BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU (LİSE-ÖNLİSANS-LİSANS)

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU (LİSE-ÖNLİSANS-LİSANS)
26.09.2022
A+
A-

“Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadeleri ile yayımlanan duyuruda personel alımı başvuru bilgileri şu şekilde verildi:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
– 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
– KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020
KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek
taraflı olarak feshedilir.
– 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak
kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.


Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye giren adayların atama için bu belgeleri ibraz
edecekleri zaman belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gerekir).
2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
6- Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgelere sahip olmak. (Transkript, sertifika vb.)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı başvuru formu
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
4- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınabilir).
5- 2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (Barkod sorgulaması yapılacaktır).
6- Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge.
7- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten temin edilebilir.)
8- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten temin edilebilir.)
9- Onaylı Hizmet Belgesi.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki ekte yer alan evraklarla birlikte 26.09.2022 ile 10.10.2022 arasında şahsen üniversiteye alınacak.

BAVURU FORMU İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN:

https://www.beu.edu.tr/idari/daire-baskanliklari/personel-daire-baskanligi/duyurular/sozlesmeli-personel-alim-ilani

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.