2021 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT BARAJ PUANI YOK LİSE ÖNLİSANS LİSANS

2021 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT BARAJ PUANI YOK LİSE ÖNLİSANS LİSANS
12.11.2021
A+
A-

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen usullere göre Üniversitemiz Hastaneleri ve Birimlerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli
Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel
Bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya
ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü
bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak.
(4) 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak.
(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
(6) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi
tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
(7) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel
(657/4-B) olarak çalışmamış olmak.
(8)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar
Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık teknikeri görev unvanıyla
oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul
etmiş olmak.

(9) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
(10) Koruma ve güvenlik görevlisi için erkek adaylarda 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm
cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az olmamak.
(11) Koruma ve güvenlik görevlisi için kadın adaylarda 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm
cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla, 13 den az olmamak.
(12) Koruma ve güvenlik görevlisi ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız
özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
(13) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.


BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

(1)Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2020 yılı
KPSSP93 puan türüne lise veya dengi mezunları için 2020 KPSSP94 puan türüne bakılacaktır.
(2) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
(3)Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde
http://www.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.
(4) Başarılı adayların listesi, http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı
ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
(1) Başvuru Formu, Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
(3) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,
(4) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
(5) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ve aranan nitelikler bölümünde istenen belgeler,
(6) 1 adet fotoğraf.
Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan
edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir.

DUYURU TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN:

http://www.hacettepe.edu.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.