziyaretdefteri
▪ Muhabere dosyası
▪ Rapor dosyası

▪ Mevzuat dosyası

67-Ceza evi katibinin görevleri nelerdir?
Uyap’da hükümlü tutuklu kayıtlarını yapmak? Giriş çıkış kayıtlarını yapmak? Hastane sevklerini yapmak? Tutuklu ve hükümlülerin defter kayıtlarını
yapmak? Tutuklu ve hükümlülerin dosyalarının temiz düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak? Disiplin cezalarını takip etmek? Kurumsal yazışmaları yapmak? Tutuklu ve hükümlülerin nakil işlemleriyle ilgili yazıları yazmak? Amirleri tarafından verilen diğer işleri eksiksiz yerine getirmek
68-Cumhuriyet başsavcısının görevleri nelerdir ?
Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek? Başsavcılığın verimli düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak iş bölümü yapmak? Gerektiğinde adli göreve ilişkin işleri yapmak kanun yollarına başvurmak duruşmalara katılmak ve izlemek? Kanunda verilen diğer işleri yapmak
69-Cumhuriyet başsavcılığının görevleri nelerdir ?
Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek soruşturma yapmak ve ya yaptırmak? Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerine kamu adına izlemek gerektiğinde kanun yollarına başvurmak?
Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak? Kanunda gösterilen diğer işleri yapmak
70-Kanlemyekün ne demektir ? Hukuki işlemin sonuç doğurmaması demektir
71-Müşteki nedir ? Şikayet eden şikayet hakkı olan
72-Sübut ne demektir ? Suçun delillendirilmesi ispatıdır
73-İcbar nedir ? Bir kişiyi bir şeye ve ya bir şeyi yapmaya zorlamadır
74-İrtikap suçu nedir? Kamu görevlilerinin görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak kendisine veya bir başkasına çıkar sağlamasıdır
75-Mağdur nedir ? Suçtan zarar gören kişi
76-Soruşturma nedir ? Suçun öğrenilmesinden başlayarak iddianamenin kabullenene kadar savcılık makamının yaptığı inceleme işidir tahkik tahkikat ilgili ve tanıklardan bilgi toplama işi
77-Müzekkere nedir ? İstem yazısı
78-Müvekkil nedir ? Vekalet veren , avukatın vekilliğini yaptığı kişiye denir
79-Müdafii nedir ? Vekillik ilişkisi olmadın yasa gereği sanığı savunan avukat
80-Men-i müdahale nedir ? Bir taşınmazın haksız işgaline karşı açılan verilen dava sonrası alınan karardır
81-Lahiya nedir ? Herhangi bir konuda görüş bildiren yazıdır
82-Kovuşturma nedir ? Ceza davasının mahkeme evresi yargılama safhasıdır
83-Müdahil ne demektir ? Davaya taraf olan ve yasanın davanın taraflarına verdiği hakları kullanan kişidir
84-Kararın tavzihi nedir ? Verilen karar hakkında kararı veren merciden belirsiz kısımların aydınlatılmasının istenmesidir
85-İsticvap nedir ? Bir tarafın kendi aleyhinde olan bir ve ya birkaç vakıa hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesidir
86-İzhar nedir ? Kolluk güçleri marifetiyle mahkemeye zorla getirme
87-İddianame nedir? Şüpheli hakkında mahkemeye sunulan şüphelinin cezalandırılmasını talep eden savcılık yazısıdır
88-Hukuki ihtilaf nedir? İçerisinde suç barındırmayan ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme
89-Fail nedir ? Hareketi gerçekleştiren kişi suçu işleyen tedip hapsi nedir? İtiraz ve temyiz yolu olmayan 4 günü geçmeyen akıllandırma amaçlı hapis cezasıdır.
90-Denetimli serbestlik nedir ? Ceza evine girmeden dışarıda bazı kurallara uyma zorunluluğudur.
91-Davaname nedir? Cumhuriyet savcılığının konuyu ilgilendiren fakat ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemesinde görülecek davayı açtığı belge.
92-Fezleke nedir ? Hukukda bir mahkeme kararının soruşturmanın özetine denir.
93-Mürkerrir nedir ? Tekrar suç işleyen kişiye denir.
94-Koşullu Salıverme nedir ? Hakkında hükmedilen hapis cezasının bir kısmını cezaevinde iyi halli olarak geçiren ve hükümlülüğün kanunca öngörülen diğer koşullarında varlığı halinde tahliye tarihinden önce salıverilmesidir.
95-İnfazın konusu nedir? Kesinleşmiş bir mahkeme hükmüdür.
96-Adli para cezası nedir ? Adli para cezası, beş günden az, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde
yedi yüz otuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın, hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.
97-İnfazın ertelenmesi nedir? Belirli mahkumiyetlerin infazının geçerli mazeret ve koşulların varlığı halinde ileri tehirdir.

Savcılıklarda Tutulacak Defterler hangileridir?

– Soruşturma defteri,

– Esas defteri,
– İnfaz defteri,,
– Arama defteri,

– İstinabe defteri,
– Kitaplık defteri,
– Muhabere defteri,
– Zimmet defteri,
– Suç eşyası esas defteri

Zabıt katibinin görevleri nedir ?

– Duruşma ve keşiflere katılmak,
– Ara kararları yerine getirmek.
– Gerekçeli kararları hâkimin bildirdiği şekilde yazmak.
– Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek.
– Tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşive kaldırtmak.
– Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek.
– Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamak

Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri nelerdir?

· Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek
· Başsavcılığın verimli düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak iş bölümü yapmak
· Gerektiğinde adli göreve ilişkin işleri yapmak kanun yollarına başvurmak duruşmalara katılmak ve izlemek
· Kanunda verilen diğer işleri yapmak

Cumhuriyet Başsavcılığının Görevleri nelerdir?

· Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek soruşturma yapmak ve ya yaptırmak
· Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerine kamu adına izlemek gerektiğinde kanun yollarına başvurmak

· Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak

· Kanunda gösterilen diğer işleri yapmak

HUKUK DEVLETİ nedir?

Hukuk kurallarına uyan, hukuk kuralları
içinde faaliyet gösteren, tüm işlemleri yargı denetimi altında olan devlettir. Toplumsal yaşamı düzenleyen ve idareyi bağlayan kurallara idarenin uymaması durumunda düzeltici olarak kullanılacak mekanizmaların bulunduğu devlet.

HUKUKA AYKIRILIK nedir?

Hukuksal işlemlerin, kurallar
hiyerarşisinde üst hukuk kuralına aykırı olması durumu. Bir işlem ya da eylemin yürürlükteki hukuk kurallarına aykırı olması.

İSTİFA nedir?

Çekilme; seçim veya atama yoluyla göreve başlayan bir kimsenin kendi iradesiyle görevinden ayrılması.

İSTİMLAK nedir?

Kamulaştırma

KAMU DÜZENİ nedir?

