ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK MAAŞLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU BAŞVURULAR BAŞLADI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK MAAŞLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU BAŞVURULAR BAŞLADI
29.11.2021
A+
A-

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi
ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’’ in 8. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen unvan,
adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak
yerleştirme ile 7 (yedi) adet sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.


KPSS Puan Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3
puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir.) ile
yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.) toplamı esas
alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar
arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10
(on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde,
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi Üniversitemiz Kurum içi Duyurular internet
sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir.

II – İSTENEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ
1) Başvuru formu (Üniversitemiz Kurum içi Duyurular internet sayfasında bulunmaktadır).
2) T.C. Kimlik kartı fotokopisi.
3) Lisans diploması aslı veya onaylı sureti, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olunması halinde
denklik belgesi aslı veya noter onaylı sureti.
4) Genel şartlar başlığının 1-(ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
(Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmet süreleri dikkate alınacaktır).
5) Mesleki tecrübeyi belgeleyenler için 2 katı için en az 3 yıl, 3 katı için en az 5 yıl aynı süreler ile eşleşen başvurulan
pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacı ile https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınacak QR kodu içeren barkotlu belge.
6) Genel şartlar başlığının 1-(d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.
7) 2 adet fotoğraf.
8) KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70
olarak dikkate alınacaktır).
9) Yabancı dil KPDS/ÜDS/YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen belge, (Belge ibraz etmeyen
adayların yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.)
10) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
11) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da
seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Başvuruların, Üniversitemiz www.anadolu.edu.tr internet sitesinde Kurum İçi Duyurularda bulunan
formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak diğer istenen evraklarla birlikte ilanın Üniversitemiz Kurum İçi
Duyurular internet sayfamızda yayımlandığı tarihten (bu tarih dâhil) itibaren 15 gün (15. günün mesai bitimi saat
17:30’a kadar) içinde Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – Yunus Emre Kampüsü
Tepebaşı/Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir.
(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış
ise iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.)

FORM İÇİN TIKLAYIN:

https://www.anadolu.edu.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.