1965 TL BURS İMKANI TEKFEN VAKFI BURS BAŞVURULARI BAŞLADI (LİSE- ÜNİVERSİTE)

1965 TL BURS İMKANI TEKFEN VAKFI BURS BAŞVURULARI BAŞLADI (LİSE- ÜNİVERSİTE)
04.10.2022
A+
A-

Tekfen Vakfı Tekfen Holding 550 Öğrenciye Karşılıksız Burs Verecek. Başvurular Online Olarak Alınacak. Burs Lise Öğrencileri İçin Aylık 907 Türk Lirası, Üniversite Öğrencileri İçin Aylık 1.965 Türk Lirası Olarak Ödenecek.

2022-2023 Dönemi Burs Başvuruları 3 Ekim 2022 İle 16 Ekim 2022 Tarihleri Arasında Alınacak.
Devam Eden Bursiyerlerin Kayıt Yenileme Dönemi MYO Ve Üniversite Öğrencileri İçin 26 Eylül – 5 Ekim 2022 Tarihleri Arasındadır.

Devam Eden Bursiyerler İçin Kayıt Yenileme Dönemi
Lise Öğrencileri İçin 25 Ağustos – 2 Eylül 2022
MYO Ve Üniversite Öğrencileri İçin 26 Eylül – 5 Ekim 2022’dir.

Başvurunun temel şartı, adayların ailelerinde en fazla kazanan kişinin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 11.977 TL ve altında olduğunun belgelenmesidir.

Burs Hakkındaki Tüm Sorularınız İçin tekfenburs@tekfen.com.tr Mail Adresini Kullanabilirsiniz.

Tekfen Holding Kamuya Açık Grup Dışı Bursu (Sadece Lisans Öğrencilerine), Velisi Tekfen Çalışanı Olanlara Burs (Çalışan Çocukları Ve Kardeşlerine Verilen Ortaöğretim Ve Yüksek Öğrenim Bursları) Verilir.

Burs sonuçları Kasım ayı içerisinde neticelenmektedir. Tekfen Vakfı bursunu kazanan öğrencilerin isim listesi www.tekfenburs.org adresinden online olarak duyurulmaktadır. Kazanan öğrencilere mail yoluyla da bilgilendirme yapılmaktadır. Kazanamayan adaylara ayrıca geri bildirim yapılmamaktadır.

Burslar Kasım-Mayıs ayları arasında her ayın 15’inde ya da 15’i hafta sonuna denk geliyorsa önceki Cuma ödenir.

Genel Anlayış Ve Kurallar
Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu’nca verilecek burslar aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmiştir.

a) Tekfen Vakfı Bursu’ndan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan T.C. vatandaşı olan öğrenciler faydalanabilirler.

b) Tekfen Vakfı’nda burs alan bir öğrenci, okulundan, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamazlar), özel kurum, kuruluş ya da STK’dan burs alamaz.

c) Tekfen Vakfı, kamuya açık (Grup Dışı olarak ifade edilir) ve Tekfen Grup Şirketleri çalışanlarının çocuklarına ya da bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine (Grup İçi olarak ifade edilir) olmak üzere, 2 kategoride burs tahsis eder.

d) Tüm başvurular www.tekfenburs.org adresi üzerinden, aynı web sitesinde duyurusu yapılan tarihlerde, sadece online olarak yapılır.

e) Burs tahsisinde;
a. Başvuru sahibinin ailesinde en yüksek gelir sahibi kişinin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 11.977 TL ve altında olması şartı aranır.
b. Aile gelir kriterine uyan öğrencinin başvurusu, Türkiye genelinde sınav sıralaması ya da mezuniyet notuna göre değerlendirmeye alınır.

f) Başvurular bir yazılım aracılığıyla değerlendirilerek sıralama yapıldıktan sonra bursiyer adayları ile Burs Komitesi Üyeleri yüz yüze mülakat gerçekleştirir. Görüşme sonucuna bağlı olarak Burs Komitesi’nin burs başvurusunu reddetme hakkı saklıdır. Reddedilen adayların yerine yedek listedeki aynı bölüm kontenjanı dahilinde değerlendirmeye alınabilecek olan bir sonraki uygun aday ile görüşülür.

g) Tekfen Vakfı, üniversite çağındaki bursiyerlerine talep ettikleri takdirde, Tekfen Grup Şirketleri’nin belirlediği başvuru kriterleri çerçevesinde staj yapma konusunda öncelik sağlar. Tekfen Vakfı, ayrıca uygun göreceği bursiyerlerin staj yapması hususunda kendilerine doğrudan çağrıda bulunabilir.

h) Burs için başvuru zamanı genelde Eylül ayıdır. Başvuru dönemi, eğitim kurumlarının sınav sonuçlarını açıklama ve okulların açılış zamanlarına göre değişebilir.

