800 TL BURS DESTEĞİ KHO 1992 DERNEĞİ BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

800 TL BURS DESTEĞİ KHO 1992 DERNEĞİ BURS BAŞVURULARI BAŞLADI
01.10.2022
A+
A-

Burs Başvurusu Koşulları
a.) Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş yaşam tarzına uygun, genel toplum kurallarına aykırı davranışları olmamak,

b.) Devlet üniversitelerinde, örgün ve birinci öğrenimde, ön lisans veya lisans öğrencisi olmak,

c.) İyi hal sahibi olmak, taksirli suçlar hariç hiçbir suretle olumsuz bir sabıka kaydı bulunmamak, ayrıca devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ilişkin suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle idari/adli soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak.

ç.) Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Burs Verilmeyecek Olanlar
a.) Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri,
b.) Vakıf Üniversitelerinde okuyanlar,
c.) Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,
ç.) Dört yıllık lisans programından mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler, (açık öğretimden mezun olanlar dahil)
d.) Hüküm giyenler,
e.) Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası aldığı tespit edilenler,
f.) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip olanlar,
g.) Yabancı uyruklu öğrenciler.
ğ.) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.
ı.) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

Kara Harp Okulu 1992 Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, şehit devre arkadaşlarımızın anısına yardıma muhtaç öğrencilere 2022-2023 eğitim öğretim yılında; Ekim 2022 ile Haziran 2023 (dahil) arasında 9 ay olacak şekilde her öğrenci için 800 TL burs ödemesi yapılacaktır. Burs ücreti Yönetim Kurulu kararıyla artırılabilecektir.

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler
a. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
b. Adli Sicil Kaydı (E-devlet çıktısı)
c. Öğrenci Belgesi (Yeni kazananlar için kayıt belgesi)
ç. Aile üyelerinin gelir belgeleri
e. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi
f. Ödenen kiralara ait kira kontratı

Burs başvurusu için yukarıda yer alan “Burs Başvuru ve Bilgi Formu” öğrenci tarafından doldurularak en geç 09 Ekim 2022 tarihine kadar ıslak imzalı olarak dernek adresine postayla veya bizzat teslim edilecektir.

Burs Başvuruları Burs Komitesi tarafından değerlendirilerek tespit edilecek ve Dernek Yönetim Kurulu Onayı ile duyurulacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel bir durumunun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü programın varsa hazırlık sınıfı ve normal öğrenim süresince burs verilir. Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir. Burs süresi ve miktarı Yönetim Kurulu kararıyla azaltılabilecek veya artırılabilecektir.

Bursun Sonlandırılması
a. Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yaşam tarzı içinde bulunanlar,
b. Burs Başvuru ve Bilgi Formunda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanlar,
c. Devam etmekte olduğu sınıfın altından 2 dersten fazla alanlar,
ç. Genel ahlak kurallarına uymadığı resmi olarak tespit edilenler,
d. Herhangi bir kurum/kuruluşta sigortalı olarak maaş karşılığı çalışmaya başlayanlar (staj hariç),
e. Okuldan mezun olanlar.

Öğrencilerin dönem izni alması durumunda ise burs dondurulacaktır.
Ankara Valiliğinin 29 Eylül 2022 gün ve SAYI: E-74071012-471.03.01-164749 sayılı onayı ile gerekli müsadeler alınmıştır.

Adres: Kızılay Mahallesi İzmir-2 Caddesi Ersan Apartmanı No: 49/5 06420 Çankaya Ankara

2022-2023 Dönemi Burs Son Başvuru Tarihi 9 Ekim 2022.
Burs Başvuru Formu İçin

 Tıklayın.

WEB SAYFASI İÇİN TIKLAYIN:

https://www.harbiye1992.org/

KHO 1992 Derneği Burs Başvuruları Elden Yada Posta Yolu İle Alınacak.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.