TSK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURULARI BAŞLADI 500 TL BURS İMKANI

TSK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURULARI BAŞLADI  500 TL BURS İMKANI
30.09.2022
A+
A-

Burs Kriterleri

• Şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurların ortaokul, lise, ön lisans ve lisans gören çocuğu olmak,
• TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli subay, astsubay, uzman jandarma uzman erbaş sivil memurlar ile bunların emeklilerinin ön lisans ve lisans öğrenimi gören çocuğu olmak,
• TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları Yönergesinde yer alan yurtlara müracaat kriterlerini karşılamak, (Şehit çocukları hariç)
• Herhangi bir işte tam zamanlı çalışmıyor olmak (kamu ya da özel kurumdan maaş, ücret almamak)
• Başka bir özel veya tüzel kişilik ile kurum veya kuruluştan karşılıksız burs almamak, (Şehit çocukları hariç)
• Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyaç duymak,
• Yükseköğrenim kurumlarında sınava girdiği ders yılında ve daha önceki yıllarda 3 aya kadar okuldan uzaklaştırılma cezası almamış olmak, disiplin ya da devamsızlık gibi bir nedenle okuldan kaydı silinmemiş olmak

Burs Verilmeyecek Olanlar

• Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler ile bir üst sınıfa geçmeye hak kazanamayan öğrencilere,
• Doktora, Yüksek Lisans, Açıköğretim, Polis akademisi öğrencileri, uzaktan eğitim gören öğrenciler ile askeri okul öğrencilerine,
• Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
• Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
• Burs almakta iken öğrenimine ara veren öğrencilere,
• Adli para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrencilere,
• Ceza aldığı tarih itibari ile öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilere,
• Aynı aile içerisinden bir çocuğa burs verilmeye devam ederken müracaat eden diğer öğrencilere, (Şehit çocukları hariç)
• Burs verilmesine kaynak teşkil edilen belgelerden biri veya daha fazlasının geçersizliğine sebep olan durumu ortaya çıkan öğrencilere,
• Evli öğrencilere,
• Vakıfta çalışan personelin çocuklarına burs verilmez.

Burs Detayları

• Son müracaat tarihi 07 EKİM 2022 tarihi, saat 15:00’dir. Başvurular, TSK Eğitim Vakfı WEB sayfasından internet üzerinden yapılacaktır. (www.tskev.org.tr)
• Başvuru formunu doldurarak “Okudum, Anladım, Şartları Kabul Ediyorum” butonunu tıklayarak başvuruda bulunulur.
• Beyanlarınız üzerine burs ön başvurusu kabul edilenlere 10 EKİM 2022 tarihinde WEB sayfasından ve SMS ile duyuru yapılacaktır. Bursun Kesinleşebilmesi için 16 EKİM 2022 günü saat 18:00′ e kadar, müracaat aşamasında beyan edilen bilgilere ait evrakların eksiksiz ve hatasız olarak Vakıf Genel Müdürlüğü adresinde bulundurulması gerekmektedir.
• Geçici Kayıt Kabul Komisyonunca başvuru sırasında istenen belgelerin doğruluğunun tespit ve değerlendirmesi yapılır.
• Belirtilen süre içinde istenen evraklarının gelmemesi veya eksik ve yanlış bilgi beyan edilmesi halinde müracaat değerlendirme dışı bırakılarak geri dönüş yapılmadan İPTAL edilecektir.
• Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin (Ön Lisans-Lisans/sadece şehit çocuklarına ön lisans, lisans, ortaokul ve lise) başvuruları değerlendirildikten sonra burs verilecek yıla ait kontenjan miktarı kadar asil öğrenci belirlenerek Vakıf İnternet sitesinde yayınlanmaktadır. Bursa hak kazanan kesin öğrenciler WEB adresinden ve SMS ile duyurulacaktır.
• Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını ve ödeme zamanını belirlemeye Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir. Burs süresi sekiz (8) aydır. Başlama tarihi Kasım ayıdır.

Başvuru Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. İstenen belgeler “Burs Müracaat Dilekçesinde” ve söz konusu dilekçenin dipnotlarında bulunmaktadır. Eksik evrak olduğunda burs müracaatı kabul edilmemektedir.

2. İstenen belgeler “Burs Müracaat Dilekçesinde” belirtilen sıraya göre tanzim edilerek dağılmayacak şekilde birleştirilmelidir.

3. Emekli velilerin askeri kimlik kartı askerlik şubesinden onaylı olacaktır. Okunur bir şekilde göndermeleri zaruridir. Aksi takdirde burs tahakkuk ettirilmemektedir.

4. İlk müracaatta ŞEHİT ÇOCUĞU OLMADIĞI HALDE “Şehit Çocuğu” bölümünü işaretleyerek müracaat eden öğrenciler kesinlikle bursa kabul edilmez. Engelli veya Gazi çocukları; Velisi halen çalışmaya devam ediyorsa “TSK’da Görevli Personel Çocuğu”, emekli ise “TSK’dan Emekli Personel Çocuğu ”hanelerinden sisteme giriş yaparak ilgili bölümleri eksiksiz doldurmalıdırlar.

5. Şehit Çocuklarının, “Şehit Çocuğu” hanesinden giriş yapmayı müteakip sadece şahsi bilgilerini doldurmaları yeterli olacaktır. Şehit Çocuklarının “Öncelikli Puana Esas Bilgileri” doldurmasına gerek yoktur. Burs başvurusu yapan şehit çocukları güncel öğrenci belgesi, şehadet belgesi ve adli sicil belgesini mutlaka Vakıfa göndermelidir. Sonraki yıllarda burs almaları halinde ise güncel öğrenci belgeleri ile güncel adli sicil belgesini göndermeleri yeterlidir.

6. Öğrenci İkametgâh Durum Belgeleri; Ailesinin ikamet ettiği il dışında üniversite öğrenimine devam eden öğrenciler; kirada oturuyorsa e-devletten alacakları ikametgah belgesi, yurtta kalıyorsa yurt müdürlüğünden alacakları resmi yazıyı, orduevinde kalıyorsa Orduevi Müdürlüklerinden alınacak resmi yazıyı burs evraklarına dahil etmelidirler. Kira sözleşmelerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Aksi takdirde aile yanında eğitime devam ettikleri değerlendirilerek puan alamazlar. (Bu nedenle kirada oturan öğrencilerin zamanında nüfus müdürlüklerine müracaat ederek nüfuslarını oturma adreslerine aldırmaları gerekmektedir.) (Yurt dışındaki üniversitelerde okuyan öğrencilerden istenmemektedir.) Veli de ikamet ettiği ile ait e-devletten alacağı ikamet belgesini mutlaka koyacaktır. Velisi ile aynı ilde ancak farklı ikametgaha sahip olan öğrencinin durumu “aile yanındadır” şeklinde değerlendirilecektir.

7. Öğrencinin ÖSYM Bölüm Yerleştirme Sırası: ÖSYM tarafından verilen “YKS Sonuç Belgesi”’nin evraklara dahil edilmesi gerekmektedir. Belge okunur, isim ve okuduğu bölüme ilişkin yerleştirme sırası net görünür olmalıdır. Bu belge ile başarı durumunu kanıtlayamayan adaya puan verilmez. Dikey geçiş vb. sınavlardan alınan başarı puanı bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

8. Veli Adına Alınan Nüfus Kayıt Örneği; Velinin bizzat kendisi tarafından e-devletten alınmalıdır. Öğrenci tarafından alındığı zaman kardeş durumu görünmediğinden ailenin üye sayısı açıkça hesaplanamamaktadır. Bu durumda “Aile Fert Sayısı” bölümünden puan alınamamaktadır.

9. Doktora, yükseklisans, açıköğretim ve askeri okul ile polis akademisi öğrencileri bursumuzdan faydalanamaz.

10. Yükseköğrenimde Okuyan Çocuk Sayısı Değerlendirme Kriteri kapsamında; yükseköğretimdeki kardeş doktora, yükseklisans, açıköğretim ve askeri okul ile polis akademisi öğrencisi ise puan verilmemektedir.

11. Çalışan Velilerin güncel son iki aya ait olan maaş bordrolarından birini beyan etmeleri yeterlidir. Eş çalışıyorsa gelir durumu beyan edilmeli ve maaş bordrosu ile belgelendirilmelidir. Eş çalışmıyorsa e-devletten alınacak SGK 4/a,4/b,4/c kapsamında olunmadığına dair belge Aksi takdirde en yüksek gelir gurubundan işlem yapılmaktadır.

12. Emekli Veliler ise 4c emekli aylık bilgileri ile gelirini beyan etmelidirler. Eş içinde SGK’dan / e-devletten alınacak (4a, 4b, 4c) belgeler ile gelirleri belgelenmelidir. Aksi takdirde en yüksek gelir grubuna dahil edilerek değerlendirme yapılmaktadır. En çok ihmal edilen belge bu evraktır. Emekliler kendi gelirlerini SGK’dan aldıkları belge ile belgelerken eş gelir durumu ihmal edilmektedir. Bu da puan kaybına sebebiyet vermektedir.

