DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KPSS BARAJ PUANI OLMADAN PERSONEL ALIM DUYURUSU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KPSS BARAJ PUANI OLMADAN PERSONEL ALIM DUYURUSU
12.10.2023
A+
A-

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvurular 12.10.2023 – 26.10.2023 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen
yapılacaktır. Elektronik posta, adi posta ya da kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
  1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
  1.2. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
  1.4. 2022- KPSS P93 puanına sahip olmak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDAN İSTENİLEN
BELGELER;

 • Dilekçe (personel.duzce.edu.tr adresinden yer almaktadır)
 • 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)
 • Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için Terhis Belgesi) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)
 • Nüfus Cüzdanı,
 • Diploma aslı veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)
  (Yerleştirmesi yapılan adayların istenilen belgelerin asıllarını ibraz etmesi zorunludur. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)
 1. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
 • Başvuracak adayların; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
  -Şahsen başvuru haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 • KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri personel.duzce.edu.tr adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır.
 • Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adaylar başvuru belgelerinin asıllarını ve Üniversitemiz tarafından ayrıca istenecek olan belgelerin asıllarını atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 • Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların www.personel.duzce.edu.tr adresinde açıklandığı günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını bildirmeleri ve 15 (on beş) gün içinde de ilanda istenen belgeleri Personel Daire Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir. Dilekçesini ve başvuruda istenen belgeleri süresi içeresinde teslim
  etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
 • Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir.
 • Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.