Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KPSS Baraj Puanı Olmadan Personel Alımı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KPSS Baraj Puanı Olmadan Personel Alımı
13.11.2023
A+
A-

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

A – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (P94), önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puan türü esas alınacaktır.

4- Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1. maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

5- Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.

B – BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Başvuru yapacak adayların, https://www.kmu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı günü izleyen 8 gün içinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Binası 1. Kat Personel Daire Başkanlığına mesai saatleri içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta veya kargo yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacak olup işleme alınmayacaktır. Bu kişilere ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

*Büro personeli (Ermenek) pozisyonu için; Seyran Mah. Muzaffer Tutar Cad. No: 15 Ermenek/KARAMAN adresindeki Ermenek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

2- Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olanlar adına, noterden başvuruya esas vekalet verilmesi suretiyle vekilleri aracılığı ile şahsen başvuru yapmalarına imkan sağlanacaktır.

3- Adaylar birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

C – BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1- Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.kmu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,

3- Kimlik kart fotokopisi,

4- KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,

5- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu e-Devlet çıktısı)

6- Yukarıdaki tabloda başvuru yapılacak pozisyona ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (Hijyen belgesi, YDS ve dengi yabancı dil belgesi, özel güvenlik kimlik kartı, herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak boy-kilo belgesi vb.),

7- 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).

D – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- KPSS puan sıralaması sonrasında asil ve yedek adaylar belirlenecektir. KPSS puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi önce olana, doğum tarihlerinin aynı olması halinde mezuniyet diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asil ve yedek adaylar ile programcı pozisyonu yazılı ve/veya sözlü sınavıyla ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri) başvuru süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.

2- İlan edilen her bir pozisyonun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4- Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında iptal etme, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Başvuru Tarihleri

Başvuru Başlangıç Tarihi : 10/11/2023

Başvuru Bitiş Tarihi : 17/11/2023 mesai bitimi 17:00’e kadar

İlan olunur. 11563/1-1

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.