ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM DUYURUSU

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM DUYURUSU
14.09.2023
A+
A-

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 14 mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

2022-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, boş bulunan pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

 

I.BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) 2022- KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinin niteliklerini taşımak,

1. YAZILIM GELİŞTİRİCİ

a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda (başvuru tarihinin son günü itibarıyla) en az 1 yıllık tecrübeye sahip olmak,

b) Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hakim olmak,

c) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

d) REST web servis, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Versiyonlama araçlarından Git konusunda bilgi sahibi olmak,

f) RDBMS veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

g) ORM araçlarını kullanarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

h) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Tercihen; JavaEE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

k) Tercihen; Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

l) Tercihen; .NET Core, .NET Framework, .NET MVC, Entity Framework teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahibi olmak.

2. WEB ÖNYÜZ GELİŞTİRİCİ

a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 1 yıllık tecrübeye sahip olmak,

b) Web Önyüz projelerinde aktif olarak çalışmış olmak,

c) React kullanarak proje geliştirme konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,

d) CSS3, HTML5, JavaScript ile web tabanlı yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,

f) Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,

g) Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

h) Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS – LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hakim olmak,

j) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

3. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİ

a) Mobil uygulama geliştirme projelerinde aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,

b) Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek,

c) Yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

d) Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,

e) Google Play Store’da veya Apple App Store’da referans uygulama sunabilmek,

f) Tercihen; IOS işletim sisteminde Objective-C veya Swift programlama konularına hakim olmak,

i. IOS frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,

ii. IOS işletim sisteminde UIKit, Core Data, Core Text, Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak,

g) Tercihen; Android işletim sisteminde Java ve Kotlin konularına hakim olmak,

i. Android frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,

ii. Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak.

4. DEVOPS MÜHENDİSİ

a) Kubernetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak,

b) Tercihen; Kubernetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak,

c) Unix/Linux işletim sistemleri, veri tabanı, uygulama katmanı, yazılım ve güvenlik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak (Shell, bash, PowerShell, Python vb.),

e) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Gitlab CI, ArgoCD, Jenkins, TeamCity vb. CI/CD araçlarının en az birinde bilgi sahibi olmak,

g) CI/CD araçlarının bakımı ve yönetimi ve dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma vb. konularda bilgi sahibi olmak,

h) Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hakim olmak,

i) Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda tecrübe sahibi olmak,

j) Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

l) Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

m)Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

5. VERİ TABANI UZMANI

a) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,

b) Oracle veya PostgreSQL veri tabanı yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

c) PostgreSQL veya Oracle veri tabanlarında PL/pgSQL ve PL/SQL programlama ve iyileştirme (tuning) tecrübesine sahip olmak,

d) Veri tabanı güvenliği, yedekleme ve kurtarma ve performans izleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Tercihen; Büyük Veri ekosistemi (Hadoop, Spark, Hive vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, f) Tercihen; MongoDB veri tabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, g) Tercihen; IBM GPFS konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Tercihen; Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certifed Master (OCM) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak.

II. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular 20 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

-Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

1. Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler, (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.)

2. Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,

3. Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1),

4. SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,

5. Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Sisteme yüklenmesi gereken Ek-1 belgesi Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformunda yer almaktadır.

III. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız www.adalet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinde sözlü sınava ilişkin bilgilerini görüntüleyebilecektir.

IV. DİĞER HUSUSLAR

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, bu durumların anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Sözlü sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden bu durumdaki adayların (4 üncü fıkranın a, b ve c bendlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.

V. BRÜT ÜCRET

Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.07.2023 tarihli ve 2298391 sayılı Genelgesi ile brüt tavan ücret 24.874,40 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kurum tarafından belirlenen brüt ücretin 1,9 katına kadar ödeme yapılabilecektir.

14.07.2023 tarihli 7456 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 40 ıncı madde uyarınca ilave ödeme ayrıca yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

9205/3/1-1

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 32 (otuziki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) 2. madde de belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece D1 ve D2 Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),

4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

6) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

A-1 GRUBU (1 Kişi)

1. KIDEMLİ YAZILIM MİMARI

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konularında en az 10 (on) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Oracle, PostgreSQL, MSSQL gibi ilişkisel veri tabanlarından en az birisiyle ilgili uygulama geliştirme, veri tabanı tasarımı, veri tabanı yönetimi konularında en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,

c) Yazılım geliştirme ekiplerini yönetme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,

