2021 TERAKSAV BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR BAŞVURU ŞARTLARI

2021 TERAKSAV BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR BAŞVURU ŞARTLARI
30.09.2021
A+
A-

BAŞVURU ŞARTLARI

Vakıftan burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 2. Türkiye’de ikamet ediyor olması,
 3. Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması,
 4. Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim ve uzaktan eğitim hariç) lisans programlarından herhangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenimine devam ediyor olması,
 5. Bursa başvuracak adaylardan lisans öğrencileri için 25 yaşını aşmamış olmak,
 6. Ara sınıfta okuyan lisans öğrencisi ise tekrara ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması, Ancak genel not ortalaması 2,50 ve üstü olan (Tıp fakültesi öğrencilerinde not ortalaması 2,00 ve üstü) ve en fazla 2(iki) dersten başarısız olan öğrencilerin burs başvuruları da değerlendirmeye alınabilecektir.
 1. Vakıftan burs alan kardeşinin bulunmaması,
 2. Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması,
 3. Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,
 4. Üniversite ve kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde, özel kuruluşlardan burs almaması,
 5. Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurması ve belgelendirilmesi istenen evraklarla birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması,
 6. Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfça elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması,
 7. Açık ve uzaktan eğitim/öğretim öğrencisi olmaması,
 8. Disiplin cezası almış olmaması,

Gerekmektedir.

2021-2022 DÖNEMİ EĞİTİM BURSU DUYURUSU

Vakfımızca 2021-2022 Eğitim Döneminde hali hazırda lisans bölümü okuyan veya lisans bölümüne yeni kaydını yaptırmış öğrencilere burs verilecektir.

Vakfımız eğitim bursu için başvurular 17.09.2021-15.10.2021 tarihleri ​​arasında internet ortamında yapılacaktır.

2021-2022 DÖNEMİ YENİ BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.