Mehmet Esra Cansız Vakfı Burs Başvuruları Başladı

Mehmet Esra Cansız Vakfı Burs Başvuruları Başladı
25.08.2023
A+
A-

Bursa Aday Olma Koşulları

Mehmet ve Esra Cansız Vakfı Bursları’na aday olabilmek için öğrencinin;

 • Başvuru yapabilmek için üniversitelerde örgün eğitim görüyor olmak gerekir. (Önlisans, Açık öğretimi, uzaktan eğitimi, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaz)
 • Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddi durumunun yetersiz olması gerekir. Bunun için ailesinin ve kendinin mal varlığını ve gelir durumunu belgelendirmekle yükümlüdür.
 • Bursiyer adaylarında başarılı olma not ortalaması 2,00 ve üzeri olma şartı aranmaktadır.
 • Bursiyer adaylarının T.C. vatandaşı olma şartı bulunmaktadır.
 • Aile aylık gelirinin asgari düzeyde veya altında olması gerekmektedir.
 • Bursiyer adayının başvuru yaptığı tarihte 25 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir.
 • Bu koşullara uymayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Burs Başvuru Dönemi

Burs başvuruları, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından vakfın web sayfasından ilan edilen tarihler arasında  yapılır. Bu tarihler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

Seçim

Burs Başvuru Yönerge ekindeki Burs Başvuru Formları, Mehmet Esra Cansız Vakfı’nca Başvuru Değerlendirme Anahtarı’na göre değerlendirilir. Öğrenciler aldıkları puana göre, en yüksek puandan başlayarak sıraya konulur, bu sıraya göre tespit edilen adaylar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim Kurulu gerekli görürse ek belgeler ister ve mülakat yapar. Onay için Mütevelli Heyeti’ne sunulur. (Mütevelli Heyeti’nce burs alması uygun görülen öğrencilerle temasa geçilerek işlemler başlatılır.) Burs kontenjan, tutar, süre ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir

Ödenecek Burs Miktarı

Burstan yararlanan öğrencilere o öğrenim yılında her ay ne miktarda karşılıksız burs verileceği Mütevelli Heyeti’nce kararlaştırılır.

Burs Süresi

 • Burs süresi, bursiyerin kayıtlı olduğu öğrenim programının normal öğrenim süresi kadardır. Hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencilerin burs sürelerine 1 yıl eklenir.
 • Vakıf bursları 9 ay süreyle verilir.
 • Bursiyerlerin eğitimlerinin son yılında mezuniyet ayı olan haziran ayından sonra ödeme yapılmaz.
 • Burs veren sağlamış olduğu bursu herhangi bir gerekçe göstermeden sonlandıracağı gibi bursiyer seçme koşullarını ve burs verme koşullarını, miktarını, süresini dilediği şekilde belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Burs Devamlılığı ve Kesilmesi

Her öğretim yılının ders yılı öğrencilerin başarı durumları öğrenciler tarafından vakfa bildirilir. Bursiyerlerden beklenen başarı kriteri sağlandığı sürece bursları devam eder. Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir.

 • Yanlış bilgi vermesi veya beyanda bulunması,
 • Yıllık not ortalamasının (transkript ortalaması) 4’lük sistemde 2.0’ın altında (ya da muadili) olması veya önceki dönemlerden başarısız dersinin bulunması.
 • Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında iletmemesi,
 • Vakıf tarafından dönemsel talep edilen transkript ve gerekli diğer dokümanlara ilişkin bilgilendirmeyi veya sistem güncellemelerini zamanında yapmaması,
 • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
 • Öğrencinin disiplin cezası almış olması,
 • Kesin hükümle mahkûm olması,
 • Başka bir kurumdan veya kişi(ler)den aylık nakit yardımı şeklinde burs alan öğrencilerin (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve burs hariç) tespiti halinde burs komisyonu tarafından burs tamamen kesilir ve tekrar burs alabilme hakkını kaybeder.

Başvuru Tarihleri
2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde Başvurular 20 Ağustos – 5 Eylül 2023 Tarihleri Arasında Alınacak.

Burs başvurusu için tıklayın:

https://basvuru.mehmetesracansizvakfi.org.tr/production/index.php

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.