KPSS ŞARTI OLMADAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM DUYURUSU

KPSS ŞARTI OLMADAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM DUYURUSU
01.10.2022
A+
A-

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı ve
Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar ile Dışişleri Bakanlığı
Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında 6004 sayılı Kanun uyarınca, Dışişleri Bakanlığı
merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere “Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı” pozisyonu için
toplam 30 personel alınacaktır.


(2) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması,
17-18 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri
Bakanlığı Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı ve Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar’da yer almaktadır.
(4) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için
yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

BAŞVURU ŞARTLARI
(1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak
(Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),
b) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1977 ve daha sonra
doğmuş olanlar),
c) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun
olmak,
(2) Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanlığı sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı
kategorilerden birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların
yapılacağı yabancı diller, 2020, 2021 veya 2022 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış
olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul
edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından
saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından 2020, 2021 veya 2022 yıllarında alınan puanların,
bahse konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi
itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.
(3) Almanca ve Fransızca’dan sınava girecek adayların ayrıca İngilizce’den en az C
düzeyinde YDS/e-YDS puanı ibraz etmeleri gerekmektedir.

lı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek
olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.
(5) Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/eYDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS/e-YDS puanına sahip
olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
(6) Adaylar, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Sözleşmeli Dışişleri Hukuk
Uzmanlığı giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.
(7) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı platformu ve Bakanlığın
http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara
ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.
(8) Sınava katılabilecek adaylara yönelik duyuruda, sınav programına ve sınavın
yapılacağı adres bilgilerine yer verilecektir.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI
1Giriş sınavı başvuruları 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım 2022
Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı –
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN:

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.