İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU LİSE ÖNLİSANS LİSANS

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU LİSE ÖNLİSANS LİSANS
06.12.2021
A+
A-

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre
Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b)
fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle” 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara,
karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte toplam 40 (kırk) sözleşmeli personel alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar
aranır.
2) Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS-P3, ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu
KPSS-P93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS-P94 puan türü dikkate alınacaktır.
3) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış
olmak.
5) Başvuru son günü itibariyle Büro Personeli, Tekniker, Sağlık Teknikeri, Teknisyen pozisyonları için 35 (otuz
beş) yaşından, Mühendis, Hemşire pozisyonları için 40 (kırk) yaşından gün almamış olmak.
6) İş tecrübesi şartı bulunan pozisyonlar için başvuru yapan adayların başvurularının değerlendirilmeye
alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
“İş Tecrübesi Bilgisi” alanına barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümlerini yüklemeleri gerekmektedir.


II. BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde
yapılabilecektir. İlgililerin, e-Devlet üzerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları
gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen
pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların
başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların
başvuruları geçerli sayılmayacaktır.


III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ
DUYURULMASI

1) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan
istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde Üniversitemiz
https://personel.medeniyet.edu.tr/tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına
ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
2) Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan,
mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması
halinde yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
3) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların
yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.
4) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen, başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyenlerin
atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep
edemeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
5) İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

%d blogcu bunu beğendi: