Edirne Belediyesi Personel Alımı

Edirne Belediyesi Personel Alımı
14.03.2021
A+
A-

Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla,
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Edirne Belediye Başkanlığında münhal bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak
başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

 • BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak
  adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
  belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  a) Türk vatandaşı olmak.
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
  kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
  çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
  ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak
 • BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
  a) İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
  şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili
  puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
  b) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
  1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
  kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce
  yapılacaktır.)
  c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  d) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
  teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
  e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B)
  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Kontenjan dağılımı şu şekilde:

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) 26/04/2021 tarihinden 30/04/2021 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai
saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Babademirtaş Mah.
Çubukçular Hamam Sok. No:17 Daire: 2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Belediyemiz Sağlık
İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam
Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
b) Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) 26/04/2021 tarihinden 30/04/2021 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai
saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Babademirtaş Mah.
Çubukçular Hamam Sok. No:17 Daire: 2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Belediyemiz Sağlık
İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam
Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
b) Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav:
Sözlü sınav 20/05/2021 tarihinde uygulamalı sınav ise 21/05/2021 tarihinde; İstasyon Mah.
Sanayi Sitesi 1. Sk. No: 12 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan İtfaiye Müdürlüğünde
gerçekleştirilecektir. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki
bölüm halinde yapılacaktır.
Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav;
Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.