ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI 626 PERSONEL ALIM SONUCU TESLİM EDİLECEK BELGELER !

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI 626 PERSONEL ALIM SONUCU TESLİM EDİLECEK BELGELER !
27.09.2023
A+
A-

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 20.04.2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmi Gazete’de yayımlanan 626 Sözleşmeli Personel (Psikolog, Öğretmen, Sosyal çalışmacı, Veteriner, Mühendis (İnşaat),  Mühendis (Gıda),  Mühendis (Makine), Mühendis (Ziraat), Diyetisyen ve Fizyoterapist) alım ilanına ilişkin başvurular 25.04.2023- 11.05.2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden alınmıştır. Söz konusu alıma ilişkin sözlü sınavlar 03.07.2023 – 05.09.2023 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde yer alan “Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir…” hükmü doğrultusunda nihai başarı listeleri oluşturulmuştur. Adaylar sınav sonuçlarına aşağıda belirtilen sorgu panelinden T.C. Kimlik Numarası ile sorgulamak suretiyle öğrenebileceklerdir.

Sınavı Kazananlardan Tercih Alınması

Nihai başarı listesinde asil olarak başarılı ilan edilen adayların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda aşağıda belirtilen evrakı bilgisayar ortamında doldurarak (tükenmez kalem, kurşun kalem, pilot kalem vb. kalemler kullanarak elle doldurulmayacaktır) ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde (en geç 11.10.2023 tarihine kadar) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:12/1 Altındağ/ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle belirtilen tarihten sonra başvuru yapanlar ile eksik belge ibraz edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Asil Olarak Başarılı İlan Edilen Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Ek-1 tercih listesi A sütununda yer alan ceza infaz kurumlarından, yanında (*) işareti bulunan ceza infaz kurumlarının inşaatları henüz tamamlanmamıştır. Bu kurumları tercih edecek olan adayların atamaları, kurumların personel ihtiyacı da gözetilerek anılan kurumlara en yakın yerdeki ceza infaz kurumlarına yapılacaktır. Ceza infaz kurumlarının inşaatlarının tamamlanmasını müteakip adayların naklen atamaları gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda sorgu sayfasındaki sıralama durumları gözetilerek Ek-1’de yer alan Ceza İnfaz Kurumları/Denetimli Serbestlik Müdürlükleri arasından yerleşmek istedikleri yerleri belirtir tercih dilekçesini (Ek-2),

2- Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Özel Şartlar” başlıklı 6. maddesinin 18. fıkrası (c) bendi gereği: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunu (Sağlık kurulu raporunda yukarıda belirtilen hususların tamamının yer alması ve görev yapacağı ünvanı açıkça yapabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6×9), (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik kapsamında memuriyet vakarına uygun erkek adaylar için sakalsız fotoğraf olması gerekmektedir.)

4- Mal bildirim beyannamesi (Ek -3),

5- Bilgi formu (Ek -4),

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden alınan askerlik durum belgeleri de kabul edilecektir.), askerlik görevini ifa edenler için görev yaptıkları birlikten almış oldukları terhis belgesinin onaylı sureti ile askerlikten muaf olanların muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporunun veya diğer muafiyet belgelerinin örneği, askerlik görevini tamamlayan adayların ise terhis belgesi göndermeleri gerekmektedir.

7- Kamu kurumunda çalışanlar veya kamu kurumlarında çalışmış olanlar için kurumlarından alacakları hizmet belgesi,

8- Beyan formu (Ek-5),

9- Hitap Bildirim ve Taahhüt Formu (Ek-6),

10- Atama yapılacak ünvana dair lisans öğrenim durumunu gösteren belge (diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi),

11- E-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden ‘Adli Sicil Kaydı Sorgulama’ ekranından edinilecek adli sicil belgesi,

12- 2022 KPSS LİSANS sınavı KPSS-P3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesi üzerinden alınan çıktısı,

13- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi,

Yerleştirme İşlemleri

Yerleştirme işlemleri, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler boş kalan kontenjanlara re’sen yerleşecek; “tercihlerim dışında bir yere yerleşmek istemiyorum” seçeneğini işaretleyenler ise yerleşme hakkından feragat etmiş sayılacaklardır. Yerleştirmeler, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı sırasına göre yapılacağından az tercih yapmak suretiyle tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere yerleşmek istiyorum” seçeneğini işaretleyenlerin yerleştirmeleri boş kalan kontenjanlara puan sırasına göre re’sen yapılacağından adayların mağduriyet yaşamamaları için mümkün olduğunca çok tercih yapmaları faydalarına olacaktır.

Yerleştirme yapılan adayların Onay tebligatları ikamet ettikleri yer ile yerleştirmelerinin yapıldığı kurumun bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır.

Feragat

Yerleşme hakkından feragat eden adayların, feragat ettiklerine dair dilekçelerini herhangi bir gecikmeye mahal vermeden Genel Müdürlüğümüz adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yerleştirme Sonuçları

Yerleşme sonuçları Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan www.cte.adalet.gov.tr adresinden bilahare ilan edilecektir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre atama şartları taşımayanların yerleştirmeleri yapılmayacaktır. Bu şekilde yapılan atamalar iptal edilecektir.

Yerleştirmeleri yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya hakkından vazgeçenlerin atamalar iptal edilecektir.

SONUÇ İÇİN TIKLAYIN: (SAYFANIN EN ALT KISIMINDA T.C. İLE BAKILIYOR)

https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/626-sozlesmeli-personel-alimi-sozlu-sinav-sonuclari26092023070100

TESLİM EDİLECEK BELGELER İÇİN TIKLAYIN:

 Ek-1 Yerleştirme Yapılacak Kurum Listesi ve Kontenjan Dağılımı

 Ek-2 Aday Tercih Dilekçesi Örneği

 Ek-3 Mal Bildirim Beyannamesi

 Ek-4 Bilgi Formu

 Ek-5 Beyan Dilekçesi

 Ek-6 Hitap Bildirim ve Taahhüt Formu

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.