Belli bir ülkede belli bir anda toplumsal barış,
dirlik ve güvenliğin bozulmadığı durum. Güvenlik, dirlik ve esenlik, sağlık kamu düzenini öğeleri olarak kabul edilir.

KAMU MALI nedir?

Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan
doğruya kamunun yararlanmasına ayrılan mallar. Örneğin, hizmet malları, orta malları ve sahipsiz mallar.

Orta Asya ülkeleri?

*Kazakistan *Özbekistan *Kırgızistan *Türkmenistan *Tacikistan

Orta Avrupa ülkeleri?

*Almanya *Avusturya
*Çek Cumhuriyeti

Misakı Milli sınırlarımız dışında kalan yerler hangileridir?

*Musul Kerkük: Şeyh Sait isyanı yüzünden buradan vazgeçilmiştir. İngiltereden petrol gelirlerinin yüzde onu karşılığı anlaşılmıştır bu para nakit olarak alınmıştır.
*Batı Trakya ve Selanik
*Batum: Gürcistanla yapılan anlaşma sonrası buradan vazgeçilmiştir. *Adalar

Tevhid-i Tedrisat Nedir ve Tarihi?

*Öğretim Birliği Yasasısıdır
*Tarih: 3 Mart 1924
*Ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekaleti’ne (Milli Eğitim Bakanlığı’na) bağlanmıştır

Saltanatın kaldırılma tarihi?

1 Kasım 1922

Cumhuriyetin İlan Tarihi?

29 Ekim 1923

Halifeliğin kaldırılma Tarihi?

3 Mart 1924

Teşkilat-ı Esasiye ‘nin Tarihi ve Önemi?

20 Ocak 1921
Önemi: Milli Egemenliği yansıtan ilk siyasi belgedir.

1924 Anayasası Hakkında Bilgi?

*20 Ocak 1924
*Devletin şekli cumhuriyettir.
*Devletin dini İslam, Başkenti Ankara, dili Türkçedir. *Yasam, yürütme ve yargı meclise aittir
*Seçme yaşı 22; seçilme yaşı 30’dur

1961 Anayasası hakkında bilgi?

*27 Mayıs 1961
*Askeri darbesi sonucunda hazırlandı. *Yapılan darbeyi haklı gösterme çalışılmıştır *Kişisel hak ve hürriyetler kısıtlandı. *Değişmeyecek hükümleri çoktur.

İlk muhalefet partisinin adı nedir?

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Menemen olayı tarihi ve kısa bilgi?

23 Aralık 1930
Menemende gericiler tarafından çıkarılan isyandır Mustafa Fehmi Kubilay gericiler tarafından şehit edilmiştir

Medeni Kanunun Kabul tarihi?

17 Şubat 1926

Türk Dil Kurumunun Kurulma Tarihi kısa bilgi?

*12 Temmuz 1932
*Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak. *Türkçe’nin kökenlerini oluşturmak.
*Türkçeyi zenginleştirmek.
*Türkçeyi bilim dili haline getirmek.
*Türk Dil Kurumunun Kurulması Ulusçuluk ile ilgilidir

Türk Tarih Kurumunun Kurulma Tarihi?

1931

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılma tarihi?

30 Kasım 1925

Kılık Kıyafetin Düzenlenmesi Kanunu tarihi?

25 Kasım 1925

Kadınlara Siyasal Hakları hangi tarihte verilmiştir?

1930-1934

Zabıt katiplerinin tuttuğu Defterler nelerdir?

*ESAS DEFTERİ
*KARAR DEFTERİ
*TEMYİZ – DEFTERİ

*DURUŞMA GÜNLERİ DEFTERİ

*MUHABERE DEFTERİ

*TALİMAT DEFTERİ

*ZİMMET DEFTERİ

*İLAMAT DEFTERİ

*DEĞİŞİK İŞLER DEFTERİ

Darbe nedir?

Darbe: “Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik olmayan yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirmesidir.

Darbe Kalkışması nedir?

Demokratik olmayan yollarla bir grup veya cemiyetin seçilmiş hükümete paralel anlayış sergileyerek devlet imkanlarını yasa dışı yollarla kullanarak Darbe yapmaya teşvik ettirme ve darbe için zemin hazırlamadır

Atatürk ilkelerini sayınız?

•Cumhuriyetçilik •Milliyetçilik •Halkçılık •Devletçilik •Laiklik •İnkılapçılık

UYAP nedir kısaca bahseder misiniz?

UYAP “ulusal yarğı ağı projesi”dir. Tüm Türkiye genelinde adalet hizmetlerinin en hızlı ve verimli olarak kullanılmaktadır. Uyap programı sadece adalet ağı bulunan bilgisayarlarda çalışır. UYAP sayesinde yazılan yazı sistem aracılığıyla saniyeler içerisinde karşı mahkemeye iletilmektedir. Yine istek yapılan mahkeme birimide yazdığı cevabi yazıyı ve yazıya ek belgeleri uyap sistemi aracılığıyla anında karşı mahkemeye iletebilmektedir. Bu sayede hem kağıt posta masrafından kazanç sağlanırken hemde zamandan büyük kazanç sağlanmaktadır

YÜKSEK MAHKEMELER

– Anayasa Mahkemesi
– Yargıtay
– Uyuşmazlık Mahkemesi – Danıştay
– Yargıtay

CUMHURBAŞKANLARIMIZ

1. M. Kemal Atatürk

2. İsmet İnönü
3. Celal Bayar
4. Cemal Gürsel

5. Cevdet Sunay

6. Fahri Korutürk

7. Kenan Evren

8. Turgut Özal

9. Süleyman Demirel
10. Ahmet Necdet Sezer

11. Abdullah Gül
12. Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı

Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı?

Fuat OKTAY

Adalet Bakanı kimdir?

Abdülhamit GÜL

HSK Başkanı kimdir?

Abdulhamit GÜL

Dışişleri Bakanı kimdir?

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

İçişleri Bakanı kimdir?

Süleyman SOYLU

Milli Savunma Bakanı kimdir?

Hulusi AKAR

Milli Eğitim Bakanı kimdir?

Ziya SELÇUK

Sağlık Bakanı kimdir?

Fahrettin KOCA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kimdir?

Fatih DÖNMEZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kimdir?

Mehmet Cahit TURHAN

Çevre ve Şehircilik Bakanı kimdir?

Murat KURUM

Tarım ve Orman Bakanı kimdir?

Bekir PAKDEMİRLİ

Kültür ve Turizm Bakanı kimdir?

Mehmet ERSOY

Gençlik ve Spor Bakanı kimdir?

Mehmet KASAPOĞLU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı kimdir?

Mustafa VARANK

Savcılıklarda Tutulacak Defterler hangileridir?

– Soruşturma defteri,

– Esas defteri,
– İnfaz defteri,,
– Arama defteri,

– İstinabe defteri,
– Kitaplık defteri,
– Muhabere defteri,
– Zimmet defteri,
– Suç eşyası esas defteri

Danıştay başkanı kimdir?

