Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu KPSS 50-60 puanla sözleşmeli personel alımı!

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu KPSS 50-60 puanla sözleşmeli personel alımı!
13.07.2023
A+
A-

Kurumumuz pozisyonlarında (İstanbul Yerleşkesi), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda unvan ve bölümleri belirtilen toplam 25 (yirmibeş) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

A- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Tabloda belirtilen ilgili fakültelerin lisans bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans)’ndan KPSSP3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

c) Mühendis pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Tabloda belirtilen ilgili lisans bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans)’ndan KPSSP3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

3. İngilizce dilinden geçerliliği bulunan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 60 (altmış) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak.

ç) Tekniker pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Tabloda belirtilen ilgili ön lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)’ndan KPSSP93 puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmak.

d) Teknisyen pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tabloda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ortaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak.

e) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Üniversitelerin ön lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)’ndan KPSSP93 puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

3. 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,

6. Erkek adaylar için 170 cm’den, kadın adaylar için 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsiden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak, bu durumu sağlık raporu ile belgelendirmek, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.)

7. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

8. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

f) Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tabloda belirtilen ilgili alanlarından mezun olmak ya da ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olup Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikasına sahip olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ortaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak.

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,

g) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ortaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,

4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

ğ) Destek Personeli (Bulaşıkçı) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1. Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ortaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak.

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,

4. Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a) Başvurular 24/07/2023 tarihinde başlayıp 31/07/2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

b) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

c) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ç) Adaylar giriş sınavına, Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında belirtilen yalnız bir grup için başvurabileceklerdir. Birden fazla grup için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

C- ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILMASI

a) Süresi içinde başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Puan sıralamasına göre tüm gruplar için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday, Kurumun internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecektir. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Ç- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ

a) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonu için;

1. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 50 (elli)’dir.

2. Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 10 (on)’dur.

3. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)’dur.

4. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10 (on)’dur.

5. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur.

6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur.

b) Mühendis, Tekniker ve Teknisyen pozisyonu için;

1. Alan bilgisi ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 50 (elli)’dir.

2. Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 10 (on)’dur.

3. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)’dur.

4. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10 (on)’dur.

5. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur.

6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur.

D- SÖZLÜ SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

a) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir.

b) Adaylar, sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve aygıtlar ile alınmayacaktır.

c) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

ç) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler, sözlü sınavda istenecek belgeler ve gerekli görülen diğer hususlar Kurumun internet sitesinden ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulacaktır.

d) Sözlü sınav ile ilgili olarak Sınav Komisyonu puanlandırması dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

E- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

a) Giriş sınavı, yalnız sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav, 16 Ağustos – 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu İstanbul Yerleşkesi, Yarımburgaz, Nükleer Araştırma ve Eğitim Yolu D:10, 34303 Küçükçekmece/İstanbul” adresinde yapılacaktır.

b) Giriş sınavında başarılı sayılmak için, başarı puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınavda Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması başarı puanıdır.

c) Giriş sınavı sonucu;

1. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle her bir grup için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday belirlenecektir. Sınav Komisyonu tarafından asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

2. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde başvuruya esas öğrenim durumu dikkate alınmak üzere mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

F- KAZANANLARIN İLANI, İTİRAZ VE SÖZLEŞME İMZALANMASI

a) Giriş sınavını asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. İlan tebligat yerine geçecektir, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 30 (otuz) gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

c) Giriş sınavında başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. İstenilen belgeler, personel işlerinden sorumlu birim tarafından incelenecektir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için 10 (on) iş günü ek süre verilecektir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmayacaktır. Belgeleri tamam olan ve istihdama engel durumu olmadığı anlaşılanlardan, kendilerine yapılacak bildirimi izleyen en geç 15 (on beş) gün içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde sözleşme imzalamayanlar göreve başlatılmayacaktır.

İletişim Bilgileri:

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.

Telefon Numaraları: (0 312) 295 87 00 (Dahili: 4752 – 4716)

Kurum İnternet Sitesi Adresi: http://www.tenmak.gov.tr

Kurum Adresi: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA

İlanen duyurulur.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

%d blogcu bunu beğendi: