PERSONEL ALIMI

AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren. Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet...
29.11.2023
0
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak...
27.11.2023
0
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Üniversitemiz Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas...
27.11.2023
0
Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak...
27.11.2023
0
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Birimlerinde giderleri özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek...
27.11.2023
0
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca; 2022 ve 2023 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli...
27.11.2023
0
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: ÜRÜN DENETMEN YARDIMCISI YARIŞMA SINAVI İLANI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı hizmet birimlerinde (Merkez Teşkilat, İstanbul Denetim Grubu) çalıştırılmak üzere 40 Ürün Denetmen Yardımcısı alınacaktır. 1.GENEL BİLGİLER Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı...
27.11.2023
0
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu‘na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Adaylar tercihlerini, 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 29 Kasım 2023 tarihinde saat...
23.11.2023
0
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle 250 (ikiyüzelli) sürekli işçi alınacaktır. 1- Başvuru şartları a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve...
22.11.2023
0
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatına 500, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı. Kadro ihdasları 3-9 derece arasında yapıldığı için, bu kadrolara ilk defa alım yoluyla personel alımı yapılacaktır EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Kararname Numarası: 156 MADDE 1- Ekli (1) ve (2) sayılı...
21.11.2023
0
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıdaki...
20.11.2023
0
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına...
20.11.2023
0