2021 ADALET BAKANLIĞI KADROLU PERSONEL ALIM DUYURU YAYINLANDI HANGİ ALANDA KAÇ ATAMA HAYIRLI OLSUN

0
123


Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli
Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede belirtilen
yerlerde 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna
göre toplam 200 personel alımı yapılacaktır.
2020-KPSS (B grubu) lisans KPSSP3 puan türü sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen her bir
kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan
başlanarak sıralama yapılmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.


I) Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı
puan almak,

a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,
b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim
Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler
lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı
üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.


II) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak
olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
Başvurular 13 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 27 Aralık 2021 tarihinde saat 23:59:59’da
sona erecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından
“Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

Fotoğraflı özgeçmiş,

Güvenlik Soruşturması Formu, (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara
uygun olarak, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili
bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi, EK-2 form dışında başka
form kullanılmaması gerekmektedir.)

Denklik gösterir belge, (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının
değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz”
aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri
gerekmektedir.)
Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.
Sisteme yüklenmesi gereken Ek-2 belgesini temin etmek için tıklayınız.


III) Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi ve İtiraz

Başvuru sonuçları www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan
incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü
içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne
yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme
sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme
alınmayacaktır.


IV) Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet
adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı
üzerinden görüntüleyebilecektir.
V) Sözlü Sınavın Konuları
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı
kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik
bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70
puan almaları gerekmektedir.


VI) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle
ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları, atanmaya hak kazananlar ile atama sırasında istenilecek belgeler
www.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin
bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.


VII. DİĞER HUSUSLAR:
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması
neticesinde memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adayların atamaları
yapılmayacaktır).
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
EKLER
1-Kadroları Gösterir Liste (Ek-1)
2-Güvenlik Soruşturması Formu (Ek-2)

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

FORMLAR İÇİN TIKLAYIN:

Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu

HANGİ İLE KAÇ ATAMA YAPILACAK KONTENJAN İÇİN TIKLAYIN:

Ek-1 Kadro Gösterir Liste

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here