ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF TARİH BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF TARİH BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI
15.05.2022
A+
A-

Programın Amaçları

Tarih Lisans Programının amacı, Türk ve dünya tarihini bilimsel metotlarla öğretmektir. Tarihin başlangıcından günümüze kadar dünyanın geçirdiği evreleri, insanoğlunun ürettiği uygarlıkları, siyasi, sosyal ve ekonomik olayları; özellikle Türk tarihinin değişik dönemlerini okuyup anlayacak, yorum yapacak ve gerektiğinde bilimsel yöntemleri kullanarak yeniden yazacak elemanlar yetiştirmektir.

Bugün üniversitelerimizde yeterli sayıda örgün öğretim yapan Tarih bölümleri mevcuttur. Ancak, bu alana ilgi duyduğu hâlde çeşitli nedenlerle örgün öğretim programlarına devam edemeyen çok sayıda kişinin varlığı da bilinmektedir. Diğer taraftan “Tarih araştırmaları ve okumaları” dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir ilgi ile takip edilmektedir.

Bu program, açıköğretim sistemiyle geniş kitlelere ulaşarak onların bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve Tarih konusuna her kesimden ve seviyeden ilgi duyanlara gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır. Programın diğer bir amacı da Türkiye dışında yaşayan Türk veya Türk kökenli tarih meraklılarına ulaşarak, onların da Tarihi, Türk tarihçilerinden öğrenmelerini sağlamaktır.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
TAR101UESKİ ANADOLU TARİHİZ4.0
TAR103UİSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ IZ4.0
TAR105UTARİH METODUZ4.0
TAR107UORTA ASYA TÜRK TARİHİZ5.0
TAR109UHELLEN VE ROMA TARİHİZ5.0
TAR111UOSMANLI TÜRKÇESİ IZ5.0
 YABANCI DİL IZ3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
TAR102UESKİ MEZOPOTAMYA VE MISIR TARİHİZ4.0
TAR104UİSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ IIZ4.0
TAR106UBÜYÜK SELÇUKLU TARİHİZ4.0
TAR108UBİZANS TARİHİZ5.0
TAR110UİLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİZ5.0
TAR112UOSMANLI TÜRKÇESİ IIZ5.0
 YABANCI DİL IIZ3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZ3.0
TAR203UORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİZ4.0
TAR205UTÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİZ4.0
TAR207UORTAÇAĞ-YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİZ4.0
TAR209UOSMANLI TARİHİ (1300-1566)Z5.0
TAR213UOSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ IZ5.0
TÜR201UTÜRK DİLİ IZ3.0
ULİ407UDİPLOMASİ TARİHİZ2.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
EDB402UXIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATIZ5.0
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZ3.0
TAR204UOSMANLI TARİHİ (1566-1789)Z4.0
TAR212UOSMANLI TARİHİ (1789-1876)Z5.0
TAR214UOSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ IIZ5.0
TAR216UOSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1703-1876)Z5.0
TÜR202UTÜRK DİLİ IIZ3.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
BİL101UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IZ3.0
SOS101USOSYOLOJİYE GİRİŞZ4.0
TAR303UOSMANLI TARİHİ (1876-1918)Z4.0
TAR305UTARİHİ COĞRAFYAZ4.0
TAR307UOSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1876-1918)Z5.0
TAR309UOSMANLI İKTİSAT TARİHİZ5.0
TAR311UOSMANLI DİPLOMASİSİZ5.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
TAR326UBİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRK CEPHELERİZ3.0
TAR302UTÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASİ TARİHİZ4.0
TAR304UTÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİZ5.0
TAR306UXIX. YÜZYIL TÜRK DÜNYASIZ5.0
TAR310UMODERN ORTADOĞU TARİHİZ5.0
TAR312UTÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE PARLEMENTO TARİHİZ5.0
TAR324UEĞİTİM TARİHİZ3.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
FEL401UTARİH FELSEFESİ IZ4.0
TAR211UOSMANLI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATIZ5.0
TAR301UYAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİZ4.0
TAR401USÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AVRUPA-AMERİKA)Z4.0
TAR403UÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASIZ4.0
TAR407UTÜRK BASIN TARİHİZ4.0
TAR415UTARİH İNCELEMELERİZ3.0
ULİ403UTÜRK DIŞ POLİTİKASI IZ2.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
FEL402UTARİH FELSEFESİ IIZ4.0
KÜL192UKÜLTÜR TARİHİZ4.0
SNT402USANAT TARİHİZ4.0
TAR206UOSMANLIDA İSKAN VE GÖÇZ4.0
TAR208URUSYA TARİHİZ4.0
TAR308UHUKUK TARİHİZ3.0
TAR406UTÜRK DÜŞÜNCE TARİHİZ4.0
ULİ404UTÜRK DIŞ POLİTİKASI IIZ3.0

Bilim Tarihi

Bizans Tarihi

Büyük Selçuklu Tarihi

Çağdaş Türk Dünyası

Diplomasi Tarihi

Eğitim Tarihi

Eski Anadolu Tarihi

Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi

Etkili İletişim Teknikleri

Hellen ve Roma Tarihi

Hukuk Tarihi

İlk Müslüman Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Medeniyeti – I

İslam Tarihi ve medeniyeti – II

Kültür Tarihi

Modern Ortadoğu Tarihi

Orta Asya Türk Tarihi

Ortaçağ ve Yeniçağ Türk Devletleri Tarihi

Ortaçağ – Yeniçağ Avrupa Tarihi

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri ( 1703 – 1876 )

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri ( 1876 – 1918 )

Osmanlı Diplomasisi

Osmanlı İktisat Tarihi

Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı

Osmanlı Tarihi ( 1300 – 1566 )

Osmanlı Tarihi ( 1566 – 1789 )

Osmanlı Tarihi ( 1789 – 1876 )

Osmanlı Tarihi ( 1876 – 1918 )

Osmanlı Türkçesi – I

Osmanlı Türkçesi – II

Osmanlı Türkçesi Metinleri – I

Osmanlı Türkçesi Metinleri – II

Osmanlıda İskan ve Göç

Rusya Tarihi

Sanat Tarihi

Sosyolojiye Giriş

Sömürgecilik Tarihi ( Avrupa – Amerika )

Tarih Felsefesi – I

Tarih Felsefesi – II

Tarih İncelemeleri

Tarih Metodu

Tarihi Coğrafya

Temel Bilgi Teknolojileri – I

Temel Bilgi Teknolojileri – II

Türk Basın Tarihi

Türk Dış Politikası – I

Türk Dış Politikası – II

Türk Düşünce Tarihi

Türk Kültür Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi

Türkiye Selçuklu Tarihi

Türki Selçukluları ve Anadolu Beylikleri Tarihi

Türkiye’de Demokrasi ve Parlamento Tarihi

XIX. Yüzyıl Türk Dünyası

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı

Yakınçağ Avrupa Tarihi

Yaşanan Dünya Dinleri

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

%d blogcu bunu beğendi: