DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KPSS 65 PUANLA PERSONEL ALIM DUYURUSU

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KPSS 65 PUANLA PERSONEL ALIM DUYURUSU
26.07.2023
A+
A-

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında;

– Şoför olarak çalıştırılmak üzere (15),

– Günlük servis ve temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere (15),

– Basit bakım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere (20),

KPSS (B) grubu (KPSSP94) puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 50 (elli) Sözleşmeli Destek Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU İÇİN ORTAK/GENEL ŞARTLAR

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

(3) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).

(4) 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak (değerlendirme KPSSP94 puan türüne göre yapılacaktır) ve KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

(5) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

(7) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)

(8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

(9) Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak (sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar için gerçekleştirilecektir).

(10) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir).

(11) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

II. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Destek Personeli (Şoför):

(1) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

(2) Eski tip ehliyetlerde E sınıfı sürücü belgesine, yeni tip ehliyetlerde D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

(3) SRC-2 belgesine sahip olmak.

(4) Psikoteknik belgesine sahip olmak.

(5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları ve benzer engelleri bulunmamak.

(6) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, mesai saatleri dışında çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

Destek Personeli (Temizlik ve Servis Hizmetleri):

(1) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

(2) Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

(3) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

Destek Personeli (Basit Bakım Hizmetleri):

(A) Elektrik (6 kişi)

(1) Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.

(2) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, mesai saatleri dışında çalışmaya engel durumu olmamak.

(3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları ve benzer engelleri bulunmamak.

(B) Isı Sistemleri, Sıhhi Tesisat (5 kişi)

(1) Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi İklimlendirme alanı; Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri ve Yapı Tesisat Sistemleri dallarından mezun olmak.

(2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları ve benzer engelleri bulunmamak.

(3) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, mesai saatleri dışında çalışmaya engel durumu olmamak.

(C) Asansör (3 kişi)

(1) Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Asansör Sistemleri veya Endüstriyel Bakım Onarım dallarının birinden mezun olmak.

(2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları ve benzer engelleri bulunmamak.

(3) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, mesai saatleri dışında çalışmaya engel durumu olmamak.

(D) Boya/Badana (6 kişi)

(1) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

(2) 3308 sayılı Kanuna göre Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama, Yapı Yüzey Kaplama, Duvarcılık, Sıvacılık, Yapı Duvar ve Sıva Sistemleri veya Yapı Duvarcılığı dallarında ustalık veya kalfalık belgesine; veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak (Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yapı Yüzey Kaplamacılığı dallarından mezun olanlardan belge istenmeyecek, aday diplomasını sisteme yükleyecektir).

(3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları ve benzer engelleri bulunmamak.

(4) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, mesai saatleri dışında çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

– Bir adet vesikalık fotoğraf

– 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSSP94) sınav sonuç belgesi

– En son mezun olunan okuldan alınan diploma ile ortaöğretim diplomasının onaylı örneği

– Boya/badana alt başlığına başvuranlar için ustalık veya kalfalık veya mesleki yeterlilik belgesinin onaylı örneği

– Şoför alt başlığına başvuranlar için sürücü belgesinin, SRC-2 ile Psikoteknik belgelerinin onaylı örnekleri

III. BAŞVURULAR

(1) Başvurular, 14 Ağustos 2023 günü başlayacak ve 28 Ağustos 2023 günü saat 18:00’de sona erecektir. Adaylar e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

(2) Sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek adayın listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca postayla tebligat yapılmayacaktır.

IV. DEĞERLENDİRME

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü sıralamasına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Son sıradaki adayla aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adaylardan ortaöğretim mezuniyet başarı puanı yüksek olan esas alınarak sıralama yapılacaktır. Ortaöğretim başarı puanlarının da eşit olması durumunda, söz konusu adaylardan mesleki tecrübesi fazla olan tercih edilecektir.

(2) Listede duyurulan asil adaylar (Şoför için 15 aday, Temizlik ve Servis Hizmetleri için 15 aday, Basit Bakım Hizmetleri Elektrik alanı için 6 aday, Basit Bakım Hizmetleri Isı Sistemleri-Sıhhi Tesisat alanı için 5 aday, Basit Bakım Hizmetleri Boya-Badana alanı için 6 aday, Basit Bakım Hizmetleri Asansör alanı için 3 aday) ile yedek olarak belirlenen ilk 50 (elli) adayın (Şoför için 15 aday, Temizlik ve Servis Hizmetleri için 15 aday, Basit Bakım Hizmetleri Elektrik alanı için 6 aday, Basit Bakım Hizmetleri Isı Sistemleri-Sıhhi Tesisat alanı için 5 aday, Basit Bakım Hizmetleri Boya-Badana alanı için 6 aday, Basit Bakım Hizmetleri Asansör alanı için 3 aday) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bakanlığa başvuruda bulunmaları ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu düzenleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

(3) Herhangi bir nedenle, ilan edilen sözleşmeli destek personeli alt başlıklarından (şoför; temizlik ve servis hizmetleri; basit bakım hizmetleri elektrik, ısı sistemleri-sıhhi tesisat, boya-badana ve asansör) birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer alt başlıklardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

(4) Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu olması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme imzalanacaktır.

(5) Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaat etmeyenlerin, sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların bulunması halinde, en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere yedek adaylar yazılı tebligatla davet edilecektir.

(6) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

(7) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

V. DİĞER HUSUSLAR

(1) Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf

(2) Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:

– Bir adet vesikalık fotoğraf

– 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü sınav sonuç belgesi

– En son mezun olunan okuldan alınan diploma ile ortaöğretim diplomasının onaylı örneği

– Boya/badana alt başlığına başvuranlar için ustalık veya kalfalık veya mesleki yeterlilik belgesinin onaylı örneği

– Şoför alt başlığına başvuranlar için sürücü belgesinin, SRC-2 ile Psikoteknik belgelerinin onaylı örnekleri

(3) Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

(4) Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

(5) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara

E-posta : perdmerkez@mfa.gov.tr

Tel : (0 312) 292 10 00

Saygıyla duyurulur.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.