ç) Yazılım mimarlığı konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,

d) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

e) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hakim olmak,

g) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

h) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

ı) REST web servis, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

l) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, m)Tercihen NoSQL veritabanları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, n) Tercihen Big Data konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Tercihen Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ö) Tercihen bilişim projelerinde teknik şartname hazırlamak ve/veya satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

r) Tercihen CMMI süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B-1 GRUBU (4 Kişi)

2. KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

c) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

d) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,

e) REST web servis, GraphQL, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

i) Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

j) React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak,

k) UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

l) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

m)Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

3. KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

a) .NET mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

b) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

c) REST web servis, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Oracle, PostgreSQL, MSSQL gibi ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

g) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Boilerplate veya ABP Framework kullanarak projeler geliştirmiş olmak,

j) .NET Core mimarisinde uygulama geliştirmiş olmak,

k) Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

l) Tercihen; React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak,

m)UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Kafka, RabbitMQ, Redis gibi sistemler hakkında tecrübe sahibi olmak,

4. KIDEMLİ WEB ÖNYÜZ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) İyi derecede CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Önyüz kütüphanelerinden React ile proje geliştirmiş olmak,

d) UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,

e) Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,

f) Web sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak,

h) Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS – LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

j) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.

5. KIDEMLİ YAPAY ZEKA GELİŞTİRME UZMANI

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Yapay zeka uygulamaları alanında aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) Python kullanarak proje geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

d) Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme Modelleri, Yapay Zeka vb. konularında tecrübe sahibi olmak,

e) Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az birisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

f) NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Wandb, MLFlow gibi platformlar hakkında tecrübe sahibi olmak,

h) Derin pekiştirmeli öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak,

j) Veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi olmak,

6. KIDEMLİ MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Mobil Uygulama projelerinde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

c) Tercihen; IOS işletim sisteminde Objective-C veya Swift programlama konularına hakim olmak,

i. IOS frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,

ii. IOS işletim sisteminde UIKit, Core Data, Core Text, Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak,

d) Tercihen; Android işletim sisteminde Java ve Kotlin konularına hakim olmak,

i. Android frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,

ii. Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak,

e) Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek,

f) Yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

g) Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,

h) Google Play Store’da veya Apple App Store’da referans uygulama sunabilmek.

B-2 GRUBU (1 Kişi)

1. KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 10 (on) yıl çalıştığını belgelemek,

b) SIEM’de (Security Information Management and Security Event Management) korelasyon kuralı oluşturma, log kaynağı ekleme ve yönetme, SIEM sunucusu yönetme konularında tecrübe sahibi olmak,

c) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, WAF (Web application firewall) yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

d) Aktif Dizin, DNS, DHCP güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak,

e) Mikro servis mimarisi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Sunucu mimarileri ve sanallaştırma teknolojileri (Vmware veya Red Hat Virtualization) güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

h) Linux, Microsoft ve IOS işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak ve bu işletim sistemlerinde zararlı yazılım incelemesi yapabilmek,

i) Sızma (penetration) testleri konusunda en az 5 sene tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı kullanılan toollara hakim olmak,

. Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve network sızma testi yapabilmek,

. Nmap, Nessus, Netsparker, Acunetix vb toollar ile tarama yapabilmek ve bulguları doğrulayabilmek,

. Aktif ve pasif bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak,

. Ağ haritalaması yapabilmek,

. Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak,

. Web uygulama sızma testi yapabilmek,

. Mobil uygulama sızma testi yapabilmek,

. İç ve dış ağ sızma testi yapabilmek,

. Kablosuz ağ sızma testi yapabilmek,

. VPN sistemlerine yönelik sızma testi yapabilmek,

. Veritabanı sistemlerine yönelik sızma testi yapabilmek.

j) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

k) En az 500 kullanıcılı veya 250 sistemin yer aldığı bir altyapıda PAM (Privileged Access Management ) kurulumunu ve yönetimini gerçekleştirmiş olmak,

l) Şifre kasası kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

m)ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL, GDPR ve KVKK konusunda bilgi sahibi olmak,

n) Systems Security Certified Practitioner (SSCP), Offensive Security Certified Professional (OSCP), Certified information systems security Professional (CISSP), GIAC Penetration Tester Certification (GPEN) sertifikalarından en az birine sahip olmak.

C-1 GRUBU (5 Kişi)

1. JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

d) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,

e) REST, SOAP ve GraphQL teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

i) Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

j) Tercihen; React JavaScript kütüphanesi ile uygulama geliştirmiş olmak,

k) Tercihen; UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Tercihen; DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

m)Tercihen; Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

2. WEB ÖNYÜZ GELİŞTİRME UZMANI

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) İyi derecede CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Önyüz kütüphanelerinden React ile proje geliştirmiş olmak,

d) UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,

e) Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,

f) Web sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak,

h) Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS – LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

j) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.

3. YAPAY ZEKA GELİŞTİRME UZMANI

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Yapay zeka uygulamaları alanında aktif olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

c) Python kullanarak proje geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,

d) Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme Modelleri, Yapay Zeka vb. konularında tecrübe sahibi olmak,

e) Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az birisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

f) Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak,

g) NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Wandb, MLFlow gibi platformlar hakkında tecrübe sahibi olmak,

i) Derin pekiştirmeli öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak.

4. BÜYÜK VERİ VE İŞ ZEKASI UZMANI

a) Büyük veri alanında aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek, b) Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak, c) Büyük veri ekosistemi (Hadoop, Spark, Hive vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, d) Apache Nifi, Apache AirFlow gibi platformlar hakkında tecrübe sahibi olmak, e) MongoDB, PostgreSQL veya Oracle veri tabanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, f) Kafka, RabbitMQ sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

g) ELK, Solr sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

5. DEVOPS MÜHENDİSİ

a) Kubernetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Tercihen Kubernetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak,

c) Unix/Linux işletim sistemleri, veri tabanı, uygulama katmanı, yazılım ve güvenlik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak (Shell, bash, PowerShell, Python vb.),

e) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Gitlab CI, ArgoCD, Jenkins, TeamCity vb. CI/CD araçlarının en az birinde ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

g) CI/CD araçlarının bakımı ve yönetimi ve dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma vb. konularda tecrübe sahibi olmak,

h) Ansible, Helm, Chef, Puppet gibi araçlardan en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hakim olmak,

j) Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda tecrübe sahibi olmak,

k) Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

l) Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

m)Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçlarından en az birisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

n) Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

o) Tercihen; Java programlama dilinde tecrübe sahibi olmak,

p) Tercihen; Java uygulamaları performans analizi tecrübesine sahip olmak.

6. POSTGRESQL VERİ TABANI UZMANI

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) PostgreSQL veri tabanı yönetiminde en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, c) PostgreSQL veya Oracle veri tabanlarında PL/pgSQL ve PL/SQL programlama ve iyileştirme(tuning) tecrübesine sahip olmak,

d) Veri tabanı güvenliği, yedekleme ve kurtarma ve performans izleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Tercihen; MongoDB veri tabanı yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Tercihen; Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certifed Master (OCM) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak.

C-2 GRUBU (6 Kişi)

1. AĞ UZMANI

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga, yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c) Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP sertifikalarından herhangi birini aldığını belgelemek,

d) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy, Bandwidth yönetimi ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

f) NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) IP Santral, IP Telefon, VoIP ve Video Konferans alanlarında tecrübe sahibi olmak,

h) Güvenlik sistemleri (Firewall, IDS/IPS, Dos/Ddos vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,

j) Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Tercihen; CEH sertifikasına sahip olmak veya yetkili eğitim kurumlarından eğitim almış olmak.

l) Tercihen; ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

m)Tercihen; ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak.

2. SİSTEM UZMANI

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

c) UNIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) Yönetimi konusunda eğitim aldığını belgelemek,

d) UNIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemleri kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında tecrübe sahibi olmak,

e) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network – SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde bilgi sahibi olmak,

g) Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde bilgi sahibi olmak,

h) Tercihen; DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,

i) Tercihen; Küme halinde sistemler ve uygulamalar mimarisinin tasarımının oluşturulması, yapılandırılması ve kurulumu konusunda en az ikisinde tecrübe sahibi olmak, (ElastichSearch, Kubernetes, Casandra, Postgresql, Redis, Rabbitmq, Mongodb, Openshift, Ansible, AWX, Nexus repository vb.)

j) Tercihen; Mikroservis mimarisi içinde kurgu ve uyum sağlayabilecek olup Container teknolojileri (Docker) ve Kubernetes yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

k) Tercihen; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Tercihen; Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

m)Tercihen; CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

3. PENTESTER

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bulunan red team de en az 4 (dört) yıl aktif olarak çalıştığını belgelemek,

b) Güncel saldırı türlerine hakim olmak ve bu saldırı türlerini test ortamında uygulayabilmek,

c) Linux, Microsoft ve IOS işletim sistemlerinde bilinen veya bilinmeyen zafiyetlere yönelik testler gerçekleştirebilmek,

d) Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak, network trafik analizi yapabilmek, Network güvenlik taramalarını yapabilmek,

e) Nmap, Nessus, Netsparker, Acunetix vb toollar ile tarama yapabilmek ve sonuçları yorumlayarak zafiyet raporu hazırlayabilmek,

f) Aktif ve pasif bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak,

g) Ağ haritalaması yapabilmek,

h) Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak,

i) Web uygulamalarına yönelik statik ve dinamik testleri gerçekleştirebilmek,

j) Mobil uygulamalara yönelik statik ve dinamik testleri gerçekleştirebilmek,

k) İç ve dış ağ sızma testlerini yapabilmek,

l) Kablosuz ağ sızma testi yapabilmek,

m)VPN sistemlerine yönelik sızma testi yapabilmek,

n) Veritabanı sistemlerine yönelik sızma testi yapabilmek,

o) ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL, GDPR ve KVKK konusunda bilgi sahibi olmak,

p) Tercihen CompTIA Security+, Certified Ethical Hacker (CEH), Offensive Security Certified Professional (OSCP), GIAC Penetration Tester Certification (GPEN) sertifikalarına sahip olmak.

D-1 GRUBU (10 Kişi)

1. JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

c) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

d) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi/tecrübe sahibi olmak,

e) REST web servis, GraphQL, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veritabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

i) Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

j) Tercihen; React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak,

k) Tercihen; UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Tercihen; DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

m)Tercihen; Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

2. .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) .NET mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

c) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

d) REST web servis, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Oracle, PostgreSQL, MSSQL gibi ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

h) Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Boilerplate veya ABP Framework kullanarak projeler geliştirmiş olmak,

j) .NET Core mimarisinde uygulama geliştirmiş olmak,

k) Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

l) Tercihen; React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak,

m)Tercihen; UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Tercihen; DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Tercihen; Kafka, RabbitMQ, Redis gibi sistemler hakkında tecrübe sahibi olmak.

3. WEB ÖNYÜZ GELİŞTİRME UZMANI

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) İyi derecede CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Önyüz kütüphanelerinden React ile proje geliştirmiş olmak,

d) UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,

e) Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,

f) Web sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak,

h) Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS – LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

j) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.

4. YAPAY ZEKA GELİŞTİRME UZMANI

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Yapay zeka uygulamaları alanında aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,

c) Python kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi/tecrübe sahibi olmak,

d) Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme Modelleri, Yapay Zeka vb. konularında tecrübe sahibi olmak,

e) Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az bir tanesi hakkında tecrübe sahibi olmak,

f) NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Wandb, MLFlow gibi platformlar hakkında tecrübe sahibi olmak,

h) Derin pekiştirmeli öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak,

j) Veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi olmak.

5. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI

a. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b. Mobil Uygulama projelerinde aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,

c. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek,

d. Yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

e. Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,

f. Google Play Store’da veya Apple App Store’da referans uygulama sunabilmek,

g. Tercihen; IOS işletim sisteminde Objective-C veya Swift programlama konularına hakim olmak,

i. IOS frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,

ii. IOS işletim sisteminde UIKit, Core Data, Core Text, Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak,

h. Tercihen; Android işletim sisteminde Java ve Kotlin konularına hakim olmak,

i. Android frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,

ii. Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak.

6. DEVOPS MÜHENDİSİ

a) Kubernetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,

b) Unix/Linux işletim sistemleri, veri tabanı, uygulama katmanı, yazılım ve güvenlik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak (Shell, bash, PowerShell, Python vb.)

d) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Gitlab CI, ArgoCD, Jenkins, TeamCity vb. CI/CD araçlarının en az birinde bilgi sahibi olmak,

f) Tercihen; CI/CD araçlarının bakımı ve yönetimi ve dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma vb. konularda tecrübe sahibi olmak,

g) Tercihen; Ansible, Helm, Chef, Puppet gibi araçlardan en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Tercihen; Java programlama dilinde tecrübe sahibi olmak,

i) Tercihen; Java uygulamaları performans analizi tecrübesine sahip olmak,

j) Tercihen; Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçlarından en az birisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

k) Tercihen; Kubernetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak.

