2021 AFAD 1749 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU(LİSE-ÖNLİSAN-LİSANS) KPSS 60 PUAN BİRÇOK BRANŞTA PERSONEL ALIMI

2021 AFAD 1749 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU(LİSE-ÖNLİSAN-LİSANS) KPSS 60 PUAN BİRÇOK BRANŞTA PERSONEL ALIMI
02.11.2021
A+
A-

AFAD, 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve 648 sözleşmeli personel olmak üzere toplam bin 749 personel alımı yapacağını duyurdu.

AFAD Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, kurum bünyesinde çalıştırılmak üzere avukat, mühendis, veteriner hekim, sosyal çalışmacı, büro personeli, teknisyen, destek personeli, diğer sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi branşlarında personel alımı gerçekleştirilecek.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A bendinde belirtilen;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.

2.2. Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.

2.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2.4. Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-3’de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarından mezun olmak.

2.5. Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların “Acil Durum ve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.2.6. Tablo-3 ve Madde 2.5.’de belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.7. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.

2.8. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.9. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2.10. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.

2.11. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

Başkanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, toplam 648 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN TIKLAYIN:

https://www.afad.gov.tr/sozlesmeli-personel-alimi-duyurusu

SÖZLEŞMELERİ ARAMA KURTARMA ALIMI İÇİN TIKLAYIN:

https://www.afad.gov.tr/sozlesmeli-arama-ve-kurtarma-teknisyeni-alimi-duyurusu

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN:

 https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.