2000-3000 TL BURS DERSTEĞİ YEŞİLAY TEZİNİ DESTEKLİYOR BURS BAŞVURUSU

2000-3000 TL BURS DERSTEĞİ YEŞİLAY TEZİNİ DESTEKLİYOR BURS BAŞVURUSU
06.11.2021
A+
A-

Yeşilay Tezini Destekliyor

Yeşilay üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde alkol, tütün-sigara, uyuşturucu madde, kumar, teknoloji ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışması yapacak ve Yeşilay’ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerine burs desteği sağlıyor.

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek çalışmalara kaynak teşkil edebilecek, bağımlılık alan yazınını geliştirebilecek, politika ve eylem planlarının oluşturulmasına katkıda bulunabilecek bilimsel araştırmaların artmasına ve genç araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Buradan hareketle yola çıkan Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok alanda hazırlanacak nitel ve nicel araştırmaların desteklenmesi için 2014 yılından bu yana Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı ile bağımlılıklar alanında yapılacak tez çalışmalarına destek veriyor. Yüksek lisans öğrencilerine 12 ay süreyle 2.000 TL, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerine 18 ay süreyle 3.000 TL burs desteği verilecek burs programı için son başvuru tarihi 30 Kasım 2021’dir.

Yeşilay Lisansüstü Burs Programı kapsamında aşağıda yer alan çalışma alanlarına yönelik tez çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.

 • Alkol kullanımı ve bağımlılığı
 • Tütün kullanımı ve bağımlılığı
 • Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı
 • Teknoloji kullanımı ve bağımlılığı
 • Kumar ve diğer davranışsal bağımlılık türleri

 2021/10 Dönemi Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı kapsamında ise, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda Yeşilay’ın ihtiyaç duyduğu, aşağıda yer alan tez çalışmalarına öncelik verilecektir:

Alkol Bağımlılığı

 1. Gençlerde alkol tüketimini önleme çalışmalarının etkililik değerlendirmeleri
 2. Alkol tüketimi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve uygulama sonuçları
 3. Aile değerlerinin alkol tüketimine etkileri
 1. Alkol endüstrisi faaliyetlerinin alkol bağımlılığına etkileri
 2. Şiddet ve trafik kazaları bağlamında alkolün kamu sağlığına etkileri
 3. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bağlamlarında OECD ülkelerinde alkol kullanımının etkileri
 4. Trafikte alkol kullanımının yol açtığı sorunlar
 5. Sosyal medya platformlarında alkol endüstrisi faaliyetleri
 6. Pandemi döneminin alkol bağımlılığı üzerinde etkileri

 Tütün Bağımlılığı

 1. Elektronik sigara/ısıtılmış tütün ürünleri kullanım sıklığı ile ilgili çalışmalar
 1. Elektronik sigara/ısıtılmış tütün ürünlerine ilişkin etiyolojik çalışmalar
 2. Elektronik sigara/ısıtılmış tütün ürünleri kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranış değerlendirmeleri
 3. Elektronik sigaranın /ısıtılmış tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri
 4. Nargile kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranış değerlendirmeleri
 5. Tütün kullanımını önleme çalışmalarının etkililik değerlendirmeleri
 6. Düz paket uygulamasının etkilerine yönelik çalışmalar
 7. Ulusal ve uluslararası düzeydeki sigara bıraktırma hizmetlerinin etkililik değerlendirmeleri
 8. Tütün ürünleri tüketimi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve uygulama sonuçları
 1. Tütün endüstrisinin bölgesel faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin tüketim davranışına etkileri
 2. Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi’nin iç hukuk sistemlerine aktarılmasını inceleyen karşılaştırmalı çalışmalar
 3. Sigara kullananların ve sağlık sektörü çalışanlarının sigara bırakma uygulamalarında elektronik sigaraya yer verilmesine yönelik görüşlerini inceleyen çalışmalar
 4. Pasif içicilik ile ilgili çalışmalar
 5. Türkiye ve Dünya’da tütün kontrol politikası araçları ile ilgili çalışmalar (Örnek: Fiyat ve vergilendirme, satış usulleri, yaş kısıtlamaları vb.)
 6. Pandemi döneminin tütün bağımlılığı üzerinde etkileri
 7. Bulaşıcı hastalıklar ve tütün ürünleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar

Madde Bağımlılığı

 1. Farklı uyuşturucu maddelerin kullanımını etkileyen faktörlerin araştırılması
 2. Madde bağımlılığının nedenlerine ilişkin etiyolojik çalışmalar
 3. Üniversite gençliğinde esrar kullanım sıklığı ile ilgili çalışmalar
 4. Gençlerde uyuşturucu kullanımını önleme girişimlerinin etkililik değerlendirmeleri
 5. Madde kullanımının/çoklu madde kullanımının kamu sağlığına etkileri (Örnek: İşsizlik, aile hayatında huzursuzluk, eğitimi bırakma vb.)
 6. Madde geçmişi/bağımlısı olan bireylerin iş hayatında yer almasını sağlayacak reentegrasyon modellerini geliştirmeye yönelik çalışmalar
 1. Reçetelendirilmiş ilaçların kötüye kullanımı ve kullanım sebeplerinin incelenmesi
 2. Yeni psikoaktif/uyuşturucu maddelerin tespitine yönelik analitik metot geliştirme çalışmaları
 3. Uyuşturucu maddelerin yasallaştırılması yönündeki bölgesel akımları incelenme çalışmaları
 4. Türkiye’nin uyuşturucu madde politikalarını bölgesel ve küresel örgütlerin politikaları ile karşılaştırma çalışmaları
 5. Madde bağımlılığı ile mücadelede sivil toplum örgütlerinin rolünü uluslararası örnekler bağlamında inceleyen çalışmalar
 6. Trafikte uyuşturucu kullanımının yol açtığı sorunlar
 7. Sağlık sektöründe bağımlılık yapıcı ilaç etken madde istismarının incelenmesine yönelik çalışmalar

 2021/10 Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer alan başvuru rehberinden ulaşabilirsiniz. Burs sonuçlarının son başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde açıklanması beklenmektedir.
 
Detaylı bilgi almak için burs@yesilay.org.tr mail adresine sorularınızı iletebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.