cte

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022 A) Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir, a) Türk Vatandaşı olmak, b) Türk Ceza Kanunu’nun...
15.09.2022
0
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve...
31.03.2021
0