13. Anne ve Babanın Aylık Gelir Durumu belirtilirken maaş pusulasında ele geçen miktara lojman kirası, bireysel emeklilik, OYAK ikraz, konut kredisi vb. (OYAK üye kesintisi hariç) yasal kesintiler de dahil edilerek ailenin toplam geliri bu şekilde beyan edilmelidir.

14. Anne-Baba boşanma işlemi resmi olarak kesinleşmemiş olanlar Anne-Baba Birlikte seçeneğini işaretleyecektir. Kesinleşmiş mahkeme kararı yada vukuatlı nüfus kayıt örneğinde bu durumu ispatlayan belge sunulmadığı takdirde puan alamayacaktır.

15. Velisi TSK mensubu olan öğrenciler burs başvurusu yapabilir.

16. Velisi kanunen ayrı olan öğrencinin resmi velayetinin bulunduğu ebeveyninin geliri belgelenecektir.

17. %40 ve Üzeri Engelli Öğrenci İçin Sağlık Raporu; Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmalıdır.

18. IBAN numarası mutlaka başvuruda bulunan öğrenci adına Ziraat Bankasından alınmış olmalıdır. Öğrenciye ait olmayan IBAN numarasına burs yatırılmamaktadır.

19. Hazırlık, Yatay ve Dikey geçişler mutlaka belgelendirilecektir. Aksi takdirde üniversiteye kayıt tarihi itibariyle yıl kaybı olarak değerlendirilerek burs verilmeyecektir.

20. Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de bulunan TSK Eğitim Vakfı yurtlarımızda kalmakta olan öğrenciler BURS müracaatında bulunamazlar, burstan faydalanamazlar.

21. Burs müracaat aşamasında emeklilik durumu kesinleşmeyen veliler halihazırdaki mevcut durumlarını ispata yarar belgeleri ekleyeceklerdir.

22. Evraklar Burs Müracaat Dilekçesinde olduğu şekliyle hazırlanıp mutlaka posta/kargo veya elden ulaştırılacaktır. Faks ya da mail ile gönderilen evraklar dikkate alınmayacaktır. Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından kargo takibi yapılmamaktadır.

23. Belgesi olmayan değerlendirme kriterleri en düşük puan esas alınarak değerlendirilmektedir.

24. Evrakların içine gereksiz belge veya birden fazla suret koyulmamalıdır. İncelemeyi uzatarak gereksiz zaman kaybına sebebiyet vermektedir.

25. Evrak gönderme aşamasında evraklar tek elden gönderilecektir, veli ve öğrenci ayrı ayrı evrak göndermeyecektir. (Tek dosya içerisinde gönderilecektir.)

26. Evrak inceleme aşamasında eksik veya hatalı evrak olması halinde ön hak sahibine dönüş yapılmayacaktır, evrak tamamlatma uygulamamız yoktur.

27. TSK Eğitim Vakfı Karşılıksız Eğitim Bursu,2022-2023 Döneminde Hak sahibi bir öğrenciye 8 ay süreli ayda 500 TL. ile bir eğitim döneminde 4.000 TL. olmak üzere Vakfın mali durumu ve müracaat durumuna göre toplam 1.000 öğrenciye kadar verilecektir.

Önceliğimiz Şehitlerimizin Emaneti Evlatlarımızdan, Ortaöğretim ve Yüksek Öğretimde okuyanlar olmak üzere; Kahramanlarımızın yüksek öğretimde okuyan çocukları için, “Karşılıksız Eğitim Bursu” başvuru tarihleri için sayfamızı takip edebilirsiniz.

*Müracaatınıza istinaden gönderilmesi gereken belgelerden, eksik veya hatalı belge olması durumunda, geri dönüş yapılmadan burs müracaatınız İPTAL edilecektir.

Not: Bir önceki öğretim döneminde Vakfımızdan burs almaya hak kazanmış Şehit Personel Çocuklarının sistemden müracaatlarını yaparak öğrenimlerine devam ettiklerine dair öğrenci belgesi ve güncel adli sicil belgesini burs başvurularının başlamasından itibaren Vakfımıza ibraz etmeleri burs almaya hak kazanmaları için yeterli olacaktır.

Burs Başvuru Takvimi
2022-2023 Dönemi Burs Başvuruları 30 Eylül 2022 İle 7 Ekim 2022 Tarihleri Arasında Alınacak.
Geçici Sonuçlar 10 Ekim 2022 Tarihinde Açıklanacak.
İstenilen Belgelerin Vakıf Adresine Gönderilmesi Ve Komisyon Tarafından İncelenmesi 10 Ekim – 16 Ekim 2022.
Burs Kesin Sonuçlarının Açıklanması 31 Ekim 2022.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://www.tskev.org.tr/public/aysisyurt/burs_modulu/burs2022/form1.php

Burs Detayları İçin Buraya Tıklayın.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.