GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU (LİSE-ÖNLİSANS- LİSANS)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU (LİSE-ÖNLİSANS- LİSANS)
29.09.2022
A+
A-

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir
  cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
 3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
 5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.
  B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
  feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
  kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.
  C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
  1 – Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
  2 – 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları içim KPSS P94) Adayların
  KPSS puanı ile başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
  3 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  4 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
  1- Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.,
  Kargo veya posta ile yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
  2- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER
1) KPSS Sonuç Belgesi
2) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru
formuna eklenecektir.)
3) Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
4) Nüfus Cüzdan Sureti. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5) Diploma veya Mezun Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6) Askerlik durum belgesi

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.