2021 MSB PERSONEL ALIM DUYURUSU YAYIMLANDI(YENİ İLAN)

2021 MSB PERSONEL ALIM DUYURUSU YAYIMLANDI(YENİ İLAN)
13.08.2021
A+
A-

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:


a) Millî Savunma Bakanlığında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere;
TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde sözleşmeli
personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar
Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır.
b) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
c) Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık veya Kalfalık Belgesini, MEB Onaylı
Sertifikasını, MEB Onaylı Diplomasını, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını “Diğer
Bilgi/Belgeler” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.
ç) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik
belgesini, eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapan
adaylar eğitim bilgilerini “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girmesi/yüklemesi
gerekmektedir.
d) Adaylar belgelerin tam ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü “belge görüntüle”
butonuna basarak yapabilecektir. Belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen
adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
e) Temin süreci ön başvuru, kayıt kabul, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik
soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
f) Bakanlık gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri
değiştirebilecek, uygulama sınavı yapabilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak
güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.
g) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
ğ) İlan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon
sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen
pozisyonun boş kalması durumunda bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun
gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

 1. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,
  b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında
  yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
  c) Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere
  sahip olmak,
  ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş
  bulunmak,
 1. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ:
  a) Başvurular, 11.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr
  adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.
  NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön
  başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
  b) Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru
  ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih
  Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini
  tamamladıktan sonra ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol
  edebilecektir.
 1. SINAV TARİHİ VE YERİ:
  a) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri
  https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Millî
  Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru
  yayımlanacaktır.
  b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine veya cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile
  bilgilendirme yapılacaktır.
 1. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER:
  Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak
  beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde
  kalacaktır.
  a) Sınav çağrı belgesi,
  b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  c) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya
  noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu
  onaylı denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,
  ç) Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet
  belgelerinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,
  d) Erkek Adaylardan;
  (1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (E-Devletten
  alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
  (2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Belgenin aslı ve
  fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
  (3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge
  (Belgenin aslı ve fotokopisi veya E-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı
  suret),
  e) Kamu Kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
  olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden
  adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski
  kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,
  f) Adli sicil belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
  g) Güvenlik Soruşturması Formu (adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak
  bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında
  yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf
  yapıştırılmayacaktır.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN:

https://personeltemin.msb.gov.tr/

GÜVENLİK FORMU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN:

https://personeltemin.msb.gov.tr/AnaSayfa/DuyuruDetay/?prmEncrypt=76XGP4CeQ24huSUZXhXNth2Va4fvakgm1BPkGSq7lL6Vdxt3WpRbn1rUg2VM-3npAla3vle9wbzWNZbUL8MqY3dA99tbYjYLCM8EtKLBu-QBJzDo_t5XH4V3OPL5GclV

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.