MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2022 YILI (2022/2 DÖNEM) SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2022 YILI (2022/2 DÖNEM) SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI
22.03.2022
A+
A-

Değerli Adaylar;
Bu kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine,
başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma
faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Siz de en az ilköğretim mezunu olup;
 Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın
Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997
tarihinden sonra doğanlar),
 Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan,
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını
bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru
şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen
başvuruda bulunabilirsiniz.

 1. GENEL HUSUSLAR:
  a. 2022 yılında yapılacak olan sözleşmeli er temin faaliyetleri, Milli Savunma
  Bakanlığınca belirlenen 2022 yılı kontenjanları dahilinde icra edilmektedir.
  b. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  adına yapacağı sözleşmeli er temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır.
  c. Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun
  yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru Programı Kullanma
  Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
  Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul
  kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.
  ç. Başvurusu kabul edilen adayların sınavları, internette yayımlanacak tarihte MEBS
  Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA’da veya sonradan duyuru yapılacak sınav
  merkezinde icra edilecektir.
  d. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme
  https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav tarihleri ilgili
  internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca idarece gerekli görüldüğünde adayların
  belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir.
  Adaylara, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.
  e. Yapılan başvurular, sadece bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için geçerli
  olacaktır. Bununla birlikte Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç
  ve bitiş tarihleri değiştirilebilecektir.
  f. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat
  yapılmakta, yazılı sınav yapılmamaktadır.
  g. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların, Ek-6’de örneği bulunan
  Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında
  getirmesi gerekmektedir. Kurumumuzca tek hekim muayenesi yapılmamaktadır.
  ğ. Adaylar seçim aşamalarına gelirken kendisine ait ehliyet, askeri ehliyet, diploma,
  sertifika, başarı belgesi, bonservis, mesleki eğitim belgesi, kurs belgesi vb. belgeleri yanlarında
  bulunduracaklardır.
  h. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe
  girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarına göre
  gerekli görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için hak doğurmaz. Başvuru
  sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma
  Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.

a. Sözleşmeli Erbaş ve Er;
Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları
görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu
esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.
(1) Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî
eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç
yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi
yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden
sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.
(2) En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;
(a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin
sevkleri; ilgili Kuvvet Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik
Komutanlığının teklifine istinaden, sözleşmeli er oluncaya kadar Millî Savunma Bakanlığı tarafından
tehir edilir.
(b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların,
askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme
imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılır.
(3) Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki
erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.
(4) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa
liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde
onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat
durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde çavuşluğa
geçirilir.


BAŞVURU ve kılavuz için tıklayın:

https://kamuilan.sbb.gov.tr/ilanDetay.aspx?kod=mo4%2f85uh1HpPpj7j6dDDdioWGwD3TkxyJmseRkY0ogbm33yIHLg3gJJJtAI%2fhKaLDGkjFxOVl3Y42z73PJXvNtCJZ1DIt0dHxZ2e8AL%2bsUf9ud%2fax2OwPDHhWx9QfHWf

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.