Zerrin Güngör

Amerika – Rusya arasındaki boğazın adı nedir?

Bering boğazı

3 Başkenti olan ülke hangisidir?

Güney Afrika

İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir?

I.BAYEZİT (YILDIRIM)

Kast nedir?

Bir eylemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirmek

Türkçe hangi dil ailesine aittir?

Uray-Altay

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra savaşları bitiren antlaşma hangisidir?

Mudanya Mütarekesi

Kağıt Paralardaki İsimler

200 TL arkasında ( Yunus Emre )
100 TL arkasında ( Buhurizade Mustafa Efendi (Itri) ) 50 TL arkasında ( Fatma Aliye )
20 TL arkasında ( Mimar Kemalettin )
10 TL arkasında ( Prof. Dr. Cahit Arf )
5 TL arkasında ( Aydın Sayılı )

Fail nedir?

Hareketi gerçekleştiren kişi suçu işleyen

Mağdur nedir?

Suçtan zarar gören kişi

Düyun-i Umumiye İdaresi Nedir kaç yılında kurulmuştur?

Genel Borçlar İdaresi 1881 Yılında Kurulmuştur

Sübut ne demektir?

Suçun delillendirilmesi ispatıdır

Müşteki nedir?

Şikayet eden şikayet hakkı olan

Adli Sicil Kaydı nedir?

Kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarını gösterir kayıt

Sanık nedir?

Hakkında kamu davası açılan şüphelidir

Sorgu nedir?

Şüpheli veya sanığın hakimce ifadesinin alınması ve soru sorulmasıdır

Mağdur nedir?

Suçtan zarar gören kişiye mağdur denir

Şüpheli nedir?

Soruşturmaya konu olan kişiye denir

Tanık nedir?

Soruşturma ve ya dava konusu hakkında bilgisi olan ve dinlenmesine karar verilen kişidir

Tutuklama nedir?

Tedbirdir soruşturma veya davanın daha selim yürütülmesi için hürriyetin kısıtlanmasına ilişkin karardır

İlam nedir?

Kesinleşme şerhi verilmiş mahkeme hükümlerine ilam denir emri yerine getiren cumhuriyet başsavcılığıdır

Hükmen tutuklu ne demektir ?

Mahkeme tarafından hakkında bir hüküm kurulan ve tutukluğunun devamına karar verilenlere denir bunlar hakkında verilmiş karar henüz kesinleşmemiştir bu durumda olanlar tutuklu statüsünde kabul edilir

Halkoyuna sunulan ilk Anayasa hangisidir?

1961 Anayasası’dır

Yüce Divanda Kimler Yargılanır?

*TBMM Başkanı
*Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar
*Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Üyeleri, Yargıtay Başkanı ve Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekili, Danıştay Başkan ve Üyeleri Başsavcısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan ve üyeleri, Sayıştay Başkan ve Üyeleri
*Genel Kurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı

Hakimler ve Savcılar Kurulu yüksek mahkeme midir?

Hayır Yüksek Mahkeme değildir

Sayıştay yüksek mahkeme midir?

Hayır Yüksek Mahkeme değildir

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri nelerdir?

•Mahkeme yazı işlerini denetlemek
•Harç tahsil müzekkerelerini yazmak ve kesinleştirme işlemlerini yapmak •Zabıt katipleri arasında iş bölümü yapmak
•Dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak
•Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak
•Yönetimi altında bulunan zabıt katipleri ve diğer memurları yetiştirmek •Mevzuattan kaynaklanan veya hakim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

2017 Anayasa Değişikliği ile:

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

2017 Anayasa Değişikliği ile:

Milletvekili seçilme yaşı 25’den 18’e indirildi

2017 Anayasa Değişikliği ile:

Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.” ibaresi eklendi.

2017 Anayasa Değişikliği ile:

Anayasa Mahkemesi üye sayısı 17’den 15’e düşürüldü. Genel kurul 12 üye ile toplanırken bu sayı 10’a düşürüldü. Anayasa mahkemesine değişiklikle birlikte Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesiden üye gelmeyecektir.

2017 Anayasa Değişikliği ile:

Yüce divanda yargılanacaklar arasından Askeri yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleri ve Jandarma genel Komutanı çıkarılmıştır.

2017 Anayasa Değişikliği ile:

“adli, idari ve askeri” ibaresi “adli ve idari”; olarak değiştirilmiştir.

2017 Anayasa Değişikliği ile:

Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş bulunan kişilerin herhangi bir sebeple görevleri sona erene kadar üyelikleri devam eder. bu mahkemeler kaldırıldığı halde üyelikleri devam eder.

En çok komşusu olan ülke hangisidir?

ÇİN

İstiklal Marşı hangi tarihte kabul edildi?

12 mart 1921

2.dünya savaşından sonra ikiye ayrılan ve 90’lı yıllarda tekrar birleşen ülke hangisidir?
Almanya

Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiği atının ismi nedir?

Sakarya

Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiği köpeğinin ismi nedir?

Fox

Dünya yörüngesinde dolaşan ilk astronot kimdir?

“YURİ GAGARİN”‘dir

İlk Türk Dünya Güzeli kimdir?

Keriman Halis

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kazan ilçesinin adında nasıl bir değişiklik olmuştur?
“Kahramankazan”

*15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi tatil ilan edildi.

*Darbecilerin ilk hedefi olan Boğaziçi Köprüsünün adı ne olarak değiştirildi?
“15 Temmuz Şehitler Köprüsü” olarak değiştirildi.

2016 Ağustos’ta başlayan Türkiye tarafından DAEŞ’i sınırdan temizlemek için yapılan harekatın adı nedir?
Fırat Kalkanı

*Ankara büyükşehir belediyesince Kızılay meydanının ismi “15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı” olarak değiştirilmiştir.

Türkiye’de ilk kez hangi tarihte düzenli nüfus sayımı yapılmıştır?

1927

Hatay Cumhuriyeti’nin;
•İlk cumhurbaşkanı: Tayfur Sökmen,

•İlk başbakanı: Abdurrahman Melek, •İlk meclis başkanı: Abdülgani Türkmen

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir?

Mustafa.Kemal Atatürk

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı kimdir?

İsmet İnönü

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk meclis başkanı kimdir?

Ali Fethi Okyar

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay başkanı kimdir?

Fevzi Çakmak

Uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Rus büyükelçisinin adı nedir?
Andrey Karlov

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem hangi tarihte resmen başladı?

24 Haziran 2018

Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağlayan, 150 yıllık bir proje olan Tünelin

adı nedir?

Avrasya Tüneli’dir

Hayatını kaybeden milli haltercimizin adı ve lakabı nedir?

Naim Süleymanoğlu (Cep Herkülü)

Türkiye’nin ilk büyükelçilik açtığı yer neresidir ve ilk büyükelçimiz kimdir?
Moskova, Ali Fuat Cebesoy

En uzun süre işgal altında kalan şehrimiz hangisidir?

İstanbul

TBMM ve Misak-ı Milli’yi ilk tanıyan devlet hangisidir ve hangi anlaşma ile?
Ermenistan 3 Aralık 1920, Gümrü Ant

Türkiye’de ilk televizyon yayını hangi tarihte yapıldı?

1968

Türk kadınına verilen ilk hak nedir?

Eğitim Hakkı, 1924

Türkiye Cumhuriyeti’nin dâhil olduğu ilk uluslararası kuruluş hangisidir?
Milletler Cemiyeti

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk planlı kalkınma döneminin ismi ve tarihi nedir?
Beş yıllık kalkınma planı 1934

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel Bankası hangisidir?

İş Bankası 1924

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Yüksekokulunun ismi nedir?

Ankara Hukuk Mektebi

Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk tek dereceli seçim hangisidir?

1946 seçimleri

Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk gizli oy açık sayımlı seçim hangi tarihte yapıldı?
1950

Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk çok partili seçimi hangi tarihte yapıldı?

1946 seçimleri

Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk Halkevleri hangi tarihte açıldı?

1932

Türkiye Cumhuriyeti’nde 23 Nisanın ilk defa hani tarihte resmi ve milli bayram olarak kutlandı?
1921

Almanya’nın başkenti neresidir?

Berlin

İngiltere’nin Başkenti neresidir?

Londra

Fransa’nın Başkenti neresidir?

Paris

İspanyanın Başkenti neresidir?

Madrid

İran’ın başkenti neresidir?

Tahran

Rusya’nın Başkenti Neresidir?

Moskova

Bulgaristan’ın Başkenti neresidir?

Sofya

Yunanistan’ın başkenti neresidir?

Atina

Mısır’ın başkenti neresidir?

Kahire

Katar’ın Başkenti neresidir?

Doha

Libya’nın başkenti neresidir?

Trablus

Cezayir’in başkenti neresidir?

Cezayir

Irak’ın başkenti neresidir?

Bağdat

Çin’in başkenti neresidir?

Pekin

Japonya’nın başkenti neresidir?

Tokyo

Hindistan’ın başkenti neresidir?

Yeni Delhi

İtalya’nın başkenti neresidir?

Roma

ABD’nin başkenti neresidir? Washington
Avusturya’nın başkenti neresidir? Viyana

Belçika’nın başkenti neresidir?

Brüksel

Hırvatistan’ın başkenti neresidir?

Zagreb

KKTC’nin başkenti neresidir?

Lefkoşa

Norveç’in başkenti neresidir?

Oslo

Özbekistan’ın başkenti neresidir?

Taşkent

Pakistan’ın başkenti neresidir?

İslamabad

Polonya’nın başkenti neresidir?

Varşova

Portekiz’in başkenti neresidir?

Lizbon

Romanya’nın başkenti neresidir?

Bükreş

Türkmenistan’ın başkenti neresidir?

Aşkabat

Ukrayna ‘nın başkenti neresidir?

Kiev

Ürdün’ün başkenti neresidir?

Amman

İLK Osmanlı Padişahı kimdir?

Osman Bey

Osmanlıların İLK Başkenti neresidir?

Söğüt

İLK Osmanlı veziri kimdir?

Alladdin Paşa

Osmanlıda ilk düzenli ordu kim tarafından kuruldu?

Orhan Bey

Osmanlıda ilk para kim tarafından bastırıldı?

Orhan Bey

Osmanlılara katılan ilk beylik hangisidir?

Karesi Beyliği

İlk Kaptan-ı Derya’mız kimdir?

Baltaoğlu Süleyman Bey

Savaş alanında şehit düşen ilk Padişah kimdir?

I. Murat

Kendi isteği ile taht ’tan çekilen ilk Padişah kimdir?

II.Murat

Padişah emriyle öldürülen ilk sadrazam kimdir?

Çandarlı Halil Paşa

Osmanlı devletinin ilk anayasasının ismi nedir?

Fatih Kanunnamesi

İLK defa Avrupa Devletlerinin Osmanlı devletinin iç işlerine karışmasına neden olan olay hangisidir?
Cem Sultan ‘ın Papaya sığınmasıdır

Osmanlı Padişahlarından ilk halife kimdir?

Yavuz Sultan Selim

Osmanlı Tarihinde askerler tarafından öldürülen ilk padişah kimdir?

Genç Osman (II.OSMAN)

İlk kağıt fabrikası hangi dönemde nerde kuruldu?

Lale Devrinde Yalova’ da kuruldu.

Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı ilk defa hani tarihte almıştır?

1854 Kırım Savaşı sırasında

Osmanlı devletinin son padişahının ismi nedir?

Sultan Vahdettin

Dünyanın yüksek şelalesinin ismi nedir?

Angel-Venezuela

Dünyanın en büyük nehrinin ismi nedir?

Nil-Afrika

Dünyanın en yüksek dağının ismi nedir?

Everest-Asya

Dünyanın en büyük çölünün ismi nedir?

Büyük Sahra Çölü-Orta/Kuzey Afrika

Dünyanın en büyük gölünün ismi nedir?

Hazar Denizi

Dünyanın en büyük adasının adı nedir?

Grönland-Kuzey Atlantik

Dünyanın en kalabalık ülkesi neresidir?

Çin

Dünyanın yüzölçümü açısından geniş ülkesi neresidir?

Rusya

Dünyanın en küçük ülkesi neresidir?

Vatikan

Misak-ı Milliden verilen ilk taviz neresidir?

Moskova ant. İle Batum

TBMM yi tanıyan ilk itilaf devleti hangisidir?

Fransa

TBMM ‘yi tanıyan ilk İslam devleti hangisidir?

Afganistan

TBMM ‘yi tanıyan ilk büyük Avrupalı devlet hangisidir?

SSCB

Yeni Türk devletinin ilk anayasasının adı?

Teşkilat-ı Esasiye

TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri zaferi hangisidir?

I. İnönü

TBMM’nin ilk askeri zaferinin adı?

Gümrü Antlaşmasıdır.

Düşman işgalinden ilk kurtulan ilimiz hangisidir?

Maraş, 10 Şubat 1920

Ankara ‘da büyükelçilik açan ilk devlet hangisidir?

Gürcistan

TBMM’nin çıkardığı ilk kanun hangisidir?

Ağnam Kanunu

Türk tarihlerinin ilk yazılı anlaşması?

Asya hun – Çin antlaşması

İstanbul’un fiilen işgali tarihi nedir?

13 Kasım1918

Ulusal sınırlarımızın kesin olarak belirlenmesi tarihi?

Misak-i Milli -28 Ocak 1920

İlk ve tek milli kongrenin adı nedir?

Sivas Kongresi

M. Kemalin başkanlık yaptığı kongreler hangileridir?

Erzurum ve Sivas Kongreleridir

M. Kemalin sivil olarak yaptığı ilk faaliyet nedir?

Erzurum Kongresidir.

Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Beyliği hangisidir?

Karamanoğulları

İlk Türk denizcisinin adı?

Çaka Bey

Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Devleti hangisidir?

