2021 DARPHANE VE DAMGA MAATBASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM DUYURUSU AÇIKLANDI BAŞVURULAR BAŞLADI EN AZ LİSE MEZUNU MÜLAKAT BARAJ PUANI YOK

2021 DARPHANE VE DAMGA MAATBASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM DUYURUSU AÇIKLANDI BAŞVURULAR BAŞLADI EN AZ LİSE MEZUNU MÜLAKAT BARAJ PUANI YOK
08.11.2021
A+
A-

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM
EDİLMEK ÜZERE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİ ALIMI İLANI
AÇIKLAMALAR

 1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi
  Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal
  adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu
  Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında
  Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18
  meslek için 46 kamu işçisi alımı yapılacaktır.
 2. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar
  2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
  meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul
  edilmeyecektir.
 4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
  Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe
  alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının
  (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından
  Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.
 5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
  yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
  yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği
  kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim
  etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 6. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve
  başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak
  durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve
  başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı
  anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan
  şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
 7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
  Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli
  olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak
  teşkil etmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

 • Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak
  08.11.2021 – 12.11.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir

 • NOTER KURA İŞLEMLERİ
 • İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup belge teslimi ve kontrolü neticesinde
  başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4
  (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecektir. Noter
  tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4
  (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
 • Noter kura çekimi 14.12.2021 günü saat 14.00’de Darphane ve Damga Matbaası
  Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. COVID-19 Pandemisi ile mücadele
  kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday
  alınmayacaktır.
 • Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün
  https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
 • Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet
  adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu
  ilanlar tebligat yerine geçecektir.
 • Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati
  bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylar içinden açık
  pozisyon sayısı kadar başarılı aday olmaması halinde yedek aday listesinde yer alan
  adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
  İlanen duyurulur.

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN:

https://kamuilan.sbb.gov.tr/ilanDetay.aspx?kod=F1brv6IrM7rfP%2fva7uuFpW1fSes2kO1A%2bYcV2yBxKgWHgYPWvTVqLtxLbloX9i%2fDevSQEzT2F3iIezrm%2bHlxzLwXky1PTNUVTcToIfjM%2fSsjTun0BOuIc7Zts19T27xg

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

https://www.iskur.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.