YILDIZ TEKNİK ÜNİVEERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU MÜLAKAT YOK KPSS 65 PUAN LİSE ÖNLİSANS

YILDIZ TEKNİK ÜNİVEERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU MÜLAKAT YOK KPSS 65 PUAN LİSE ÖNLİSANS
04.11.2021
A+
A-

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve
niteliklerde 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.
 2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
 3. Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
  sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
  kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 6. Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (Görev tanımlarına www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. )

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

 1. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başlama Tarihi 03.11.2021, Bitiş Tarihi 17.11.2021 mesai bitimi.
 2. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
 3. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 5. Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ve imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden temin edilebilecektir.
2 Mezun Belgesi E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı.
3 2020 KPSS (B) Sonuç Belgesi Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.
4 Hizmet Döküm Belgesi E-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/ barkodlu belge oluştur butonu kullanılarak oluşturulan detaylı Hizmet Belgesi.
5 Özel Güvenlik Kimlik Kartı* Kimlik kartı fotokopisi. (Atanmaya hak kazanan adaylardan aslını ibraz etmeleri istenecektir.)
6 Boy/Kilo Gösterir Belge* Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır.
*Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Başvuruların incelenmesi sonucunda her bir pozisyon için istenilen nitelikleri sağlayan adaylar arasından, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere,
  ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
 2. Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 3. Asıl adayın başvuru süresi içinde başvurmaması veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda yerine yedek adayların sırasıyla yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
 4. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
 5. Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl adaylar ile yedek adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 6. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların, görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan
  aldığı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.
 7. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.
 8. Arşiv araştırması sonucu sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların atama işlemleri gerçekleştirilecektir.
 9. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların
 10. sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.