Son Dakika Sözleşmeli Personele Kadro Ne Zaman Geliyor? Taslak Metin Ortaya Çıktı!

516 bin sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçişini sağlayacak çalışmada sona gelindi. Sendikaların taleplerinin değerlendirilme aşamasında olunan düzenlemede taslak metne ulaşıldı. Sonuçta ortaya konulan taslağın Ekim ayında Meclis’te yasalaşması bekleniyor.

Son Dakika Sözleşmeli Personele Kadro Ne Zaman Geliyor? Taslak Metin Ortaya Çıktı!
29.09.2022
A+
A-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir süredir gündeminde olan sözleşmeli kamu personeline kadro konusu her geçen gün biraz daha netlik kazanıyor. Son olarak Bakan Bilgin’in bu noktada son aşamaya gelindiğini açıklamasının ardından bugün de ilk taslak metin ortaya çıktı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Memur-Sen ile yapılan görüşmelerde tamamlanarak sendikanın talepleri de alındı. Alınan talepler ve yapılan teknik çalışma bir araya getirilerek bir taslak oluşturulacak. Bu taslak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduktan sonra son şekli verilerek Ekim ayı ile birlikte Meclis’e gönderilecek.

Görüşmelerden sonra son şekli verilecek taslak metinde kadro hakları şöyle belirleniyor:

– Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

– İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar.

– 31.12.2022 tarihi itibariyle Sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.

– Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlarda düzenlemeden yararlanacaklar.

– Sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 31.12.2022 tarihi itibarı ile yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personelde kadro düzenlemesinden yararlanacak.

– Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaklar önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak. 

– 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor .Hazırlanan kanun teklif ile hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek.

Daha fazla içerik için sosyal medya hesaplarımızı takip edin!

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.