2022-2023 VEHBİ KOÇ VAKFI BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

2022-2023 VEHBİ KOÇ VAKFI BURS BAŞVURULARI BAŞLADI
24.09.2022
A+
A-

Yeni Adayların;
• www.vkv.org.tr “Burs Başvuruları” bölümündeki “Kayıt Formundan” ön kaydını yaparak sonrasında maillerine gelecek olan linkten tekrar giriş yapıp başvurularını tamamlamaları,
• Bilgilerini kaydettikten sonra eğer mülakata girmeye hak kazanırlar ise maillerine düşecek olan formun çıktısını ve aşağıda istenilen belgeleri mülakat günü yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir. (Mülakata katılacaklara maille bilgi verilecektir).
• Başvurularınızın kabul olması için hem Burs Ofisi’nin gereksinim burslarına online hem de Vakfımıza online başvuru yapmanız gerekmektedir. Vehbi Koç Vakfı Burs Ofisi aracılığıyla burs vermektedir. Bu yüzden öğrencilerin okullarının Burs Ofisi’ne de ayrı olarak başvuru yapmalarını ister.

Üniversite Burs Ofisi tarafından;
• Portal “okul kullanıcı adı” ve “şifrenizi” tüm başvuruları takip etmek için kullanabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifresini kullanacak idari yetkilinizin isim ve iletişim bilgilerinin bizimle paylaşılması gerekmektedir,
• Başvurular tamamlandıktan sonra sizinle paylaşacağımız mülakat listelerinin kontrolünün yapılması (okula kayıtlı olup- olmadığı vb.)
• Mülakata girmeye hak kazanan öğrencilere mülakatın zamanı/ yeri ve evraklarını tamamlamaları için gerekli bilgilendirmenin yapılması,
• Bursiyer seçim komisyonlarında görev alacak kişilerin bildirilmesi,
• Sadece burs kazanan öğrencilerin evraklarının onaylanarak, hesap bilgileri ile birlikte Vakfın adresine ulaştırılması,
• Tüm yazışmaların zamanında ve eksiksiz olarak yapılması tarafınızdan beklenmektedir.

Yeni Aday burs başvuru koşulları:
• T.C. vatandaşı olmak,
• Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak, (2.öğretim dahil değil
• Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
• Disiplin cezası almamış olmak,
• Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2,50 olması (ara sınıflar için),
• Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olmak,

Burs Başvuru formuna eklenecek belgeler;

1. 2022-2023 dönemine ait öğrenci belgesi (Okul onaysız ve eski döneme ait olan öğrenci belgeleri geçersiz sayılacaktır. E-devlet’ten alınabilir)
2. 2021-2022 dönemi notlarını gösterir okul onaylı transkript (Ekran görüntüsü not bilgileri geçersizdir)
3. Aile gelirini gösterir belgeler (Çalışanlar için; kurum onaylı bordro, Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge, Çalışmayanlar için; 4A-4B-4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, Serbest Çalışanlar için; gelir vergisi beyannamesi/ kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir), Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlar için ; Ürün/hayvan
varlığını gösterir belge ve gelir durum dökümü- E-devlet)
4. Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği (Anne- Baba bilgilerinin de yer aldığı döküm, E-devlet’ten alınabilir)
5.Adli Sicil Kaydı (E-devlet’ten alınabilir)
6.KYK’dan burs/ kredi aldığınızı veya almadığınızı gösterir belge (Üniversite öğrencileri için/ E- Devlet’ten veya KYK’dan alınabilir)
7. Aileye ait ev/ araç olduğunu gösterir belgelerin kopyaları. Yoksa olmadığına dair belge. (E-devlet’ten
alınabilir) (Yeni başvuranlar için)
8. Yasal Zorunluluk gereği “Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza Metni” başvuru formuna eklenmiştir. Başvuru formu ile birlikte bu belgenin de çıktısı imzalanarak evraklarla birlikte
iletilmelidir.
Sadece bursiyer olmaya hak kazanan öğrencilerin herhangi bir Yapı Kredi Bankası şubesinde öğrenci adına bir vadesiz mevduat hesabı açtırması gerekmektedir. Bu öğrencilerin banka hesap cüzdan fotokopilerinin Vehbi Koç Vakfı’na ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

 Önemli Bilgiler:
• Geçtiğimiz yıl burs alan öğrencilerden mezun olanların veya bursu kesilenlerin yerine, kontenjan dahilinde, bursiyer seçimi yapılacaktır.
• Başvuru sistemi öğrencilerin belirtmiş olduğu cevaplara göre otomatik olarak puanlama yapmaktadır, gelen başvurular burs portalında yer alan okul kullanıcı sayfasında görünmektedir
• Başvuru yapan tüm öğrencilerin maillerine başvuru formu gidecektir. Ancak sadece mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerden “başvuru formunun çıktısı” ve “ek belgeleri” istenecektir. Seçilecek bursiyer sayısının 2-3 katı sayıda öğrenci ile mülakat yapılacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerin form ve yukarıda istenilen belgeleri, mülakat gününde hazır bulundurmaları gerekmektedir.
• Öğrencilerin burs başvuru bilgilerinde eksik veya hata olması durumda, burs başvuru dönemi içerisinde (19 Eylül-7 Ekim 2022) öğrenciler kullanıcı adı ve şifresi ile portala giriş yapıp bilgilerini güncelleyebilir
• Burs ödemeleri Aralık (3 aylık), Şubat (4 aylık) ve Mayıs (3 aylık) aylarında yapılmaktadır. Aksi bir durum olması halinde bilgi verilecektir.

– Sadece Geçen Yıldan Bursu Devam Eden Bursiyerlerimizin Portala Başvurusunu Yaparken Belge Yüklemeleri Talep Edilecektir.
Yeni Adaylardan İse Sadece Mülakata Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerden Belge Talep Edilecektir. Ek Belge Yüklemeleri İçin Bilgi Maili Gönderilecektir.

– Geçtiğimiz Yıl Burs Alan Öğrencilerden Mezun Olanların Veya Bursu Kesilenlerin Yerine, Kontenjan Dahilinde, Bursiyer Seçimi Yapılacaktır.

– Başvuru Sistemi Öğrencilerin Belirtmiş Olduğu Cevaplara Göre Otomatik Olarak Puanlama Yapmaktadır, Gelen Başvurular Burs Portalında Yer Alan Okul Kullanıcı Sayfasında Görünmektedir.
– Seçilecek Bursiyer Sayısının 2-3 Katı Sayıda Öğrenci İle Mülakat Yapılacaktır. Mülakata Girmeye Hak Kazanan Öğrencilere Bilgi Maili Ve Link Gönderilecek Ek Belgelerini Portala Yüklemeleri İstenecektir.

– Öğrencilerin Burs Başvuru Bilgilerinde Eksik Veya Hata Olması Durumda, Burs Başvuru Dönemi İçerisinde (19 Eylül-7 Ekim 2022) Öğrenciler Kullanıcı Adı Ve Şifresi İle Portala Giriş Yapıp Bilgilerini Güncelleyebilir.

Vehbi Koç Vakfı Üniversite Bursları
Maddi İmkanları Yetersiz Başarılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Yöneliktir.

Başvuru Koşulları:
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
Örgün Eğitim Öğrencilerine Yöneliktir
Maddi Yardıma İhtiyacı Olmak
Başarı Notu 4 Üzerinden En Az 2.50, 100 Üzerinden En Az 60 Olanlar
Karşılıksız Burs Almıyor Olmak
Disiplin Cezası Almamış Olmak

Burs Verilen Üniversiteler
-Akdeniz Üniversitesi
-Atatürk Üniversitesi
-Boğaziçi Üniversitesi
-Dokuz Eylül Üniversitesi
-Fırat Üniversitesi
-Gaziantep Üniversitesi
-Harran Üniversitesi
-İstanbul Teknik Üniversitesi
-Marmara Üniversitesi (İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ve Atatürk Eğitim Fakültesi)
-Mersin Üniversitesi
-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
-Ondokuz Mayıs Üniversitesi
-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
-Selçuk Üniversitesi
-Uludağ Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)
-Van 100. Yıl Üniversitesi

Burs Başvurusu Online Olarak Vakfın Sitesinden Yapılır. Burs Almak İsteyenler Burs Aday Formunu Doldurur. Form Dolduran Adaylar Arasında Yapılan Değerlendirmeler Sonunda Mülakata Alınacak Öğrenciler Belirlenir. Burs Komisyonu Öğrenciler İle Yüz Yüze Görüşerek Asil Ve Yedek Bursiyerleri Belirler.