Karahanlılar

En uzun destanın adı?

Kırgızlara ait olan Manas Destanı

İlk kadın Yargıtay üyesinin adı?

Melahat Ruacan

İlk kadın hakim kimdir?

Suat Berk

İlk kadın avukat kimdir?

Süreyya Ağaoğlu

Türk Tarihi ile ilk yazılı belgelerin adı?

Orhun Kitabeleri

İlk Türk Alfabesinin adı?

Göktürklere ait olan Orhon Alfabesi

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya hangi şehrimizdedir?

Nevşehir

Pamukkale travertenleri hangi şehrimizdedir?

Denizli

Truva Antik Kenti nerededir?

Çanakkale

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası nerededir?

Sivas

Nemrut Dağı nerededir?

Adıyaman

Hattuşaş (Hitit Başkenti) nerededir?

Çorum

Safranbolu nerededir?

Karabük

Çok partili siyasi hayata hangi tarihte geçildi?

1946

Demokratik bir toplumda halk yöneticilerini nasıl belirler?

Seçim ile

Bazı Ülkelerin Yönetim Biçimleri:

 ABD: Federal Cumhuriyet
 Almanya: Federal Cumhuriyet
 Avustralya: Federal Meşruti Monarşi
 Çin: Sosyalist Cumhuriyet
 Danimarka: Meşruti Krallık
 Hollanda: Meşruti Krallık
 İngiltere: Meşruti Krallık – Anayasal Monarşi
 İspanya: Anayasal Monarşi
 İsviçre: Parlamenter Federal Cumhuriyet
 İtalya: Parlamenter Cumhuriyet
 Kanada: Federal Parlamenter Demokrasi
 Rusya: Başkanlık Tipi Cumhuriyet (Yarı Başkanlık Sistemi

Türk vatandaşlığını kanıtlamada kullanılabilecek belgeler nelerdir?

•Nüfus cüzdanı, •Nüfus kayıtları, •Pasaport, •Pasavan •Ehliyet

Halkın doğrudan katılmasını sağlayan yönteme ne ad verilir?

Referandum

Siyasi partilerin mali denetimini ve temelli kapatılmasına kim karar verir?
Anayasa mahkemesi

Kanun hükmünde kararnameler hangi anayasal düzenleme ile gelmiştir?
1961 Anayasasında 1971 değişikliğiyle

Hangileri KHK ile düzenleme imkanı yoktur?

*Bütçe *Temel haklar *Kişi hakları *Siyasi haklar

Türk Tarihindeki tek yumuşak anayasamız hangisidir?

1921 Anayasası

Ceza mahkemeleri genellikle hangi davalara bakmaktadır?

• Dolandırıcılık • Hırsızlık
• Yaralama
• Cinayet

Bölge idare mahkemesi hakkında bildiklerinizi söyleyin?

Adalet bakanlığınca kurulur. İdare ve vergi mahkemesinin tek hakimle verdiği kararlara karşı yapılan itirazları kesin olarak karara bağlar

Kurallar hiyerarşisinin en üst sırasındaki norm hangisidir?

Anayasa

Tüzükler hakkında kısa bilgiler veriniz?

Kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek, Kanunlara aykırı olamazlar, Danıştay’ın incelemesinden geçerler, Bakanlar kurulunca çıkarılır.

Anayasamıza göre doğrudan iptal davası açabilme hakkı kimlere aittir?
• Cumhurbaşkanı
• İktidar

• Ana muhalefet partisi

Anayasamıza göre kanun hükmünde kararname hangi nitelikleri taşımalıdır?
• Önemli olma
• Kısa süreli olma

• Zorunlu olma
• Sosyal/eko. Haklarla ilgili nitelikleri taşımalı

Milletvekilleri hangi sosyal güvenlik kurumuna tabidir?

*T.C Emekli Sandığı
*Salt çoğunluk nedir?
*Meclis üye tamsayısının bir fazlası

Koalisyon nedir?

Birden fazla partinin bir araya gelerek hükümet kurmalarına denilir

Ana muhalefet partisi ne demektir?

Hükümet olmayan, mecliste temsil olunan partilerden en fazla milletvekiline sahip parti demektir.

Kanun tasarısı nedir?

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan kanun önerisine denilir.

Kanun teklifi nedir?

Milletvekili tarafından yapılan kanun önerisine denir.

Bir seçim döneminde en fazla kaç defa ara seçime gidilir, koşulları nelerdir?
2(iki)kez. Bir ilin veya seçim bölgesinin TBMM üyesi kalmaması

Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine hangi mercie başvurulur?

YKS karaları kesindir. Başvurulamaz

Erken seçim ne demektir?

Seçim dönemi dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verilerek yapılan seçimdir

Misak-ı Milliden verilen ilk taviz neresidir?

Moskova ant. İle Batum

Son savunma savaşımız hangisidir?

Sakarya

TBMM yi tanıyan ilk itilaf devleti hangisidir?

Fransa

TBMM ‘yi tanıyan ilk İslam devleti hangisidir?

Afganistan

TBMM’ nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı nedir?

Gümrü Antlaşmasıdır

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı tarih?

30 Ekim 1918

Ankara Antlaşması kaç tarihinde imzalandı?

1921

Mudanya Ateşkes Antlaşması kaç tarihinde imzalandı?

1922

Lozan Barış Antlaşması kaç tarihinde imzalandı?

24 Temmuz 1923

I. İnönü Savaşı savaşının tarihi?

1921

II. İnönü Savaşı savaşının tarihi?

1921

Eskişehir Kütahya Savaşının tarihi?

1921

Sakarya Meydan Savaşının tarihi?

1921

Büyük Taarruz Savaşının tarihi?

1922

Amasya Genelgesinin tarihi?

22 Haziran 1919

Erzurum Kongresinin tarihi?

1919

Sivas Kongresinin tarihi?

1919

Amasya Görüşmelerinin tarihi?

1919

Cumhuriyetin İlanının tarihi?

1923

İzmir İktisat Kongresinin tarihi?

1923

Şapka Kanunun tarihi?

1925

Aşar Vergisinin Kaldırılması tarihi?

1925

Türk Medeni Kanunun tarihi?

17 Şubat 1926

Maarif Teşkilatının tarihi?

1926

Millet Mektepleri Açılması tarihi?

1928

Soyadı Kanunun kabul tarihi?

1934

2016 tarihinde İstiklal Madalyası alan ilimiz hangisidir?

Şanlıurfa

Suriye’de bulanan Toprağımızın adı nedir?

Süleyman Şah Türbesinin bulunduğu Caber kalesidir. Ama şimdi Süleyman Şah’ın mezarı oradan Türkiye’ye taşınmıştır

Haziran 2019 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan kanuna göre askerlik yaşı kaç aydır?
6 ay

Anayasa mahkemesi başkanı kimdir?

Zühtü ARSLAN

Kasım 2018 tarihinde akaryakıt zamlarına tepki amaçlı sarı yelekliler adı altında örgütlenerek protestoların düzenlendiği ülke hangisidir?

FRANSA

2020 Dünya Hava Oyunları hangi ülkede düzenlenecektir?

Türkiye
Sloganı ise: İstikbal Göklerdedir

TÜRKSOY Tarafından 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehir hangisidir?
Kazakistan’ın bir kenti olan “OŞ”

Dünya Somut Olmayan Miras Listesine giren kültürel değerimiz hangisidir?
Dede Korkut

G20 2019 Dönem Başkanı Kimdir?

Japonya

Kişisel Kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine bağışlayan ünlü Tarihçi kimdir?
İlber Oltaylı

2019 Dünya Rafting Şampiyonası Nerede Yapılacaktır?

Tunceli

2019 Yılı Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından ne yılı ilan edilmiştir?

Göbekli Tepe Yılı

MEB tarafından öğretmen ve öğrencilere önerilen Amir Khan yapımı film hangisidir?
Yerdeki Yıldızlar

2020 Yaz Olimpiyatları Nerede Yapılacaktır?

Tokyo

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı kimdir?
Fuat Oktay

Ülkemizde 2019-2023 yılları arasında uygulanacak kalkınma planı kaçıncı kalkınma planıdır?
11. Kalkınma Planı

Dünyanın en iyi buluş yapan 10 İnsanı arasında girmeyi başaran Türk Kadın bilim insanı kimdir?
Hande Özdinler

Ekim 2018’de İstanbul Konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hangi ülkenin vatandaşıdır?
Suudi Arabistan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın açıklamalarıyla 2019 yılı Eğitim Başkenti seçilen ilimiz hangisidir?
Eskişehir

2020 yılı itibariyle hizmete girecek olan Doğu Anadolu Gözlem Evi hangi şehrimizde açılacaktır?
Erzurum

Yalnızlık ve İntihar bakanlıkları kuran ülke hangisidir?

İngiltere

Türkiye’nin en uzun tüneli hangisidir?

Ovit Tüneli

Dünya’nın En mutlu ülkesi neresidir?

Finlandiya

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Ocak tarihinde başlatılan, Suriye’nin sınırında bulunan Afrin bölgesine yaptığı harekatın ismi nedir? Zeytin Dalı Harekatı

Türkiye’nin En eski şehri neresidir?

Hakkari

Dünyada Dijital Dönemini Açan ve 2018’de rekor değere ulaşan ünlü dijital paranın ismi nedir?
Bitcoin

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen ve uluslararası arenada çok konuşulan Arap gazetecinin adı nedir? Cemal Kaşıkçı

15 Temmuz Darbesine karşı ilk direnişin başladığı ve adının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen köprünün adı nedir? Boğaziçi Köprüsü

Yasalaşan Bedelli Askerlikte, Temel eğitim alma süresi ne kadardır?

21 Gün

Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası’nda 1. Olan Milli Sporcumuzun adı nedir?
Sümeyye Boyacı

Türkiye’nin ilk nükleer projesi olan Akkuyu nükleer enerji santrali hangi ilimizdedir?
Mersin

Dünyada Sophıa olarak bilinen yapay zekalı robota hangi ülke vatandaşlık vermiştir?
Suudi Arabistan

Dünyanın en büyük yer altı şehri hangi ilimizdedir?

Nevşehir

Merkez Bankası Başkanının adı nedir?

Murat UYSAL

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Rakka’ya düzenlediği Operasyonun adı nedir?
Fırat’ın Gazabı

15 Temmuzda gösterdiği mücadelenin de sonucu olarak milli savunma bakanı olarak atanan komutanımız kimdir?
Hulusi AKAR

Her yıl dünya ekonomik zirvesi olarak düzenlenen birçok ülkenin katıldığı ancak Recep Tayyip ERDOĞAN’nın bir daha gelmem dediği

kent neresidir?

Davos

Cumhuriyet Tarihimizin ilk kadın başbakanı kimdir?

Tansu ÇİLLER

ABD’de düzenlenen okçuluk Şampiyonasında 2. Olup Gümüş Madalya alan Milli okçumuz kimdir?
Mete GAZOZ

Osmanlı’da sahneye çıkan ilk Müslüman ve Türk kadın oyuncu kimdir?
Afife JALE

Türk Tarihinde ilk kadın doktor ünvanını alan kadın doktorumuzun adı nedir?
Safiye ALİ

1980 Askeri Darbesinin ardından 1983 yılında hükümeti tekrar kurarak demokrasinin işlemesini sağlayan lider kimdir? Turgut ÖZAL

Türkiye’nin ilk sismik arama gemisinin adı nedir?

Barbaros Hayreddin Paşa

Dünyanın en kalabalık şehri neresidir?

Tokyo

Türk Vatandaşı hangi sınır komşusu ülkeye sadece kimliği ile girebilir?

Gürcistan

Cumhuriyet Tarihimizde kaç kez referandum yapılmıştır?

7

Türk Dil Kurumu “Drone” olarak bilinen uçan hava aracına hangi ismi vermiştir?
Uçangöz

Dünyada Nükleer santrala en çok sahip olan ülke neresidir?

ABD

Dünyanın en küçük ülkesi neresidir?

Vatikan

Dünyanın en çok sınır komşusu olan ülke neresidir?

ÇİN

Avrupa Merkez Bankası hangi liderimiz için özel Euro basmıştır?

Mustafa Kemal ATATÜRK

Yeni Kimlik Kartlarımızın geçerlilik süresi kaç yıldır?

10 yıl

Şu Çılgın Türkler isimli eserin sahibi kimdir?

Turgut ÖZAKMAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müfredata eklenmesini istediği kitap hangisidir?
Mehmet Akif Ersoy’a ait Safahat

Türkiye’nin nüfusu?

82 Milyon

Nobel ödüllerini veren devlet hangisidir?

İsveç

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine seçilen Türk üyenin adı nedir?

Saadet YÜKSEL

125 kiloda Avrupa güreş̧ şampiyonu olan güreşçimizin adı nedir?

Taha AKGÜL

2019 Avrupa Güreş̧ şampiyonasında Altın madalya kazanan güreşçimiz kimdir?
Süleyman ATLI

En eski Türk destanları hangileridir?

• Sakalar – Alp Er Tunga ve Şu
• Asya Hunları – Oğuz Kağan
• Göktürkler – Bozkurt ve Ergenekon • Uygurlar – Türeyiş ve Göç
• Kırgızlar – Manas destanı

Anayasa Mahkemesi hakkında bilgi verir misiniz?

On bir asil ve dört yedek üyeden oluşan ve kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün Anayasaya uygunluğunu denetleyen bir yüksek yargı organı

Ciro nedir?

Kıymetli evrakta hak sahibi tarafından senette yazılı hakkın devredilmesi, rehnedilmesi veya tahsili için yapılan irade açıklaması.

Davacı kime denir?

Mahkemeye başvurarak dava açan taraf

Danıştay hakkında bilgi verir misiniz?

* İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan bir yüksek yargı organı

Davalı kime denir?

Davacı tarafından kendisine karşı dava açılan kişi

Gaip ne demektir?

Yok olan kişi, kaybolma vs

Kanun nedir?

Yasama organı tarafından yazılı olarak ve bu ad altında çıkarılan genel, sürekli ve soyut hukuk kuralı

Memur kime denir?

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış olan kişiler.

Mustafa Kemal Atatürk: Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum sözünü hangi savaşta söylemiştir?
Çanakkale Savaşı

Mustafa Kemal Atatürk: Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz sözünü hangi savaşta söylemiştir?
2. İnönü Savaşı

Mustafa Kemal Atatürk: Ordular İlk hedefiniz Akdeniz’dir sözünü hangi savaşta söylemiştir?
Büyük Taarruz (Başkomutanlık) Savaşı

Türkiye’nin ilk kadın bakanı kimdir?

Türkan Akyol

Türkiye’nin ilk sınır ötesi harekâtının ismi nedir?

Kıbrıs çıkarmasıdır

Türkiye’de öldürülen ilk başbakan kimdir?

Nihat Erim

Türkiye dışarıya ilk olarak hani ülkeye asker göndermiştir?

Güney Kore

Ulaşım yapılabilen tek akarsuyumuzun adı nedir?

Bartın Çayı

Ülkemizin en büyük gölü hangisidir?

Van Gölü

İnfaz Koruma Memuru (İKM) kime denir?

Cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarının karşılamasına ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek grubudur. Toplum içinde çeşitli sebeplerden dolayı çevresine uyum sağlayamayan yada insanlara karşı suç işlemiş şahısların, işlemiş oldukları suça karşılık Türk Adalet Sisteminin vermiş olduğu özgürlüğü kısıtlama cezasının infazının gerçekleştiği ceza evlerinde görev yapan memurlara İnfaz ve Koruma Memuru denir.

İnfaz Koruma Memuru (İKM) görevleri nelerdir biraz bahseder misiniz?

•Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur.
•Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım
kayıtları tutar.

•Tutuklu ve hükümlüleri uygun olan koğuşlara yerleştirip koğuş kapılarını emniyetini sağlar.
•Koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder, iş düzenini sağlar.

•Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar.
•Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur.

Seçim dönemi dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verilerek yapılan seçime ne ad verilir?
Erken seçim

Jandarma Hangi bakanlığa bağlıdır?

İç işleri bakanlığı

Hukuk mahkemeleri hangileridir?

Sulh hukuk Asliye hukuk

Cumhuriyetin Nitelikleri nelerdir?

*Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir *Milli birlik ve beraberlik
*İnsan haklarına bağlılık
*Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık

Özel kanunla kurulan hukuk mahkemeleri hangileridir?

Ticaret İş
İcra
Aile Kadastro

Ceza mahkemeleri hangileridir?

Asliye Ceza Ağır ceza

İdari yargı mahkemeleri hangileridir?

Bölge idare idare
Vergi

Devlet Nedir?

Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğudur.

Mehmet Akif Ersoy’un Milletvekilliği yaptığı il hangisidir?

Çanakkale

Mustafa Kemal Atatürk’ün Nüfusa kayıtlı oldu il hangisidir?

Gaziantep

Türkiye’de doğum başka ülkelere doğan akarsularımız hangileridir?

*Aras *Kura *Dicle *Fırat

İstiklal Marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?

I. İnönü muharebesi

Berlin Duvarı kaç yılında yıkıldı?

1989

Milletvekillerinin mazbataları ne anlama gelir?

Seçildiklerine dair tutanak tır, mazbata alındıktan sonra görevleri resmileşir

Babıali Baskını hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Bir grup ittiat ve terakki üyesinin hükümet binasını basılmasıyla gerçekleşen askeri darbedir

Kaç Anayasa var isimleri nelerdir?

*1921
*1924
*1961
*1982

Kapitülasyonlar Hangi Antlaşma ile kaldırıldı?

Lozan antlaşması

Adalet Mülkün Temelidir sözündeki “Mülk” ne anlama gelmektedir?

Devlet – Toprak

Kurtuluş Savaşı Tarihi?

1919- 1922

Anayasa ne demektir?

Bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen, bazı ülkelerde yazılı bazılarında yazısız genel kabul görmüş kurallar bütünüdür.

Pusulada Kuzey Hangi Harftir?

“N” Harfidir

Avrupa Birliğinin Başkenti neresidir?

Brüksel

TEMA vakfı amacı nedir?

Erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı

Türkiye’nin en uzun nehri hangisidir?

Kızılırmak

Çok Partili Sisteme Ne zaman geçildi?

1945

Hababam Sınıfının Yazarı kimdir?

Rıfat ILGAZ

Yunanistan ile olan sınır kapımızın ismi nedir?

İpsala

Rumeli Hisarını hangi padişah yapmıştır?

Fatih Sultan Mehmet

BUTLAN nedir?

Hukuki işlemin hiç doğmamış sayılması, yok sayılması

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI nedir?

Sanığın suçu işlediğine dair hüküm olmakla birlikte suça ilişkin cezanın özel bir şekilde ve şartlı olarak 5 yıl süreyle ertelenmesi

İDDİANAME nedir?

Şüpheli hakkında mahkemeye sunulan ve cezalandırma talebini içeren Cumhuriyet savcılığı yazısıdır.

İSTİNABE nedir?

Mahkeme mahallinde bulunmayan ve mahkemece dinlenmesi gereken kişinin, yargılayan mahkemenin talebi ile oturduğu yer mahkemesince dinlenilmesidir.

RESEN nedir?

Kendiliğinden demektir

SÜBUT nedir?

Suçun delillendirilmesi, ispat

VASİ nedir?

Vesayet altındakinin hukuki işlemlerini yapan, mahkeme kararı ile atanan kişidir

VELAYET nedir?

Reşit olmayan çocuğun kanuni temsilcisidir

ZİLYET nedir?

Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimsedir. Zilyet sahibi malı kullanan kişi.

Çernobil kazası hangi tarihte oldu?

1986

Çağlayan Adliyesinin yeni adı nedir?

Şehit cumhuriyet savcısı Mehmet Selim KİRAZ

Atom bombası nereye atıldı?

ABD tarafından Japonyada bulanan Hiroşima ve Nagazaki

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI ne demektir?

Milletvekillerini keyfi kovuşturmaya ve cezaya maruz kalmalarını önlemektir.

Kurtuluş savaşında yapılan savaşların isimleri nelerdir?

I. İnönü
II. İnönü
Kütahya-Eskişehir
Sakarya Meydan Muharebesi

Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar ne anlama gelmektedir?

16 Büyük Türk İmparatorluğunu ve Güneşte Türkiye Cumhuriyetini ifade etmektedir

Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz sözü hangi savaşta söylenmiştir?

Büyük Taarruz

İtilaf Devletleri hangileridir?

İngiltere Fransa İtalya Amerika Romanya Yunanistan

Osmanlı Devletinin ilk Halifesi kimdir?