7. VERİ TABANI UZMANI

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Oracle veya PostgreSQL veri tabanı yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

c) PostgreSQL veya Oracle veri tabanlarında PL/pgSQL ve PL/SQL programlama ve iyileştirme (tuning) tecrübesine sahip olmak,

d) Veri tabanı güvenliği, yedekleme ve kurtarma ve performans izleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Tercihen; Büyük Veri ekosistemi (Hadoop, Spark, Hive vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Tercihen; MongoDB veri tabanı yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Tercihen; Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certifed Master (OCM) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak.

D-2 GRUBU (5 Kişi)

1. SİSTEM UZMANI (WİNDOWS)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Microsoft Server (2008, 2012, 2019 veya güncel sürümleri) işletim sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübesi olmak ve belgelemek,

b) En az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) eğitimini almış olduğunu belgelemek,

c) Microsoft ürün ve servisleri olan Microsoft Exchange, DNS, DHCP, WINS, Firewall, File Server, Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Tercihen; Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikalarından en az birini almış olduğunu belgelemek,

g) Tercihen; VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

h) Tercihen; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Tercihen; ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almış olmak.

2. SİSTEM UZMANI (LİNUX)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,

c) UNIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemleri kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında tecrübe sahibi olmak,

d) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network – SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

f) Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

g) Konteyner mimarileri, docker, kubemetes konularında tecrübe sahibi olmak,

h) Tercihen; Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

i) Tercihen;CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

j) Tercihen; ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak.

3. NETWORK (AĞ) UZMANI

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

c) CCNA (Cisco Certified Network Associate) eğitimini veya sertifikasını aldığını belgelemek,

d) Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy, Bandwidth yönetimi ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,

h) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Tercihen; Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP), Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi birine sahip olmak.

j) Tercihen; CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

k) Tercihen; ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak.

4. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut Firewall, IDS, IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış ve kurumsal segmentteki Omurga Anahtarı (Backbone), Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (Next Generation Firewall), Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi (IPS/IDS) ve Yük Dengeleyici (Load Balancer) sistemlerinin her biri hakkında en az 2 (iki) yıllık sistem/cihaz yöneticisi (admin) tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

d) E-posta güvenlik çözümü (E-mail Gateway) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,

f) Veri merkezi kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Microsoft Windows Server, Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Tercihen; Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP), Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi birine sahip olmak,

j) Tercihen; CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

k) Tercihen; ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak.

5. İLETİŞİM SİSTEMLERİ GELİŞTİRME UZMANI (SİSTEM)

a) Ses ve Görüntü (Video Konferans) sistemleri konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

b) Video çözücüleri (Codec) hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Gerçek zamanlı ses, görüntü ve veri taşıma teknolojilerini (RTMP, WebRTC, XMPP/ Jabber, VoIP) kullanan uygulama geliştirme projelerinde tecrübe sahibi olmak,

d) Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) eğitimi aldığını belgelemek,

e) Ağ iletişim protokolleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Sunucu Sanallaştırma (VMware veya Red Hat Virtualization) Sistemlerinin yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

i) Tercihen; Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikalarından birine sahip olmak,

j) Tercihen; ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak.

II. SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ, KONULARI

Sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1. Java ile yazılım geliştirme,

2. Spring Framework,

3. JavaScript kütüphaneleri,

4. Mobil yazılım teknolojileri,

5. UNIX/LINUX işletim sistemleri,

6. Sunucu Sistemleri,

7. Disk Sistemleri ve SAN,

8. Bilişim Ağları (network),

9. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway, vb.),

10. Proje yönetimi ve süreç takibi,

11. Rekabet ve satın alma süreçleri,

12. 27001 Bilgi Güvenliği,

13. Altyapı ve donanım güvenliği,

14. CISSP ve CEH,

15. GIAC Sertifikalarından ilgili sertifika konuları,

16. Video konferans sistemleri,

Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar, zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili sözlü sınav esnasında gerektiğinde ilave sorular sorulacak ve uygulamalı testler yapılacaktır.

III. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular 20 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

1) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)

2) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,

3) Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile bilgi ve tecrübeyi gösteren belgeler. (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.)

4) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

5) Denklik gösterir belge, (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.)

Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

IV.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2022-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir. Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Yukarıdaki değerlendirmeye göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Sınav Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

V. SÖZLÜ SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI

Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak belirlenecektir.

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar ile bu adaylardan istenilecek belgeler www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın ikinci altı ayı için belirlenen ücret tavanı 24.874,40 TL’dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlığımız, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

14.07.2023 tarihli 7456 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 40 ıncı madde uyarınca ilave ödeme ayrıca yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

9205/1/1-1

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların’ “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

2022-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, boş bulunan pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) 2022- KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

5) Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transkript belgesi de kabul edilecektir.)

6) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalışmış olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

B-ÖZEL ŞARTLAR

Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinin niteliklerini taşımak,

1. YAZILIM GELİŞTİRİCİ

a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda (başvuru tarihinin son günü itibarıyla) en az 1 yıllık tecrübeye sahip olmak,

b) Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hakim olmak,

c) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

d) REST web servis, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Versiyonlama araçlarından Git konusunda bilgi sahibi olmak,

f) RDBMS veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

g) ORM araçlarını kullanarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

h) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Tercihen; JavaEE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

k) Tercihen; Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

l) Tercihen; .NET Core, .NET Framework, .NET MVC, Entity Framework teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahibi olmak.

2. WEB ÖNYÜZ GELİŞTİRİCİ

a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda (başvuru tarihinin son günü itibarıyla) en az 1 yıllık tecrübeye sahip olmak,

b) Web Önyüz projelerinde aktif olarak çalışmış olmak,

c) React kullanarak proje geliştirme konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,

d) CSS3, HTML5, JavaScript ile web tabanlı yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,

f) Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,

g) Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

h) Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS – LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hakim olmak,

j) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

3. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİ

a) Mobil uygulama geliştirme projelerinde aktif olarak (başvuru tarihinin son günü itibarıyla) en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,

b) Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek,

c) Yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

d) Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,

e) Google Play Store’da veya Apple App Store’da referans uygulama sunabilmek,

f) Tercihen; IOS işletim sisteminde Objective-C veya Swift programlama konularına hakim olmak,

i. IOS frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,

ii. IOS işletim sisteminde UIKit, Core Data, Core Text, Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak,

g) Tercihen; Android işletim sisteminde Java ve Kotlin konularına hakim olmak,

i. Android frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,

ii. Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak.

4. DEVOPS MÜHENDİSİ

a) Kubernetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde (başvuru tarihinin son günü itibarıyla) en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak,

b) Tercihen; Kubernetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak,

c) Unix/Linux işletim sistemleri, veri tabanı, uygulama katmanı, yazılım ve güvenlik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak (Shell, bash, PowerShell, Python vb.)

e) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Gitlab CI, ArgoCD, Jenkins, TeamCity vb. CI/CD araçlarının en az birinde bilgi sahibi olmak,

g) CI/CD araçlarının bakımı ve yönetimi ve dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma vb. konularda bilgi sahibi olmak,

h) Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hakim olmak,

i) Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda tecrübe sahibi olmak,

j) Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

l) Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

m)Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

5. VERİ TABANI UZMANI

a) Veri tabanı yöneticisi olarak (başvuru tarihinin son günü itibarıyla) en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,

b) Oracle veya PostgreSQL veri tabanı yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

c) PostgreSQL veya Oracle veri tabanlarında PL/pgSQL ve PL/SQL programlama ve iyileştirme (tuning) tecrübesine sahip olmak,

d) Veri tabanı güvenliği, yedekleme ve kurtarma ve performans izleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Tercihen; Büyük Veri ekosistemi (Hadoop, Spark, Hive vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Tercihen; MongoDB veri tabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Tercihen; IBM GPFS konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Tercihen; Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certifed Master (OCM) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak.

II. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular 20 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

-Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

1) Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler, (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.)

2) Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,

3) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

4) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalıştığına dair belge,

5) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1),

6) Java programlama dili ile güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)

7) Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçen süreleri gösterir SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,

8) Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Sisteme yüklenmesi gereken Ek-1 belgesi Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformunda yer almaktadır.

III. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız www.adalet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinde sözlü sınava ilişkin bilgilerini görüntüleyebilecektir.

IV. SÖZLÜ SINAV KONULARI

1) Gereksinim yönetimi,

2) Süreç modelleme,

3) Yazılım geliştirme süreçleri,

4) Temel SQL bilgisi,

Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar, zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili mülakat esnasında gerektiğinde ilave sorular sorulacak ve uygulamalı testler yapılabilecektir.

V. DİĞER HUSUSLAR

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, bu durumların anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Sınav Kuruluna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden bu durumdaki adayların (4 üncü fıkranın a,b,c bendlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.

İdare tarafından yukarıda belirtilen brüt ücretlerin 1,9 katına kadar ödeme yapılabilecektir.

14.07.2023 tarihli 7456 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnameye eklenen ek 40 ıncı madde uyarınca ilave ödeme ayrıca yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

9205/2/1-

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.