İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMEŞİ PERSONEL ALIM DUYURUSU LİSE ÖNLİSAN LİSANS

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMEŞİ PERSONEL ALIM DUYURUSU LİSE ÖNLİSAN LİSANS
07.12.2021
A+
A-

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla
yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asil
kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla
yerleştirme yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda
24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte
tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam
edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem
yürütülmeyecektir.


BAŞVURU ZAMANI
İlan Tarihi : 07.12. 2021
Başvuru Bitiş Tarihi : 21.12. 2021


BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. (Covid salgın
hastalığının dikkate alınarak başvurularda yığılmanın olmaması adına son günün beklenmemesi.)


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Dilekçesi

E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için, ilan süresi içerisinde aile hekimliğinden alınmış boy,
kilo ve beden kitle indeksini gösteren tek hekim raporu.

Deneyim ve/veya belgelendirme; alanla ilgili çalıştığı kurumda görev yaptığı süreleri gösteren kurum yazısı ile Sosyal
Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesiyle belgelendirilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Yerleştirme sonuçları ilan tarihinin son başvuru gününden itibaren 15 (on beş ) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde
yayımlanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız…

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.