KPSS 2021/10 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE BAŞLAMA DUYURUSU YAYINLANDI GÖREVE BAŞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER GÖREVE BAŞLAMA NASIL OLACAK?

KPSS 2021/10 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE BAŞLAMA DUYURUSU YAYINLANDI GÖREVE BAŞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER GÖREVE BAŞLAMA NASIL OLACAK?
01.02.2022
A+
A-

KPSS-2021/10 sonucuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişkin
atama işlemlerinin, arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacağı daha önce
duyurulmuştu.
Bu kapsamda arşiv araştırması işlemleri tamamlananların listesi il sağlık
müdürlüklerimize gönderilmiş olup:


1- KPSS-2021/10 göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular Ek-3’de belirtilen
ilgili komisyonlar tarafından alınacaktır.
2- Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun,
4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski
görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.
Ayrıca KPSS-2021/10 göreve başlama işlemleri için gerekli belgelerde talep edilen
sigorta hizmet dökümünde kamu çalışanı olduğu anlaşılanlardan, 22.12.2020 tarihinden sonra
kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
sözleşmeli personel olarak çalıştığı veya herhangi bir sebeple hizmet sözleşmesinin sona erdiği
tespit edilenlerin; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 4
üncü fıkrasında belirtilen istisnalardan yararlanabilecek durumda olanlar hariç, göreve
başlatılmaması gerekmektedir.
3- Adayların göreve başlama işlemleri için, (Ek-1)’de belirtilen belgeleri hazırlayarak
02.02.2022 – 21.02.2022 tarihleri arasında (21 Şubat 2022 Pazartesi günü Saat:17.00’ a
kadar) ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen
durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
4- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim
edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde
birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
5- Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar,
başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir.
Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle
birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve
diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin
kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il
veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve
başlatılacaktır.

6- Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar tarafından,
www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzundaki nitelik,
şart ve kurallar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek–1)’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar”
dikkate alınarak tespit edilecektir.
7- Atanma şartlarını taşıdığı tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde
Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılmak suretiyle göreve başlatılacak, atanma
şartlarını taşımayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi
verilecektir.
8- Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 22.02.2022 Salı
günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde
hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.
9- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını
21.02.2022 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 22.04.2022 tarihi
aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü
içerisinde göreve başlatılabilecektir.
10- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar,
durumlarını 21.02.2022 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla,
doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve
başlatılabilecektir.
11- Halen kamu görevlisi olarak veya 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi
kapsamındaki bildirim şartına tabi olarak çalışanlardan, istifa/sözleşme feshi taleplerini
kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi nedeniyle 8 inci
maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar; bu durumu
belgelendirmeleri, birinci maddede belirtilen şekilde başvurularını yapmaları ve 657 sayılı
Kanunun 4/B maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci
maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları da taşımaları kaydıyla en geç 22.04.2022 tarihinde
göreve başlatılabilecektir.
12- Karantina altına alınma sebebiyle göreve başlayamayacak olanlar; durumlarını
belgelendirmek suretiyle, 21.02.2022 tarihi mesai bitimine kadar yerleştikleri hizmet
birimlerine yazılı olarak bilgi vermeleri kaydıyla en geç mazeretlerinin bitimini takip eden üç
iş günü içinde göreve başlatılabilecektir.
13- Yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde
göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.
14- Arşiv araştırması işlemleri henüz tamamlanmayan adayların başvuru ve göreve
başlama işlemleri hakkında, söz konusu işlemler tamamlandıktan sonra
https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yeniden duyuru yayımlanacaktır.


EK:
1- Göreve Başlamak İçin Gerekli Belgeler
2- Göreve Başlama İşlemlerine Ait Form
3- Başvuru Komisyonları
4- Hizmet Dökümü Yardım Kılavuzu

Duyuru
Ek-1 Göreve Başlamak İçin Gerekli Belgeler
Göreve Başlama İşlemlerine Ait Form
Başvuru Komisyonları
Hizmet Dökümü Yardım Kılavuzu

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

%d blogcu bunu beğendi: