MSB KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI 2023/4 DÖNEM PERSONEL ALIMI

MSB KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI 2023/4 DÖNEM PERSONEL ALIMI
22.08.2023
A+
A-

Değerli Adaylar;
Bu kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine,
başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma
faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Siz de en az ilköğretim mezunu olup;
 Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın
Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1998
tarihinden sonra doğanlar),
 Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan,
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını
bitirmemiş (01 Ocak 1998 tarihi ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru
şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen
başvuruda bulunabilirsiniz.

Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın
yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş
olmak (01 Ocak 1998 tarihinden sonra doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş
nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş
olmak (01 Ocak 1998 tarihi ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa
olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma
veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da
özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten
soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile
zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık,

yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş,
gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste
hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis
cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya
iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım
etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da
kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik
hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2)
almış olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde
bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya
kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında
olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet
adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen
esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi
başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği
ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin
hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.
(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip
başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün
işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.
(3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet
şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
(4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile
bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının
cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmekle sorumludurlar.
(5) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı
yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri
öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik
komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin
takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.
UYARI: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul
edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURU VE KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN:

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.