2022-2023 KOG VAKFI BURS BAŞVURULARI BAŞLADI BURS BAŞVURULARI

2022-2023 KOG VAKFI BURS BAŞVURULARI BAŞLADI BURS BAŞVURULARI
26.09.2022
A+
A-

Başvuru koşulları

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

• İstanbul’daki tüm devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde (4 yıllık) lisans öğrenimi gören öğrenciler ile İstanbul’daki Vakıf üniversitelerinin Hukuk Fakülteleri, Tıp Fakülteleri ve Diş Hekimliği Fakültelerinde (%100 burslu olmak koşuluyla), öğrenim gören öğrenciler, burs başvurusu yapabilir.

• Burs başvuruları ön lisans, açık öğretim ve uzaktan öğretim lisans öğrencilerine açık değildir. Burs başvuruları iki ve üzeri sınıflar için geçerlidir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmez.

• Akademik genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olan öğrenciler başvurabilir. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için, YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Başvuru Ve Değerlendirme Süreci

• Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.kogkurumsal.org adresi üzerinden yapılır.

• Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve/veya eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.

• Başvurular iki aşamada değerlendirilir. Beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan bursiyer adayları ikinci aşama olan mülakata davet edilir. Mülakat tarih ve yeri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilir.

• Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere 28 Ekim 2022 tarihinde e-posta veya telefon mesajı ile bilgilendirme yapılır.

Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Belgeler
1.) Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya ilgili kurumun e-sisteminden alınan not döküm belgesi (transkript)

2.) Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci belgesi

3.) Kimlik bilgisi gösterir, T.C kimlik kartı, pasaport veya ehliyet

4.) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devletten mutlaka tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalıdır. Öğrencinin kendi e-devlet sayfasından aldığı nüfus kayıt örneği kabul edilmez.)

5.) Adli sicil belgesi (e-devlet)

6.) Ailenin ikamet ettiği yerleşim yeri belgesi (e-devlet)

7.) Öğrencinin kendi adına açılmış Ziraat Bankası hesap bilgisi (IBAN) (Diğer banka hesap bilgileri kabul edilmez)

8.) Ailenin mali durumunu gösteren aşağıdaki belgeler:

a.) Çalışan anne ve/veya baba için çalıştıkları iş yerinden onaylı son aya ait maaş bordrosu ve SGK hizmet dökümü

b.) Serbest çalışan anne ve/veya baba için gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr)

c.) Emekli anne ve/veya baba için aylık emekli maaşını gösterir barkodlu belge (e-devlet)

d.) Geliri olmayan anne ve/veya baba için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet, 4a/4b/4c Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi), muhtaçlık veya yeşil kart sahibi olduğunu gösteren belge (e-devlet)

e.) Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir belge(e-devlet), tapu kaydı yoksa olmadığını gösterir belge ( her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)

f.) Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı araç tescil belgesi (e-devlet), araç kaydı yoksa olmadığını gösterir belge (her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)

9.) Taahhütname (Sitede formun altında indirebileceğiniz taahhütname burs başvurusu sırasında görüntülenip okunduktan sonra ilgili onay kutusu işaretlenecektir.)

2022-2023 Dönemi Başvuru Takvimi
Başvuruların Alınması: 26 Eylül 2022 İle 10 Ekim 2022
Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Mülakat: 11 Ekim 2022 İle 25 Ekimi 2022
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması: 28 Ekim 2022

Aylık Burs Miktarı: 250 Türk Lirası (Ekim 2022 İle Haziran 2023 Arası 9 Ay Ödenecek)

Başvuru İçin 

Henüz yorum yapılmamış.