2022 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 465 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI KONTENJANLAR

2022 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 465 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI KONTENJANLAR
22.03.2022
A+
A-

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere
bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam
465 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 1. GENEL ŞARTLAR
  Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve
  ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
 2. Türk Vatandaşı olmak
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
  suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
  güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
  ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
  mahkûm olmamak
 6. Askerlik durumu itibariyle;
  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
  geçirilmiş olmak,
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 1. ÖZEL ŞARTLAR
 2. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik,
  arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği
  Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları
  gerekmektedir.
 3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli
  Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan
  almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
  sözleşmeli personel sayısının üç katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. En son adayın aldığı
  puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.
 4. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları
  gerekmektedir.
  Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Adana (5), Adıyaman (4), Afyonkarahisar (6), Ağrı
  (5), Aksaray (2), Amasya (2), Ankara (23), Antalya (3), Ardahan (2), Artvin (3), Aydın (6), Balıkesir
  (6), Bartın (2), Batman (3), Bayburt (1), Bilecik (4), Bingöl (4), Bitlis (2), Bolu (2), Burdur (5), Bursa
  (5), Çanakkale (3), Çankırı (8), Çorum (6), Denizli (8), Diyarbakır (8), Düzce (4), Edirne (5), Elazığ
  (5), Erzincan (5), Erzurum(9), Eskişehir (5), Gaziantep (3), Giresun (7), Gümüşhane (3), Hakkari (1),
  Hatay (6), Iğdır (1), Isparta (6), İstanbul (76), İzmir (7), Kahramanmaraş (5), Karabük (3), Karaman
  (2), Kars (3), Kastamonu (9), Kayseri (8), Kırıkkale (5), Kırklareli (3), Kırşehir(2), Kilis (1), Kocaeli
  (4), Konya (10), Kütahya (8), Malatya (8), Manisa (7), Mardin (3), Mersin (3), Muğla (4), Muş (3),
  Nevşehir (4), Niğde (3), Ordu (9), Osmaniye (2), Rize (6), Sakarya (6), Samsun (6), Siirt (4), Sinop (3),
  Sivas (10), Şanlıurfa (5), Şırnak (3), Tekirdağ (4), Tokat (5), Trabzon (10), Tunceli (2), Uşak (2), Van
  (8), Yalova (1), Yozgat (8), Zonguldak (2).
 1. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
 2. Başvurular. elektronik ortamda 28/03/2022-11/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
 3. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden
  başvurularını gerçekleştirecektir.
 4. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye
  alınmayacaktır.
 5. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya
  katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 6. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
  görüntüleyebilecektir.
 1. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:
  Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;
  a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)
  b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
  d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
  Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı
  özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü sınavda aldıkları
  puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.
  Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
  verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
  Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı
  yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek
  sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 1. DİĞER HUSUSLAR
 2. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
  Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu arşiv
  araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
 3. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir
  şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak
  kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise
  atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir
  bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi
  sözleşmeleri feshedilir.
 4. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.
 5. Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır.
 1. SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:
  Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
 2. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren
  15 gün içinde Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
 3. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı yarısını
  geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenecektir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.