Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Duyurusu Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Duyurusu Yayımlandı
16.11.2022
A+
A-

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonları için, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan ve geçerlilik süresi devam eden puanın veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen, geçerlilik süresi devam eden YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip olan adaydan başlayarak ilan edilen boş pozisyon sayısının beş (5) katı kadar adayın çağrılacağı sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre on iki (12) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar olan pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

h) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

i) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1) Ağ-Sistem Güvenliği Uzmanı

a) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

b) SSL, VPN, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, içerik filtreleme, WAF/DAF, yük dengeleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezinde en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Omurga Cihazları donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,

e) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak,

f) Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyonları konusunda bilgi sahibi olmak.

g) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak,

1. Cisco Certified Network Associate (CCNA),

2. Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)

3. Cisco Certified Network Professional (CCNP),

4. Cisco Certified Security Professional (CCSP),

5. Certified Information Systems Security Professional (CISSP),

6. Certified Ethical Hacker (CEH),

7. ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester),

8. CPTE (Certified Penetration Testing Engineer),

2) Yazılım Geliştirme Uzmanı

a) Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

b) Tercihen 5.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek,

c) .NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e) Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

g) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

j) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

k) Windows servisleri, Entity Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

n) IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,

o) İş analistliği konusunda tecrübe sahip olmak,

p) Gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi sahibi olmak,

q) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

r) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının

doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

s) Tercihen iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

t) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

u) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

v) Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

3) Siber Güvenlik Uzmanı

a) En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

e) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

f) Temel güvenlik sistemlerinin (Firewall, IPS, Load Balancer, WAF, Mail Gateway, Web Gateway, NAC, DDos Protection) en az 3’ü hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,

g) Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Log Management ve SIEM ürünlerinin (ArcSight, QRadar ve Splunk ) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Active Directory, DNS, DHCP, IIS, PKI servisleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

j) “Incident Response” (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,

k) Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

l) SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak.

m) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak,

n) ITIL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak.

o) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1’ine sahip olduğunu belgelemek:

1. CEH sertifikası,

2. OSCP sertifikası,

3. GPEN sertifikası,

4. ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester) sertifikası,

5. GMON sertifikası.

4) iş Zekası Uzmanı

a) SQL veritabanları tasarlamayabiliyor ve yönetimini yapabiliyor olmak,

b) ETL , OLAP ve OLTP modellerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini yapabiliyor olmak,

c) Master data management ve data quality management konularından sorumlu ve gerekli yapıları yönetebiliyor olmak,

d) Veriambarı ve ETL yapılarının sürekli iyileştirilmesini yapabiliyor olmak,

e) Data Mining, Perdictive Analytics konuları ile ilgilenmesi ve altyapıda değer yaratacak fırsatları çıkarabiliyor olmak,

f) iş Zekası portfolyosunu genişletecek verileri veri ambarına besleyerek sürekli veri çeşitliliğinin büyümesi işlemlerini yapabiliyor olmak,

g) Sürekli iyileşme düşüncesi ile çalışarak birime iyileşme noktaları çıkarabiliyor ve bunların gerçekleşmesinde katkıda bulunabiliyor olmak,

h) Standart, Ad-Hoc ve dashboard raporlamalarını yapabiliyor ve gerekli yapıyı oluşturabiliyor olmak,

i) En az 3 yıl iş Zekası alanında çalışmış olmak,

j) Üniversitelerin en az lisans (Bilgisayar, Matemetik, İstatistik, Endüstri, Yazılım Mühendisliği.) bölümlerinden mezun olmak,

k) Veritabanı tasarımı ve yönetimi, Data Mining (veri madenciliği), Predictive Analytics (kestirimsel analiz) ve Machine Learning (makine öğrenmesi) hakkında bilgi sahibi olmak,

l) BI/Raporlama araçları (Oracle OBIEE, Oracle ODI) konusunda tecrübeli olmak,

m) Veri ambarı, iş zekası, datamart, raporlama, ETL ve OLAP uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak,

n) İleri seviyede SQL, PL/SQL diline hakim, query optimizasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

o) Oracle Database Performans Yönetimi, Oracle Database işlemleri (Relation’ların oluşturulması, table create, sequence, trigger, job, index, partitioning), Oracle Data Integrator ve/veya diğer ETL ürünlerini kullanabiliyor ve ETL çözümleri geliştirebiliyor olmak,

p) Oracle BI analitik uygulamalar ve Dashboard’lar geliştirme konusunda (KPI, MAP, Alert, Ad-hoc analiz, hiyerarşik kırılımlar, karşılaştırmalı analizler) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,

q) Veri modelleme (fiziksel, mantıksal, kavramsal) bilgi sahibi olmak,

r) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

1. Oracle Business Intelligence (OBI) Foundation Suite 11g Essentials,

2. Oracle Business Intelligence Foundation 10 Certified Implementation Specialist.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Adaylar başvurularım, 17 Kasım 2022 (10.00) – 22 Kasım 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

Adaylar “III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER” başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen alanlara istenilen formatta yükleyecektir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.

Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabilecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1- Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

2- Özgeçmiş,

3- Yükseköğretim kuramlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,

4- Eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puana sahip olan adaylar için YDS karşılığını gösterir doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi çıktısı,

5- A- GENEL ŞARTLAR bölümünün (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge/belgeler,

6- Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre; özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü.

Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak/elektronik olarak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçilerek teyit edilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilemezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAVA ÇAĞIRMA

Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin duyuru Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma yapabilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecektir.

Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

V- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ, TARİHİ VE BAŞARI SIRALAMASI

Sınav sözlü/uygulamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.

Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Sözlü/uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulama yapılması talep edilecektir.

Adaylar sözlü/uygulamalı sınava ilişkin bilgilerini, sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sözlü/uygulamalı sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı sıralaması sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından en yüksek puandan başlayarak puan sırası ve ilan edilen pozisyon sayısına göre belirlenecektir.

Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların sözlü/uygulamalı sınav puanları eşit olması halinde, sırasıyla KPSS puanı daha yüksek olana, YDS puanı daha yüksek olana, alanında iş tecrübesi daha fazla olan adaya öncelik tanınacaktır.

VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

Adaylar sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

VII-YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA

Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday, asıl olarak ilan edilecektir. Asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilebilecektir.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Asıl olarak ilan edilen adayların başvuru aşamasında beyan ettikleri adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adayların, tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve atamaya esas istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.

Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip alım duyurusuna kadar her bir pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili sözlü/uygulamalı sınav puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır.

Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

VIII- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

BAŞVURU VE DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN:

https://gsb.gov.tr/haber-detay.html/881

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.