KYK YURDU ÇIKMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KYK YURDU ÇIKMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YURT BAŞVURULARI BAŞLADI ÖĞRENCİLERE BARINMA DESTEĞİ

KYK YURDU ÇIKMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KYK YURDU ÇIKMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YURT BAŞVURULARI BAŞLADI ÖĞRENCİLERE BARINMA DESTEĞİ
07.09.2022
A+
A-

Başvuru Koşulları

Ankara Büyükşehir Belediyesi Geçici Öğrenci Barınma Hizmetine Başvuru Şartları
Geçici Öğrenci Barınma Hizmetine başvuru yapabilecek olan öğrenciler, aşağıdaki kriterleri sağlamaları
halinde başvuru yapacak olup, bilgiler doğrultusunda başvuru şartlarına uyumluluk gösteren adaylar,
Geçici Öğrenci Barınma merkezlerinde barınma hakkına sahip olacaklar.

 • 1. Ankara’da Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
 • 2. Öğrencinin ve ailesinin ikamet adresi, Ankara merkez ve merkeze yakın ilçe sınırları dışında bulunması. (Öğrencinin eğitim aldığı yükseköğretim kampüsü ile ev adresi arasındaki mesafenin 70 km’ den fazla olması)
 • 3. Öğrencinin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına başvuru yapmış olması. KYK yurt hakkı olmasına rağmen başvuru yapmamış olmaması.
 • 4. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
 • 5. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
 • 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.
 • 7. Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
 • 8. Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
 • 9. Kamu personeli olmaması.
 • 10. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı, bulaşıcı ve kronik hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
 • 1) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan
 • 2) Uzaktan Eğitim ve Açıköğretim programlarına kayıtlı olan
 • 3) Ankara merkez ve merkeze yakın ilçelerde ikamet etmekte olan
 • 4) Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında kalma hakkı olmasına rağmen başvuru yapmamış olması
 • 5) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olan öğrenciler,
 • 6) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler,
 • 7) Kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası alan öğrenciler,
 • 8) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışan öğrenciler,
 • 9) Kamu personeli olan öğrenciler,
 • 10) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunan öğrenciler,
 • 11) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları içinde bulunan öğrenciler (%40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, devlet koruması altındaki öğrenciler hariç)

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN:

https://yurt.ankara.bel.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.