TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI
29.08.2023
A+
A-

Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2022
KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Başkanlığımız tarafından
gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Türkiye Adalet
Akademisinde çalıştırılmak üzere 12 (on iki) koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan
atama ile personel alımı yapılacaktır.


Belirtilen unvan için başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanı en yüksek olan
adaydan başlanarak sıralanması suretiyle; 3 (üç) katı aday sözlü sınava katılmaya hak
kazanacaktır.
KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek
puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen kadro sayısı kadar atama
yapılacaktır.


I) Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları
taşımak,
c) Arşiv araştırması olumlu olmak,
ç) Lisans mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans
mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları
için 2022 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış
olmak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
f) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın
yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1992 ve sonrası
doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
h) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
ı) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü
olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
i) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)


II) Başvuruda İstenecek Belgeler:
1- Fotoğraflı özgeçmiş.
2- Başvuru yapan adaylardan ayrıca istenen belgeler;
a) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Adayların, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları
halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)
b) İlanın şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (ı) bendinde belirtilen
şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam
teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık
raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
aa) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı olmamak,
bb) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak,
cc) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
çç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek
işitme kaybı olmamak.


III) Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:
Başvurular, 29.08.2023 tarihinden başlayarak 15.09.2023 tarihi saat 23.59’a kadar eDevlet üzerinde Türkiye Adalet Akademisi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır
Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.


IV) Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi:
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Başkanlığımız
internet sitesinde (https://taa.gov.tr) ilân edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin
bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkını elde
edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
İlan edilen kadro sayısının 3 katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü
sınava katılmaya hak kazanacaktır. Boy ve kilo ölçümünün yapılacağı yer ve tarih
Başkanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

%d blogcu bunu beğendi: