ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU LİSE ÖNLİSANS LİSANS

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU LİSE ÖNLİSANS LİSANS
05.11.2021
A+
A-

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.
maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 73 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.
Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen ve Destek personeli pozisyonlarına ilgili KPSS puan türünden en az
55 puana sahip adaylar başvurabileceklerdir.
Mühendis ve Mimar pozisyonlarına ilgili KPSS puan türünden en az 70 puana sahip adaylar
başvurabileceklerdir.
 İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların, ilan gününden önceki bir tarihte alınmış olması
gerekmektedir.


AÇIKLAMALAR
1)Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli
personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
3) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar
aranır.
4) A) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
B) Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
C) Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
5) Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri
uygulanır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA
Başvuru Tarihleri :
Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür.
Adayların başvurularını yukarda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel
Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları
gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren,
başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.


Müracaat İçin İstenen Belgeler:

1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.
https://hacibayram.edu.tr/personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)
3) Diploma Örneği
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
6) Tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)
7) İstenen unvana ait sertifika belgesi
8) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
9) Sistem Programcısı, Çözümleyici ve Programcı pozisyonlarına başvuracak adaylar için istenilen programlama
diline ilişkin belgeler ile dil yeterlilik belgesi (İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Adayların KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda
bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine
bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Programcı, Sistem Programcısı ve Çözümleyici pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla
alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara
Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavın
şekli ve tarihine ilişkin hususlar başvuru bitim tarihi itibariyle 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet
adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.
Diğer unvanlarda KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan adaylar başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr)
yayımlanacaktır. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu pozisyonlara ilişkin
sonuçlar asil ve yedek olarak ilan edilecektir.
Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde
kendileriyle sözleşme yapılacaktır.
Tel: 0312 546 03 06-07-09-17

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.