Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Yerleştirme Sonuçları AÇIKLANDI – TABAN PUANLARI- EN 64 PUANLA ATAMA YAPILDI

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Yerleştirme Sonuçları AÇIKLANDI – TABAN PUANLARI- EN 64 PUANLA ATAMA YAPILDI
27.09.2022
A+
A-

​Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 01.09.2022 – 10.09.2022 tarihleri arasında başvuruları alınan 338 (üç yüz otuz sekiz) adet Sözleşmeli Personel alımına ilişkin sonuçlar 2020 yılı Ortaöğretim KPSSP94, Önlisans KPSSP93, Lisans KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle başvuruda bulunan adayların tercihleri ve puanları doğrultusunda elde edilmiş olup, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi tarafından yerleştirme işlemi yapılmış ve adaylar sonuçlarını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

SONUÇ LİNKİ:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Asil olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların EK-1′ de yer alan tarihlerde aşağıda belirtilen belgelerler ile birlikte Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560- Yenimahalle / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Adayların son evrak teslim tarihinden sonra yapacakları başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ayrıca e-mail, posta vb. şekilde gönderilen yerleştirme işlemine esas evraklar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Asil olarak yerleştirilmeye hak kazanan ve atamaya esas belgelerini teslim etmeyecek adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olarak feragat dilekçesi yazarak personel@ogm.gov.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

1.    Dilekçe, (EK-3_Dilekçe_Örneği)

2.    Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3.    Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

4.    28/09/2022 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

5.    Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

6.    İlgili KPSS Puanını Gösteren Sınav Sonuç Belgesi (ÖSYM sisteminden alınacaktır.)

7.    27.08.2022 tarihinde ilan edilen 2022 Yılı Sözleşmeli Personel Alım İlanının “Genel Şartlar” başlığının altında yer alan şartların kontrolünün tespiti için E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.)

8.    6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

9.    Sağlık raporu, “Görevini devamlı yapmasında akıl hastalığı bulunmadığına” dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hekimlerince verilen Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu,

10.  Avukatlık pozisyonuna başvuranlar için;

a)    Avukatlık Ruhsatnamesi,

b)    Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge

İki Yıl Süreli Fiili Mesleki Tecrübeyi İspatlayıcı Belge; 27.08.2022 tarihinde ilan edilen 2022 Yılı Sözleşmeli Personel Alım İlanında Avukatlar için “Özel Şartlar” başlığının altında yer alan “en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek.” şartının kontrolünün sağlanması için E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.)

11.  Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için;

a)    Özel Güvenlik Kartı (önlü arkalı) ya da Özel Güvenlik Sertifikası aslı veya Noter onaylı örneği,

b)    Sağlık raporu; Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen “Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu yoktur.” ibareli sağlık kurulu raporunun (Tam teşekküllü Devlet Hastanesi veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden) aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

·         Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

·         Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

·         Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

·         Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

·         Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

Erkek adaylar için boyunun 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır.)

Kadın adaylar için boyunun 160 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+20=90 kg ve en az 70-20=50 kg olmalıdır.)

12. Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

a)      En az C sınıfı sürücü belgesi (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip en az C sınıfı sürücü belgesi),

b)      Psikoteknik belgesi,

c)      SRC4 belgesi,

13.  Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonuna başvuranlar için;

a)      Sağlık raporu; “Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır.” gösteren heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesi veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

Asil olarak yerleşen adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine asil sayısının iki katına kadar belirlenen genel yedek aday listesinden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yedek adaylardan yapılacak yerleştirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup; ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ekler:
EK-1_EVRAK TESLİM TARİHLERİ.pdf
EK-2_EN YÜKSEK VE ENDÜŞÜK KPSS PUAN CETVELİ.pdf
EK-3_Dilekçe_Örneği.docx

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.