SON DAKİKA YÖK 2021-2021 YILINDA ÜNİVERSİTELERFORMASYON VERMEYE BAŞLAYACAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

SON DAKİKA YÖK 2021-2021 YILINDA ÜNİVERSİTELERFORMASYON VERMEYE BAŞLAYACAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
28.09.2021
A+
A-

“PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR”
GÜNCELLENEREK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Kurulumuzca 09.09.2021 tarihinde “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı”na ilişkin
yapılan duyuru ile Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında eğitim alanında
daha önce imzalanan iş birliği protokolünün güncellenmekte olduğu belirtilerek ilerleyen
günlerde konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklamanın yapılacağı ifade edilmiştir.
Bu kapsamda yapılan ortak çalışmalar neticesinde YÖK ve MEB arasındaki söz konusu iş birliği
protokolü güncellenerek imzalanmıştır. Ayrıca Bakanlık tarafından “Uygulama Öğrencilerinin
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik
Uygulamasına İlişkin Yönergede”de güncellemeler yapılmıştır.


Kurulumuzca pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili daha önce 18.11.2015 tarihinde hazırlanan
usul ve esaslar gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede pedagojik
formasyon eğitimi sertifika programları, paydaşların görüş ve önerileri de alınarak 2018-2019
eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni öğretmenlik programları ile uyumlu
hale getirilmiştir. “Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar”,
güncellenmiş haliyle Yükseköğretim Kurulu tarafından da onaylanarak 2021-2022 eğitimöğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.


Yükseköğretim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2021-2022 Eğitim
Öğretim yılı itibarıyla yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, öğretmenlik eğitimi
programlarıyla süregelen çalışmalar kapsamında geçmişte de uygulanan pedagojik formasyon
eğitimi sertifika programlarının da belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde; “üniversite
senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi
yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde milli eğitim müdürlüğüne bağlı okulların fiziki
kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı” gibi hususların da göz önünde
bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir.


“Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar”a Kurulumuzun web
sayfasından ulaşılabilir.

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/IdariBirimler/egitim_ogretim_daire_bsk/pedagojik-formasyon-usul-ve-esaslar.aspx

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.