ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI
15.05.2022
A+
A-

Programın Amaçları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programının iki temel amacı bulunmaktadır.

  • Öğrencilere genel ve alana özgü temel becerileri kazandırmak: Bilgiyi edinebilme ve kullanabilme; bilgiyi yorumlayabilme; değerlendirebilme; analiz ve sentez yapabilme; bağımsız çalışabilme, bireysel sorumluluk, sosyal sorumluluk, planlayabilme ve yönetebilme, eleştirel düşünme, bilgiyi tanımlama, tekrarlama ve başkalarına aktarabilme becerisi; karar verme uygulamaya dönüştürebilme, üretkenlik; toplumsal ve bilimsel etik değerlere saygı; bilişim sistemlerini, teknolojiyi,  bilgisayar ve yazılımlarını, donanımlarını kullanabilme; çevre koruma, çevreye saygı bilinci; en az bir yabancı dil kullanabilme; rasyonel düşünebilme ve son olarak da etkili iletişim kurabilme.
  • Eğitim amaçları: Programın eğitim amaçlarını ise şöyle sıralamak mümkündür: Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilecek insan gücünü; yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrencileri; edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek bireyleri; Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek bireyleri; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak bireyleri; sanat zevki ve duyarlılığı aşılayabilecek, geliştirebilecek bireyleri; temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri; eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri ve son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri yetiştirmek.​

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
EDB101UHALK EDEBİYATINA GİRİŞ IZ4.0
EDB103UESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: BİÇİM VE ÖLÇÜZ5.0
EDB105UBATI EDEBİYATINDA AKIMLAR IZ4.0
EDB107UYENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ IZ5.0
TDE101UTÜRKÇE SES BİLGİSİZ4.0
TDE103UOSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ IZ5.0
 YABANCI DİL IZ3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
EDB102UHALK EDEBİYATINA GİRİŞ IIZ4.0
EDB104UESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: SÖZ SANATLARIZ5.0
EDB106UBATI EDEBİYATINDA AKIMLAR IIZ4.0
EDB108UYENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ IIZ5.0
TDE102UTÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİZ4.0
TDE104UOSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ IIZ5.0
 YABANCI DİL IIZ3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
EDB201UVIII-XIII. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATIZ4.0
EDB203UTANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI IZ5.0
EDB205UHALK HİKAYELERİZ4.0
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZ3.0
TDE201UORHON TÜRKÇESİZ5.0
TDE203UTÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ IZ4.0
TDE205UOSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ IZ5.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
EDB202UXIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATIZ4.0
EDB204UTANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI IIZ5.0
EDB206UHALK MASALLARIZ4.0
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZ3.0
TDE202UUYGUR TÜRKÇESİZ5.0
TDE204UTÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ IIZ4.0
TDE206UOSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ IIZ5.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
BİL101UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IZ3.0
EDB301UXVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATIZ4.0
EDB303UII. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATIZ4.0
EDB305UTÜRK HALK ŞİİRİZ5.0
TDE301UXI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİZ5.0
TDE303UÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ IZ5.0
TDE305UGENEL DİLBİLİM IZ4.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
BİL102UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IIZ3.0
EDB302UXVII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATIZ4.0
EDB304UTÜRK EDEBİYATININ MİTOLOJİK KAYNAKLARIZ4.0
TDE302UXIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİZ5.0
TDE304UÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ IIZ5.0
TDE306UGENEL DİLBİLİM IIZ5.0
TDE308UII. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATIZ4.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
EDB401UXVIII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATIZ5.0
EDB403UCUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİZ4.0
EDB405UÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI IZ4.0
EDB407UCUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK NESRİZ4.0
TDE401UXVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİZ5.0
TDE403UELEŞTİRİ TARİHİZ5.0
TÜR415UEDEBİ METİN İNCELEMELERİZ3.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
EDB402UXIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATIZ5.0
EDB404UÇAĞDAŞ TÜRK ROMANIZ4.0
EDB406UÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI IIZ4.0
EDB408UESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARINDAN ŞAİR TEZKİRELERİZ5.0
TDE402UELEŞTİRİ KURAMLARIZ5.0
TİY402UTÜRK TİYATROSUZ4.0
TÜR416UTÜRK İŞARET DİLİZ3.0

Batı Edebiyatında Akımlar – I

Batı Edebiyatında Akımlar – II

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri

Çağdaş Türk Edebiyatları – I

Çağdaş Türk Edebiyatları – II

Çağdaş Türk Romanı

Çağdaş Türk Yazı Dilleri – I

Çağdaş Türk Yazı Dilleri – II

Edebi Metin İncelemeleri

Eleştiri Kuramları

Eleştiri Tarihi

Eski Türk Edebiyatına Giriş : Biçim ve Ölçü

Eski Türk Edebiyatına Giriş : Söz Sanatları

Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri

Etkili İletişim Teknikleri

Genel Dilbilim – I

Genel Dilbilim – II

Halk Edebiyatına Giriş – I

Halk Edebiyatına Giriş – II

Halk Hikayeleri

Halk Masalları

II. Abdulhamit Dönemi Türk Edebiyatı

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı

Orhun Türkçesi

Osmanlı Türkçesi Gramer – I

Osmanlı Türkçesi Gramer – II

Osmanlı Türkçesine Giriş – I

Osmanlı Türkçesine Giriş – II

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı – I

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı – II

Temel Bilgi Teknolojileri – I

Temel Bilgi Teknolojileri – II

Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları

Türk Halk Şiiri

Türk Tiyatrosu

Türkçe Biçim Bilgisi

Türkçe Cümle Bilgisi – I

Türkçe Cümle Bilgisi – II

Türkçe Ses Bilgisi

Uygur Türkçesi

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili

XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı

XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı

XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili

Yeni Türk Edebiyatına Giriş – I

Yeni Türk Edebiyatına Giriş – II

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.