SAĞLIK BAKANLIĞI 2024/5 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU YAYIMLANDI

SAĞLIK BAKANLIĞI 2024/5 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU YAYIMLANDI
05.04.2024
A+
A-

KPSS-2024/5 sonucuna göre Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına
yerleşenlerin atama işlemlerinin, arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacağı
daha önce duyurulmuştu.
Bu kapsamda Bakanlığımız taşra teşkilatına ait sözleşmeli pozisyonlara yerleşen ve
arşiv araştırması işlemleri tamamlanan kişilere ait bilgiler Bakanlığımızca EKİP sistemine
aktarılmış olup başvuru ve göreve başlama işlemleri için aşağıda belirtilen hususlara
uyulması gerekmektedir.


1-KPSS-2024/5 göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular Ek-3’de belirtilen ilgili
komisyonlar tarafından alınacaktır.
2-Atama şartlarını taşımaları kaydıyla adaylardan; halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı
Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan
önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.
Ayrıca KPSS-2024/5 göreve başlama işlemleri için gerekli belgelerde talep edilen
sigorta hizmet dökümünde kamu çalışanı olduğu anlaşılanlardan, kamu kurum ve
kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli
personel olarak çalıştığı veya 28.02.2023 tarihinden sonra herhangi bir sebeple hizmet
sözleşmesinin sona erdiği tespit edilenlerin; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların ek 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen istisnalardan yararlanabilecek
durumda olanlar hariç, göreve başlatılmaması gerekmektedir.
3-Adayların göreve başlama işlemleri için, Ek-1’de belirtilen belgeleri hazırlayarak
17.04.2024 – 02.05.2024 tarihleri arasında (02.05.2024 Perşembe günü saat:17.00’ a kadar)
ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar
hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
4-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim
edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde
birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
5-Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru
evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu
durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle
birlikte yerleştikleri hizmet biriminin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüklerine başvurmaları ve
diğer atama şartlarını da taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin
kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il
veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve
başlatılacak bu kapsamda Bakanlığımıza evrak gönderilmeyecektir.

6-Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar tarafından,
www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzundaki nitelik,
şart ve kurallar, adaylardan istenen belgeler ve Ek–1’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar”
dikkate alınarak tespit edilecektir.
7-Atanma şartlarını taşıdığı tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde
Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılmak suretiyle göreve başlatılacak, atanma
şartlarını taşımayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle ilgili komisyonlarca yazılı
olarak bilgi verilecektir.
8-Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 03.05.2024 Cuma
günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde
hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.
9-Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 02.05.2024
tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 03.07.2024 tarihi aşılmamak
kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göreve
başlatılabilecektir.
10-Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar,
durumlarını 02.05.2024 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla,
doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve
başlatılabilecektir.
11-Halen kamu görevlisi olarak veya 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi
kapsamındaki bildirim şartına tabi olarak çalışanlardan, istifa/sözleşme feshi taleplerini
kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi nedeniyle 8 inci
maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar; bu durumu
belgelendirmeleri, birinci maddede belirtilen şekilde başvurularını yapmaları ve 657 sayılı
Kanunun 4/B maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci
maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları da taşımaları kaydıyla en geç 03.07.2024 tarihinde
göreve başlatılabilecektir.
12- Yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde göreve
başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.
13-Arşiv araştırması işlemleri henüz tamamlanmayan adayların başvuru ve göreve
başlama işlemleri hakkında, söz konusu işlemler tamamlandıktan sonra gerekli bilgilendirme
yapılacaktır.

FORMLAR VE TÜM İŞLEMLER İÇİN TIKLAYIN:

https://yhgm.saglik.gov.tr/TR-103212/kpss20245-goreve-baslama-islemleri-hakkinda-duyuru.html

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.