Yavuz Sultan Selim

Referandum nedir?

Anayasa değişikliği kanunların kabulü gibi önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek için yapılan oylamadır

İttifak Devletleri hangileridir?

Almanya
Avusturya – Macaristan Osmanlı
Bulgaristan

Dört Halifenin isimlerini sayar mısınız?

Hz. Ebubekir Hz. Ömer Hz. Osman Hz. Ali

Siyasi partilerin kapatılma davalarını kim açar?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Türkiye NATO’ya hangi yıl üye olmuştur?

1952

Laiklik ilkesi ilk defa anayasamıza hangi tarihte girmiştir?

1924 anayasasına 1937 yılında yapılan değişiklikle

Devlet memurlarının kendi kurumları ile ilgili davalarına hangi mahkeme bakar?
İdare mahkemesi

KHK resmi gazetede yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?

Resmi gazetede yayınlandıktan sonra hemen yürürlüğe girer.

Türkiye Birleşmiş Milletlere ne zaman üye olmuştur?

1945

Cumhurbaşkanı kaç yılda bir halk tarafından seçilir?

5 yılda bir seçilir

Başbakanlık sisteminin ilk Başkanı kimdir?

Recep Tayyip ERDOĞAN

Genel olarak bir yasanın oluşum aşamaları şu şekildedir:

1.Kanun tasarısı/teklifi yapılır.
2. Meclis başkanına sunulur.
3. Meclis başkanı ilgili komisyona sunar.
4. Komisyon 45 gün içinde onaylar yada veto eder.
5. Komisyon onaylarsa tekrar meclis başkanına sunar.
6. Meclis başkanı komisyondan gelen tasarıyı derhal görüşmek çin genel kurula sunar.
7. Genel kurulda kabul edilmezse 1 yıl içinde tekrar görüşülemez.
8. Genel kurulda kabul edilirse Cumhurbaşkanına sunulur.
9. Cumhurbaşkanı 15 gün içinde onaylayabilir, veto edebilir, anayasa mahkemesine anayasaya aykırılık varsa başvurabilir.
10. Veto edilirse 2. kez gönderildiğinde veto edemez. (Değişiklik yapılan bölümler yine veto edilebilir. Aynen gönderilen bölümler veto edilemez)
11. Onaylarsa resmi gazetede yayınlanır ve 45 gün sonra (özel bir tarih belirtilmemişse) kanun yürürlüğe girer.

İlk Türkçe sözlük hangisidir?

Divan-ı Lugat-it Türk

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili birkaç örnek veriniz?

 TBMM’nin açılması
 1921 ve 1924 Anayasaları ile egemenliğin millete Verilmesi  Saltanatın kaldırılması
 Cumhuriyetin ilan edilmesi
 Siyasal partilerin kurulması
 Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

Milliyetçilik ilkesi ile ilgili birkaç örnek veriniz?

 TBMM’nin açılması
 İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
 Kapitülasyonların kaldırılması
 Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
 Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarının açılması  Yabancı işletmelerin satın alınması

Halkçılık ilkesi ile ilgili birkaç örnek veriniz?

 Egemenliğin halka Verilmesi
 Siyasal alanda kadın – erkek eşitliğinin sağlanması…

Devletçilik ilkesi ile ilgili birkaç örnek veriniz?

 Beş yıllık sanayi planları yapılıp, uygulanması

 Sümerbank ve Etibankın kurulması  Merkez Bankasının kurulması
 Toprak Mahsulleri Ofisinin kurulması  Devlet bankalarının kurulması

Laiklik ilkesi ile ilgili birkaç örnek veriniz?

 Saltanatın kaldırılması
 Halifeliğin kaldırılması
 Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
 Tevhidi tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
 Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
 Medeni Kanun’un kabulü
 1937’de laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
 1928’de Anayasadan “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dini İslam’dır. ” maddesinin çıkarılması

İnkılapçılık ilkesi ile ilgili birkaç örnek veriniz?

 Miladi takvimin kabul edilmesi  Latin alfabesinin kabulü
 Ölçü – tartı birimlerinin kabulü  Kılık kıyafet inkılabı

UNICEF nedir?

Birleşmiş Milletler Çocukları Koruma Vakfı

İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir?

Osman Zeki Üngör

İnce Memed’ adlı eserin sahibi kimdir?

Yaşar Kemal

Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ diye nitelendirdiği cami hangisidir?

Selimiye Cami

Mimar Sinan’ın ‘kalfalık eserim ‘ diye nitelendirdiği cami hangisidir?

Süleymaniye Cami

Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti neresidir?

Abu Dabi

Dünyanın en büyük adasının adı nedir?

Grönland

Bugün bile adına tıp yemini edilen İspanyol tıp bilgini kimdir?

Hipokrat

Din kurallarına göre idare edilen yönetim biçimi hangisidir?

Teokrasi

İlk Türk denizci kimdir?

Çaka Bey

Azerbaycan’ın başkenti neresidir?

Bakü

Anayasanın ilk maddesi içeriği neyle ilgili

Devletin şekli

Dostlar Beni Hatırlasın, Kara Toprak, Uzun İnce Bir Yoldayım “ gibi daha birçok şiiriyle tanınan ünlü halk ozanımız kimdir?
Âşık Veysel

Atatürk’ü 1919 yılında İstanbul’dan Samsun’a götüren geminin adı nedir?
Bandırma Vapuru ( Bandırma Gemisi )

Kadınlara milletvekili olabilme hakkı hangi yılda verilmiştir?

1934

Hollanda’nın başkenti neresidir?

Amsterdam

Kırgızistan’ın başkenti neresidir?

Bişkek

Amerika ve Asya kıtaları arasındaki Okyanus’un adı nedir?

Büyük Okyanus

Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu’nu birbirine bağlayan kanalın adı nedir?
Panama

Dünya’nın en yüksek tepesi hangisidir?

Himalayalar Everest

Parlamenter sistem nedir?

Yürütme gücünü parlamentonun içinden çıkararak hükümete serbestlik parlamentoya denetleme hakkı veren sistemdir.

Mustafa Kemal Atatürk Samsuna hangi görevle gitmiştir?

9.Ordu müfettişi

Pozitif hukuk nedir?

Bir devlette belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kuralları bütününe denir.

İlk Türk devleti ve hükümdarı kimdir?

Asya Hunları – Teoman

Atatürkçülük ideolojisinin temelini oluşturan iki üst ilke nedir?

Akılcılık Ulusçuluk

Tarihte bilinen ilk barış anlaşmasının ismi nedir?

Kadeş antlaşması ( Mısırlılar-Hititler )

Atatürk ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir (Hayatta en gerçek yal gösterici bilindir) sözüyle Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapmıştır?
İnkılapçılık

İlk bayan savaş pilotu ve ilk Türk bayan pilot kimdir?

Sabiha GÖKÇEN

Türk ceza kanunu hangi ülkeden alıp derlenmiştir?

İTALYA

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.