2021 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR ALIM DUYURUSU BAŞVURULAR BAŞLADI

2021 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR ALIM DUYURUSU BAŞVURULAR BAŞLADI
06.12.2021
A+
A-

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak,
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (21 Aralık 2021)] itibariyle 18
yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,


e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik,
kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
h. Başvuru ilan metni Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin
tamamına sahip olmak,
ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi
görevlerde çalışıyor olmamak,
i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları
durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
hükümlerine göre “Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,
j. 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1’deki
unvanların karşısında belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,
k. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl
içerisinde YDS’den (Arapça) 60 puan ve üzeri almış olmak.
l. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine
sahip olmak.

BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:
a. Başvurular 06 Aralık 2021 tarihinde başlayarak, 21 Aralık 2021 tarihinde saat:23.59’da
sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı
vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular
dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına
olacaktır. İlan metnini okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.
c. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine eDevlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C.
kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
ç. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapabilecektir.
d. Birden fazla il bulunan unvanlar için uygulamalı meslek bilgisi ve/veya mülakat sınavına
çağrılan adaylara, sınav öncesinde “Tercih Öncelikleri Çizelgesi” dağıtılacak ve il tercihleri alınacaktır.
e. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş
yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;
(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),
(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır),
(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (Adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle
girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi
zorunludur. Girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlanana kadar aktif olması gerekmektedir.),
(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde
girilecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini, YÖK
onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme
yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; hangi bölüme denklikleri varsa eğitim
bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.],
(5) KPSS sınav bilgilerinin “ÖSYM’den Sorgula” ile yüklenmesi,
(6) Erkek adaylar için askerlik durumunun girilmesi,
(7) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,


(8) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan ‘‘Yaş
Düzeltme Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,
(9) Yabancı Dil Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı“ olarak varsa
aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir. [Belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi
durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi zorunludur.],
(10) Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuğu olan adayların “Diğer
Bilgi/Belgelerim” kısmında yer alan ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim
olarak) yüklenmesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge),
(11) Tablo-1’deki niteliklere ilişkin belgelerin “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından yüklenmesi
işlemlerinin yapılması zorunludur.
f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’
kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı
Açıktan Devlet Memuru Temini” sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci
başlatılacaktır.
g. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve
adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan
‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılacaktır. ‘‘Okudum
ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav
şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.