Burs Alan Öğrencilerin Burslarının Devam Etmesi İçin Gerekenler
-Yılsonu Başarı Notunun En Az, 100 Üzerinden 60, 4 Üzerinden 2,5 Olması,
-Önceki Yıllardan Başarısız Dersinin Olmaması,
-Bir Üst Sınıfa Geçmiş Ve Fiilen Öğrenciliğinin Devam Ediyor Olması,
-Başka Bir Kurumdan Karşılıksız Burs Almıyor Olması,
-Disiplin Cezası Almamış Olması.

Online Başvuru Sırasında Dikkat Edilecekler:
Ön Kayıt: Sistemde İstenilen Tüm Bilgileri Kaydettikten Sonra E-Posta Adresinize Bir Onay Linki Gönderilir.
Doğrulama: E-Posta Adresinize Gelen Linke Tıklayıp Hesabını Aktive Etmen Ve Diğer Bilgi Alanlarını Da Doldurmanız Gerekli.
Tüm Bilgilerini Kaydettikten Sonra E-Posta Adresinize Bir Form Gelir. Mülakata Girmeye Eğer Hak Kazananlar, Gelen Formu İmzalayarak, Ekinde İstenilen Belgeler İle Birlikte Okuluna Teslim Etmen Gereklidir.
Mülakata Katılacaklara E-Posta İle Mülakat Yeri Ve Tarihi Bildirilir. Eğer Doğrulama Mail Gelmediyse Mail Adresinizdeki Gereksiz Klasörünü Kontrol Edin. Burs Sonuçları Aralık Ayında Kayıt Olunan E-Posta Adresine Gönderilir, Ayrıca Okulunuzun Burs Ofisine Bildirilir.

Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Bursları

Hemşirelik Bursu Sağlık Meslek Liselerine, Belirlenen Hemşirelik Yüksek Okullarına Uygun Görülen Öğrencilere Verilir. Hemşirelik Bursu 2003 Yılından Beri 2 Binden Fazla Öğrenciye Verilmiştir.

Hemşirelik Bursu Verilen Üniversiteler
-Erzurum Atatürk Üniversitesi
-Ege Üniversitesi
-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
-İst. Ünv. Florence Nightingale
-Hacettepe Üniversitesi
-Marmara Üniversitesi
-Dokuz Eylül Üniversitesi

Hemşirelik Bursu Verilen Sağlık Meslek Liseleri
-Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
-Merzifon Sağlık Meslek Lisesi

Vehbi Koç Vakfı Asistan Bursu
Asistan Bursu Verilen Üniversiteler
İstanbul Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi

Başvurular Üniversitelerin Burs Komisyonları Tarafından Belirlenmektedir.

Vehbi Koç Vakfı Mesleki Eğitim Bursu

Meslek Liselerinde Eğitim Gören Öğrencilere Yöneliktir.
Bursiyer Seçim Süreci
-Her Yıl Yeni Eğitim-Öğretim Dönemi Başında İlgili Okul İdaresi Burs Duyurularını Yayımlar.
-Öğrenci Vehbi Koç Vakfı Bursiyer Aday Formu’nu Doldurur Okuluna Teslim Eder.
-Okul Burs Ofisleri Başvurular Arasından Ön Eleme Yapar.
-Vehbi Koç Vakfı, İlgili Firma Ve Okul Yetkililerinden Oluşan Burs Komisyonu, Aday Öğrencilerle Yüz Yüze Görüşür.
-Asil Ve Yedek Bursiyer Listesi Okul Üzerinden Duyurulur.
-Vehbi Koç Vakfı Burs Portalından Kayıtlar Tamamlanır.

Burs Devam Koşulları
-Yıl Sonu Başarı Notunun En Az, 100 Üzerinden 60, 5 Üzerinden 3 Veya 4 Üzerinden İse 2,5 Olması,
-Önceki Yıllardan Başarısız Dersinin Olmaması,
-Bir Üst Sınıfa Devam Ediyor Olması,
-Başka Bir Kurumdan Karşılıksız Burs Almıyor Olması,
-Disiplin Cezası Almamış Olması.

Yanıltıcı Beyanda Bulunulması Halinde Kazanılan Burs Hakkı İptal Edilir. Ödenen Tutarların İadesi İçin Yasal İşlem Başlatılabilir.

