AHMET DİNÇ VAKFI BURS BAŞVURULARI BAŞLADI BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AHMET DİNÇ VAKFI BURS BAŞVURULARI BAŞLADI BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
24.09.2022
A+
A-

Burs Başvurusunda Öncelikli Olanlar

• Batman doğumlu olan, Türkiye’de Devlet Üniversitede okuyan öğrenciler,

• Vakıf üyelerinin önereceği üniversite öğrencileri,

• Kontenjan kaldığı takdirde diğer il ve ilçe doğumlu ve üniversitelerde okuyan öğrenciler,

• Not ortalaması 4 üzerinden 3.00 altında olanlar burstan yararlanamaz.

• Yetim, kız çocukları ve başarılı olanlar önceliklidir.

– Burslar, öğrencinin sosyo-ekonomik ve başarı durumu değerlendirilerek tahsis edilir ve burs verilecek öğrencilerin mail adresine duyuru yapılır. Mail adresi ve telefon numarası mutlaka yazılmalıdır.

– Burs çıkmayan öğrencilere duyuru yapılmaz ve evrakları posta ile iade edilmez. (İsteyen vakıf merkezinden alabilir.)

– Burs miktarı her ders yılı yeniden tespit edilir ve burslar Ekim ayından başlamak suretiyle 9 ay süreyle taksitle ödenir.

Bursun Kesilmesi
1. Burs aldığı süre içinde yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin,

2. Sınıfta kalanların, alt sınıftan 2 den fazla dersten başarısız olanların, Öğretim Kurumu ile ilişiği kesilenlerin, sınıf geçtiklerini her yıl 1 Ekim’e kadar belgelemeyenlerin, kayıt dondurduklarını bildirmeyenlerin,

3. Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu organlarının kararı ile veya güvenilir belgelerle sabit olanların Bursları Kesilir.

4. Yukarıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı bursu kesilenlerden, tekrar burs tahsisi yapılmayanlardan burs kesilme tarihine kadar ödenmiş olan burs toplamı burs sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde geri alınır.

Başvuru Belgeleri (E-Posta İle Gönderilecek)
• Burs Başvuru Formu doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Eksik, yanıltıcı, gerçek duruma aykırı bilgi girişi yapılan formlar dikkate alınmayacaktır.

• Burs müracaatı ile sözleşmede istenen ek belgeler:
1. Başvuru Formu doldurulup imzalanmalıdır,
2. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf Başvuru Formuna yapıştırılacak,
3. Kimlik Fotokopisi,
4. Öğrenci Belgesi (Asıl, Yeni Tarihli), Yeni Öğrenciler için YKS Sonuç Belgesi
5. 2. sınıf ve üzeri öğrenciler Transkript (Asıl ya da Onaylı, Yeni Tarihli),
6. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı, yeni tarihli). (e devlet)

• Formdaki (*) Yıldız olan yerler dikkatlice ve eksiksiz doldurulmalıdır.

• Vakfa bildirilen banka hesabı müracaat eden öğrencinin kendi adına açılmış olmalıdır.

E-posta: burs@ahmetdincvakfi.org.tr

İstenen belgelerin düzenlenme tarihi, başvuru formunun doldurulduğu tarih itibarIyla 2 aydan önce olmamalıdır. Tüm evraklarda eksik imza, eksik bilgi ve yanlış beyan tespit edildiğinde müracaatınız geçersiz sayılacaktır. Gerekli Belgeler vakfın e-posta adresine gönderilcektir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerden gerekli belge asılları fiziki olarak talep edilecektir.

Son Başvuru Tarihi 7 Ekim 2022.

Burs Başvuru Formu İçin

 Tıklayın.


Burs Dilekçesi İçin 

Tıklayın.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.