i) Tekfen Vakfı Burs Komitesi, gerek gördüğü hallerde bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri inceleyebilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir. Bu durumda, öğrenci bursun kesim tarihine kadar ödenen burs tutarını yasal faizi ile birlikte Tekfen Vakfı’na geri ödemekle yükümlüdür.

j) Yapılan başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirildikten sonra bursa hak kazanan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir. Yönetim Kurulu’nca belirlenen Tekfen Vakfı Öğrenim Bursu Sözleşmesi öğrenci ve şayet öğrenci reşit değilse velisi tarafından imzalanır.

k) Ödemeler, Tekfen Vakfı’nın belirlediği ödeme planına uygun olarak, bursiyerin veya öğrenci reşit değilse velisinin adına açılan bir banka hesabına burs aldığı eğitim yılının Kasım-Mayıs ayları arasında, 7 ay boyunca hesaba yatırılır.

Burs Tahsis Kriterleri
Vakfın amacı, öğrenciyi okumakta olduğu akademik birime ilk girdiği seneden mezun edinceye kadar desteklemektir. Bu nedenle başvurularda öncelik, o akademik birimi yeni kazanan öğrencilerdedir. Yeni kazanan öğrenciler, okullarını kazandıkları sınav sonucuyla ya da diploma notu ile değerlendirmeye alınır.

Kontenjan kalması halinde, öğrenimine halihazırda devam eden ‘ara sınıflara’ burs tahsis edilebilir. Ara sınıflara burs tahsisinde, öğrenci lisede ise bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 5 üzerinden 3,20; üniversitede ise bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin zorunlu/seçmeli, kredili/kredisiz hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.

A) Kamuya Açık Burs / Grup Dışı Burs
a) Tekfen Vakfı’nın kamuya açık burs fonu, sadece üniversitelerin lisans programlarını kapsar. Kamuya açık burs fonunda bölüm kıstası bulunmamaktadır.

b) Üniversite bursu tahsisinde:
a) Ailede en fazla kazanan kişinin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 11.977 TL ve altında olduğuna dair belge,
b) Yeni kazananlar için AYT Türkiye sıralaması, ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.
c) Konservatuvar müzik öğrencileri için en fazla 5 kişilik bir kontenjan ayrılmıştır. Başvurular, müzik dünyasında referans kabul edilecek akademisyen ya da sanatçıların tavsiyeleri üzerine alınıp, Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu onayına sunulur.

B) Velisi Tekfen Çalışanı Olan Öğrencilere Tahsis Edilen Burs / Grup İçi Burs
Tekfen çalışanlarının çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine tahsis edilen bursları kapsar. (1. Derece yakın; anne-baba-kardeş)
Grup içi burs tahsisinde kullanılan seçim yöntemi, başarıyla doğru, gelir seviyesi ile ters orantılı olarak çalışan bir formüle dayanır. Diğer bir ifadeyle, daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer.

Ortaöğretim Burs Tahsisi
a) Tekfen Vakfı, ortaöğretim seviyesinde;
• Sınavla giriş yapılan Özel, Fen ve Anadolu Liseleri ile Anadolu Meslek Liseleri’ne,
• Sınırlı sayıda sınavsız girilen düz meslek liselerine burs tahsis eder.

b) Liselere 50, Anadolu Meslek Liselerine 50 olmak üzere, 100 burs kontenjan ayrılmıştır.

c) Burs tahsisinde;
• 1. Derece yakının aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 11.977 TL ve altında olduğuna dair belge,
• LGS Türkiye başarı yüzdesi ya da sınavsız kayıtlarda bir önceki okulun diploma notu baz alınır.
• Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurları halinde hem okulu kazandıkları yılki TEOG Türkiye sıralamaları ya da LGS Türkiye başarı yüzdeleri hem de son eğitim yılının yıl sonu not ortalaması değerlendirmede baz alınır. Ayrıca sınavsız kayıtla yerleşenlerden de sınav sonuç belgeleri yerine, ortaokul diplomaları alınır.

Yükseköğretim Burs Tahsisi
Tekfen Vakfı, yükseköğretim seviyesinde, 2 senelik meslek yüksek okulları ve üniversitelerin 4-6 senelik lisans programlarına burs verir.

Meslek Yüksek Okulları
a) Meslek Yüksek Okulları’na burs tahsisinde:
a. 1. Derece yakının aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 11.977 TL ve altında olduğuna dair belge,
b. Sınav ile giren adaylar için TYT Türkiye sıralaması,
c. Sınavsız giren adayların ise lise diploma notu değerlendirmeye alınır.
d. Meslek Yüksek Okulu kontenjanı toplam 75 olarak belirlenmiştir.

Üniversite
Dört yıllık üniversite eğitim bursu için 75 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
a) Üniversite bursu tahsisinde:
a. 1. Derece yakının aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 11.977 TL ve altında olduğuna dair belge, b. Yeni kazananlar için AYT Türkiye sıralaması, ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.
b) Tekfen Vakfı Grup İçi başvurularında bölüm kısıtlaması bulunmamaktadır.
c) AYT sınavında Türkiye sıralamasında ilk 1.000’in içerisine girme başarısını gösteren öğrencilere burs miktarının 1,5 katı oranında özel burs tahsis edilir.
d) İki senelik meslek yüksek okulundan Dikey Geçiş Sınavı ile (DGS), 4 senelik üniversite programına geçen öğrenciler de Tekfen Vakfı bursundan yararlanabilirler.

Burs tahsisi:
a) 1. Derece yakının aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 11.977 TL ve altında olduğuna dair belge,
b) İlk kazananlar için DGS Türkiye sıralaması ya da
c) Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, hem okulu kazandıkları yılki DGS Türkiye sıralamaları, hem de son eğitim yılının yıl sonu not ortalaması değerlendirmede baz alınır.

Bursun Devamı İçin Aranan Şartlar
a) Öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları, ayrıca bursların devamı için ortaöğretimde okuyan öğrencilerin 2 dönem ortalamasının 5 üzerinden 3,20; lisans öğrencilerinin 4 üzerinden 2,50’den az olmaması gerekmektedir.
b) Hazırlık okuyan öğrenciler için, puan başarısı aranmamakta, bu öğrencilerin okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not yeterli sayılmaktadır.
c) Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu 1 yıl süreyle dondurulur, 1 yıl sonunda öğrenci istenilen şartları yerine getirip, kaydını yenilediği takdirde bursu devam ettirilir. Öğrenci burs aldığı sürece başarısızlık nedeniyle kaydını 1 kereye mahsus dondurabilir, 2. kere başarısız olduğu taktirde burs hakkını tamamen kaybeder.
d) Her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek bursiyerlerin sorumluluğundadır. Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır, bu nedenle Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşımakta olup; zamanında başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını tamamen kaybeder.
e) Öğrenci bir dersten kaldıysa, kaldığı dersi Yaz Okulu’nda aldığında Yaz Okulu’nda aldığı not sayılır. Bu durum sadece kaldığı ders için geçerlidir.

Burs Başvuru Belgeleri

Kamuya açık / grup dışı burs başvuruları için:
1. Öğrencinin fotoğrafı (Vesikalık olması şart değil. Yüzün net gözüktüğü, telefonla çekilmiş güncel bir fotoğraf da kullanılabilir.)
2. Öğrencinin önlü arkalı kimlik fotokopisi
3. İkametgâh Belgesi
4. Adli Sicil Kaydı
5. Okulu bu yıl kazandıysa: Öğrenci belgesi, sınav ve yerleştirme sonuç belgesi. Ara sınıftaysa: Bir önceki döneme ait transkript ve öğrenci belgesi ile sınav ve yerleştirme sonuç belgesi.
6. Ailede en yüksek gelir sahibi kişinin aylık brüt gelirini gösteren belge (maaş ve ikramiye dahil, fazla mesai ve prim hariç)

Velisi Tekfen çalışanı olan öğrenciler / grup içi burs başvuruları için:
1. Öğrencinin fotoğrafı (Vesikalık olması şart değil. Yüzün net gözüktüğü, telefonla çekilmiş güncel bir fotoğraf da kullanılabilir.)
2. Öğrencinin önlü arkalı kimlik fotokopisi
3. İkametgâh Belgesi
4. Adli Sicil Kaydı
5. Okulu bu yıl kazandıysa: Öğrenci belgesi, sınav ve yerleştirme sonuç belgesi. Ara sınıftaysa: Bir önceki döneme ait karne-transkript ve öğrenci belgesi ile sınav ve yerleştirme sonuç belgesi.
(LGS ile sınavsız geçiş yaptıysa bu belgelere ek olarak ortaokul diploması.)
6. Aile Nüfus Kayıt Örneği
7. Tekfen’de çalışan 1. derece yakınınızın aylık brüt gelirini gösteren belge (maaş ve ikramiye dahil, fazla mesai ve prim hariç). (Bu belge hakkında şirketlerin insan kaynakları departmanları bilgilendirilmiş olup, ebeveyninizin talep etmesi halinde kendisine uygun belge verilecektir.)

Burs Başvurusu 3 Ekim 2022 İle 16 Ekim 2022 Tarihleri Arasında Alınacak.

Burs Miktarları
Lise Bursu Aylık 907 Türk Lirası
Üniversite Bursu Aylık 1.965 Türk Lirası
(Burslar 15 Kasım 2022 Tarihinde 2 Aylık Lise İçin 1.814 Türk Lirası, Üniversite Öğrencileri İçin 3.930 Türk Lirası, 15 Aralık, 13 Ocak, 15 Şubat, 15 Mart, 14 Nisan Ve 15 Mayıs 2023 Tarihinde Ödenecek.)

Başvuru İçin 

Tıklayın.

Daha fazla içerikten haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.