Fiat Laboratuvarı Bursları / Burs Verilen Okullar
-Adana Şehit İdari Ataşe Bora Süelkan Teknik Ve Endüstri Mes. Lisesi
-Ankara Güvercinlik Endüstri Meslek Lisesi
-Antalya Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi
-Bursa Hürriyet Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi
-Diyarbakır Burhanettin Yıldız Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi
-İstanbul Bağcılar Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi
-İstanbul Samandıra Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi
-İstanbul Şişli Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi
-İzmir Gaziemir Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi
-Kocaeli Merkez Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi
-Samsun Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi

Yapı Kredi Bankası Bursları / Burs Verilen Okullar
– Kocaeli Çayırova Yapı Ve Kredi Bankası Kız Teknik Lisesi

18 Okul Başarı Bursu

Vehbi Koç Vakfı tarafından inşa ettirilip “Yap, Devret, Sahip Çık” ilkesi benimsenerek Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen Okulların, “Orta Okul” kısmından ilk üç’te mezun olan öğrencilere lise öğrenimlerine devam etmeleri durumunda orta öğrenim başarı bursu verilir.

Burs Verilen Okullar
• Bağlar Koç İlkokulu
• Beyazıt Koç İlkokulu
• Beykoz Koç Ortaokulu
• Beylikdüzü Koç Ortaokulu
• Bolu Koç İlkokulu
• Elazığ Koç İlkokulu
• Gebze Koç Ortaokulu
• İnegöl Koç İlkokulu
• İnönü Koç Ortaokulu
• İzmit Ford Otosan Koç Ortaokulu
• Kayapınar Koç İlkokulu
• Nilüfer Koç Ortaokulu
• Orhangazi Koç İlkokulu ve Ortaokulu
• Silopi Koç İlkokulu
• Sincan Koç İlkokulu
• Şanlıurfa Koç İlkokulu ve Ortaokulu
• Van Koç İlkokulu ve Ortaokulu
• Yenişehir Koç Ortaokulu

Burs Devam Koşulları
-Yıl Sonu Başarı Notunun En Az, 100 Üzerinden 60, 5 Üzerinden 3 Veya 4 Üzerinden İse 2,5 Olması,
-Önceki Yıllardan Başarısız Dersinin Olmaması,
-Başka Bir Kurumdan Karşılıksız Burs Almıyor Olması,
-Disiplin Cezası Almamış Olması.

AKMED Bursu
Öncelik Antalya Ve Çevresi Olmak Üzere, Tüm Anadolu Akdeniz Tarihi, Arkeolojik, Etnografik Değerlerinin Araştırılması, Ortaya Çıkarılması, Belgelendirilmesi, Onarılması, Korunması Ve Diğer Akdeniz Kültürleriyle İlişkilerinin Yorumlanmasına Yönelik Amaç Ve İlkeler Doğrultusunda; Özellikle Genç Araştırmacıların Bu Alanlara Ve Bu Coğrafyaya İlişkin Araştırma Projeleri Desteklenir. Ayrıca, Yurt İçi Ve Yurt Dışında İlgili Üniversite Ve Yüksek Okullarda Eğitim Gören Ve Vasıfları Burs Almaya Uygun Olan Öğrencilere Tahsis Edilir.

ANAMED Bursu
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (Anamed), Anadolu’nun Geçmişi Hakkında Bilimsel Araştırmalar Yürüten Türkiye’den Ve Diğer Ülkelerden Araştırmacılara Destek Olur. Merkez, Yılda Ortalama Yirmi Beş Araştırmacıya Akademik Çalışmalarını Desteklemek Amacıyla Doktora Ve Doktora Sonrası Bursları Sağlar.

Başka Bir Kurumdan Burs Alanlar Bu İki Kurumdan Birini Tercih Etmelidir. Kyk Kredisi Alınmasında Bir Sakınca Yoktur.

Önceki Yıllarda Burs Alan Bursiyerlerin Burs Ödemeleri Aralık Ayında 3 Aylık, Şubat Ayında 4 Aylık Ve Mayıs Ayında 3 Aylık Olarak Ödenir.
Vehbi Koç Vakfı Yüksek Öğrenim Bursları Dışında, Hemşirelik Bursu, Asistan Bursu, 18 Okul Başarı Bursu, Mesleki Eğitim Bursu, AKMED Bursu, ANAMED Bursu, Koç Üniversitesi Bursu, Koç Okulu Bursu Vermektedir.

Son başvuru tarihi 7 Ekim.

Öğrencilere Burs Veren Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

2022-2023 Dönemi Burs Başvuruları 19 Eylül 2022 İle 7 Ekim 2022 Tarihleri Arasında Alınacak.

Online Başvuru Yapmak İçin 

Tıklayın.


Burs Yönetmeliğini Okumak İçin 

Tıklayın.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.